Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2009. szeptember 2.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. A Személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
1.1. A Képviselő-testület tájékoztatása Csécsei Béla polgármesteri tisztségről való lemondásáról, javaslat Díszpolgári Cím adományozására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása
2.2. Könyvvizsgálói pályázat kiírása
2.3. Fedezet biztosításának kérése az időközi polgármester választás előkészületeihez
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Program 2009. II. negyedéves beszámolója
3.2. Corvin Sétány Program / Szeptember-Október likvid terv
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Budapest VIII., Futó u. 26-28. szám alatti, 35690/2 hrsz-ú társasházban lévő 2 db önkormányzati tulajdonú lakás eladásra történő kijelölése
4.2. Gerliczky János kérelme, az általa bérelt Budapest VIII., Práter u. 14. szám alatti helyiségre megállapított vételár részletfizetéssel történő megfizetésére
4.3. A Bp., VIII. kerület Orczy út 3-5. szám alatti iskolaépület értékesítésére kiírt pályázat eredménytelenségének megállapítása, javaslat a további hasznosításra
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Tájékoztatás a Fővárosi Rehabilitációs Keretre kiírt társasházi pályázatok bírálatáról; javaslat a bírálat és a Főgáz Zrt. levele alapján a társasházi pályázatokra biztosított fedezetek módosítására
5.2. Javaslatok a kerületfejlesztési válságkezelő intézkedésekre a Képviselő-testület 31/2009. (II. 25.) számú határozatának alapján
5.3. Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve. A 2020-ig elfogadott fejlesztések kerületet érintő projektjeinek ismertetése
5.4. Teleki téri piac és környéke rekonstrukciójának pályázati kiírása
5.5. Javaslat Józsefvárosi Autómentes Napok szervezésére
6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a közfoglalkoztatási terv felülvizsgálatára
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Döntés szoftver beszerzésről
7.2. Mikro Voks-EDtR Elektronikus Döntéstámogató Rendszer korszerűsítése
8. Tájékoztatók
8.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok