Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2008. január 16.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1.
1.1. Javaslat Perlaki Attila rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető nyugdíjba menetele alkalmából Díszpolgári cím adományozására vagy Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetésre lock
1.2. A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezéséhez szükséges véleményalkotás (a Rendrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8. §. (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással) lock
1.3. Javaslat a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kht. ügyvezetői állásának 2008. március 1-jétől történő betöltésére
1.4. Döntés a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által az Önkormányzat ellen a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulása Társulási Tanács működése kapcsán indított perről
1.5. Javaslat a F városi Bíróság Rónayné dr. Vojnovics Ibolya munkaügyi perében 59. Mf. 63233/97. szám alatt született ítélet ellen felülvizsgálati kérelem benyújtására
1.6. Corvin Sétány Program 2008. I. negyedéves terve
1.7. Magdolna Negyed Program II. szerződéskötéshez szükséges elkészítési munkák finanszírozása
1.8. Magdolna Negyed Program monitoring-rendszerének eredményeiről szóló beszámoló
1.9. 2007. évi költségvetési és végrehajtási rendelet módosítása
1.10. Szabad pénzmaradvány felhasználásának engedélyezése
1.11. A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillet bevételek 2008. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése
1.12. Határidő módosítás az Önkormányzati bankszámlaszerződés tárgyában
1.13. Fedezet biztosítása a KMOP- 2007-4.6.1/2 pályázathoz
1.14. Képvisel-testület 678/2007. (XI.07.) sz. határozat végrehajtási határidejének módosítása „…gazdasági program…”
1.15. A Pollack Mihály téri mélygarázs építésével kapcsolatos megállapítások beterjesztés
1.16. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
1.17. A Közterület-felügyelet alapító okirat módosítása szakágazati besorolás változás miatt
1.18. Budapest X. Mádi u.4. 2. épület I.13. szám alatti 41362/3/B/8 hrsz-ú lakás értékesítésre történ kijelölése
1.19. Budapest VIII., Somogyi B. u. 14. szám alatti 36425 hrsz-ú épület értékesítésre történ kijelölése
1.20. Javaslat a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz-és csatornahasználati díjának bérlőkre történ áthárításáról szóló 23/2007. (IV.25) sz. rendelet módosítására
1.21. Javaslat a zaj és rezgés védelem helyi szabályozásáról szóló, többször módosított 28/2003. (V.14) számú önkormányzati rendelet módosítására
1.22. Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. átalakulásának elfogadása
1.23. Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. támogatás maradvány összegéről hozott 355/2006.(VIII.10.) és a 16/2007.(I.11.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtásáról tájékoztató; javaslat a pénzmaradvány felhasználására
1.24. Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. Felügyel Bizottságának „Szervezeti és Működési Szabályzatának” (Ügyrendje) jóváhagyása; felügyel bizottsági tag lakcímváltozása
1.25. Határidő módosítás kérése a ”Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadására” című előterjesztés tárgyalására
1.26. Javaslat a Teleki téri piac alapító okiratának módosítására
1.27. A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele a Képvisel -testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. rendelettel kapcsolatban
1.28. Határidő módosítás a Palotanegyed Városrész Önkormányzat létrehozásával kapcsolatban
1.29. A „Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetés odaítélésében közreműködő 5 tagú eseti zsűribe új tag választása
1.30. Részvétel a Nemzeti Vágta és a Városok Faluja Fesztivál ünnepségsorozatán
1.31. Szakmai bizottság felkérése a Józsefvárosi Roma Szolgálat vezetői pályázatának véleményezésére
1.32. A Józsefvárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elfogadása
1.33. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
1.34. Pedagógiai programok módosításának jóváhagyása
1.35. Javaslat az önkormányzati fenntartású szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosítására
1.36. Javaslat a Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására
1.37. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat gazdasági átvilágítására
1.38. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatának elkészítése
1.39. Javaslat fellebbezések, méltányossági kérelmek elbírálására lock
1.40. Javaslat a Kisfalu Kft. ügyvezetője ügyvezetői megbízási szerződésének munkaszerződéssé történő átalakítására lock
1.41. Javaslat a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport 2 tagsági helyére lock
1.42. A 2007. december 5-ei képvisel -testületi ülésre benyújtott polgármesteri beszámoló ismételt beterjesztése
1.43. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
1.44. A Képvisel-testület nyilatkozata a Magyar Gárda felvonulásával kapcsolatban (Nyilatkozat elfogadása Józsefváros közrendjének védelmében)
1.45. Fedezet biztosítása a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda terasza feletti estet építtetésére
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66

Online időpontfoglalás anyakönyvi ügyekben: https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatalban a munkatársaknak és az ügyfeleknek is kötelező maszkot hordania. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja. A belépéskor javasoljuk a kézfertőtlenítő használatát.


A Hivatalban érvényes járványügyi szabályokat itt találja:
https://jozsefvaros.hu/hir/77187/jarvanyugyi-szabalyok-oktober-25-tol-a-jozsefvarosi-polgarmesteri-hivatalban

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben