Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2009. június 17.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
1.1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása
1.2. CIB Bank Zrt-vel kötött hitelszerződések módosítása
1.3. Intézményi karbantartásokra költségvetési fedezet biztosítása
2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
2.1. Corvin Sétány Projekt/Corvin sétány elnevezése a 9/1989 (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet alapján
2.2. Józsefvárosi Önkormányzat és Georosco Kft. között megkötött előszerződés módosítása
2.3. „Európa Belvárosa Program” / Együttműködési Megállapodás elfogadása
2.4. „Európa Belvárosa Budapest Program” projektfejlesztési útvonalterv határidőinek módosítása
2.5. Európa Belvárosa Program / döntés az Örökségvédelem Projektben üzemeltető partner bevonására
2.6. Józsefvárosi fejlesztési projektek 2009. évi fedezetbiztosítása
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. Javaslat a 7/2009.(II.27.) sz. rendeletben a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. bonyolításában végzendő lakóház felújítási és bontási munkák címesítésére
3.2. Javaslat a Józsefvárosi Társasházi Állapot-felmérési Program bonyolítására
3.3. A Budapest, VIII. Üllői út 58. sz. alatti ingatlan helyzetének rendezése
3.4. Együttműködési megállapodás elfogadása a MÁV Zrt-vel a Józsefvárosi Pályaudvar jövőbeni hasznosítása tárgyában
3.5. A Pollack Mihály téri mélygarázzsal és a felszínhasznosítással kapcsolatos döntések meghozatala
3.6. Tulajdonosi döntések meghozatala a Grund Játszótér Kft-vel és a Kisfalu Kft-vel kapcsolatban
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a VHP Nonprofit Kft. által felfüggesztett feladat további ellátására
4.2. Javaslat a Golgota tér köztisztasági problémájának megoldására
4.3. Közbeszerzési ajánlati felhívás elfogadása az Önkormányzat törzsvagyonához tartozó, az Önkormányzat közigazgatási területén fekvő várakozási övezetek parkolás üzemeltetési rendszerben való kizárólagos üzemeltetési jogának szolgáltatási koncesszió keretében való átengedése tárgyában
5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Beszámoló az erőszakmentes iskola programról
5.2. Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyása
5.3. Beszámoló a Roma Kulturális Központról
5.4. Imázskampány Józsefváros Sportjáért
6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat ”Zalabai Gábor díj – A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díjra
6.2. A Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat vezetőjének megbízatása
6.3. Javaslat a szociális nyári gyermekétkeztetés lebonyolítására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosítására
7.2. Javaslat az Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály hosszított ügyfélfogadási rendje szerint végzett munka díjazására, fedezet biztosítására
7.3. A KEOP 5.3.0/A, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással c. pályázat beadásához önerő biztosítása
7.4. Javaslat Józsefváros városmarketing és turisztikai koncepciójának elkészítésére
7.5. Az Önkormányzat költségvetési szervei módosító alapító okiratainak elfogadása
8. Tájékoztatók
8.1. A Testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzéke
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok