Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2009. július 2.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
1.1. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő hat közoktatási intézmény vezetői pályázatának elbírálása
1.2. Döntés a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának összetételéről
2. Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat és Georosco Kft. között megkötött előszerződés módosítása
2.2. MNPII megvalósítására Rév8 Zrt-vel kötött Megbízási szerződés módosítása
2.3. Tájékoztatás az „Európa Belvárosa Budapest Program”projektfejlesztési útvonalterv határidőinek módosítása tárgyában benyújtott 2009. június 17-i előterjesztéssel kapcsolatban
2.4. Corvin Sétány Program / Július – augusztus likvid terv
2.5. 142/2009.(04.22.) képviselő-testület 2009-2010. évi tervezett projektek, valamint a 2009. évi költségvetésről és végrehajtási rendelet módosítására javaslat című határozat módosítására javaslat; hitelfelvételre vonatkozó részvételi felhívás elfogadása
2.6. Európa Belvárosa Program / Projektfejlesztési útvonalterv teljesítése – 1. mérföldkő hiánypótlás
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. Javaslat a Kisfalu Kft. Bonyolításában, a társasházzá alapítás érdekében elvégzendő felújítási munkák címesítésére
3.2. A Képviselő-testület 150/2009. (IV. 22.) számú határozatának visszavonása, a Budapest VIII., Rákóczi út 63. szám alatti 34626/0/A/2 és 34626/0/A/65 hrsz-ú nem lakás célú helyiségek pályázati kiírása
3.3. Tájékoztatás az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa 3962/2007. számú jelentéséről
3.4. Javaslat a Vajda Péter utcai Katica Bölcsőde és Óvoda beázásának megszüntetésére
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjének személyére az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulásban (ENTAR)
4.2. Tájékoztató az önkormányzati támogatású Józsefvárosi VIII/4 Lakásszövetkezet (Bp. VIII. Tömő u. 48-54.) ÖKO Plusz pályázatának költségváltozásáról
4.3. Javaslat józsefvárosi sportszervezetek számára kedvezményes helyiségbérlet biztosítására
4.4. A Recycle Hungary Kft. házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés tárgyában történő feladatellátása időtartamának módosítása
5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Józsefvárosi Honlap Szerkesztőbizottsági tagok megbízása
5.2. A Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda házirendjének fenntartói jóváhagyása
5.3. Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium intézkedési tervének fenntartói jóváhagyása
5.4. A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló 69/1997. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
5.5. A közoktatási intézményekben kötelező (minimális) eszköz és felszerelés jegyzékben foglalt hiányzó helyiségek kialakításának költségvetés átcsoportosítása
5.6. Józsefvárosi Sporttámogatás pályázat 2009. évi kiírása
6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat felnőtt háziorvossal kötött megbízási szerződés módosítására
6.2. Javaslat egészségügyi dolgozók elismerésére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok