Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2009. május 20.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Tűzoltósággal, Rendőrséggel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Beszámoló a Józsefváros tűzvédelmi helyzetéről és a Tűzoltóság 2008. évi tevékenységéről
1.2. Beszámoló a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 2008. évi tevékenységéről
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda 2009. évi ellenőrzési munkaterve a Polgármesteri Hivatal ellenőrzésére
2.2. Javaslat tanácsnoki keret létrehozására
2.3. Javaslat a 2009. évi költségvetés személyi juttatás előirányzatából fedezet biztosítására
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat határidő módosításra az Auróra utcai Rendeleőintézet felújításáról és a Józsefvárosi Önkormányzat és Georosco Kft. között megkötött előszerződés módosításának végrehajtásáról szóló 147/2009. (IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat vonatkozásában
3.2. Európa Belvárosa Program / Projektfejlesztési útvonalterv teljesítése
3.3. Képviselő kijelölése Rév8 Zrt. következő közgyűlésére
3.4. A helyi városrehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló 32/2001. (X.26.) sz. rendelet módosítása
3.5. A Magyar Művészetek Csarnoka Kft – Ruttkai Éva Színház bérbevételi kérelme a Bp. VIII. Kálvária tér 6. szám alatt lévő nem lakáscélú helyiségcsoportra
3.6. A VHP Nonprofit Kft. eddigi tevékenységének áttekintése, javaslat a VHP Nonprofit Kft. által felfüggesztett feladatellátás további ellátására
3.7. Javaslat a Józsefvárosi Társasházi Állapot-felmérési Program bonyolítására
3.8. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) módosításának koncepciója (kiegészítés)
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslata Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló _/2009. ( ) számú önk. rendelet megalkotására
4.2. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény alapján a Bárka Kht. nyilvántartásba vételi és besorolási kérelme
4.3. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány közhasznú besorolású szervezet 2008. évi közhasznú beszámolója, mérlege, eredménykimutatása, szöveges kiegészítő értékelésének elfogadása
5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Józsefvárosi gyerekek részvétele a 2010-es dél-afrikai nemzetközi labdarúgó tornán
5.2. Javaslat a közoktatási és közművelődési intézményekben meghatározott pótlékok felülvizsgálatára
5.3. Shukár Cigány Táncegyüttes támogatási kérelme
5.4. A Józsefvárosi Sport Arca
5.5. Imázskampány Józsefváros Sportjáért
6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Átfogó értékelés Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat a 2009. június 07. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak választásán közreműködő szavazatszámláló bizottságok választott tagjaira
7.2. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
7.3. Döntés a feladat ellátást végző önkormányzati szervezeti struktúráról a 2008. évi CV. törvény alapján
7.4. Döntés a 2008. évi CV. törvény alapján a Polgármesteri Hivatal kötelező átsorolásáról
7.5. Döntés a 2008. évi CV. törvény alapján a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és a Teleki László téri Élelmiszer Piac költségvetési szervek kötelező átsorolásáról
7.6. Közoktatási intézmények és a Józsefvárosi Roma Szolgálat Alapító okiratának módosítása
7.7. Javaslat szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására
7.8. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok