Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2010. január 20.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 19/2009.(V.06.) sz. önk. rendelet módosítására bizottsági tagcsere vonatkozásában
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése
2.2. Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Auróra utcai Egészségcentrum Projekt / feladat-ellátási szerződés elfogadása
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Utca névtáblák pótlására szolgáló 2009. évi pénzmaradvány 2010. évi költségvetésben történő felhasználása
4.2. Javaslat a Józsefváros területén történő parkolásról szóló 46/2005.(X.15.) sz. önkormányzati rendelet módosítására, és az építtetők gépjárműelhelyezési kötelezettségéről szóló …/2010.(I.20.) sz. önkormányzati rendelet megalkotására
5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. A 2010. évi költségvetési koncepció-tervezést megalapozó döntések végrehajtása az oktatási, művelődési ágazatban
5.2. A Losonci Téri Általános Iskola házirendjének fenntartói jóváhagyása
5.3. A „Jó Sport” kitüntetés odaítélése
5.4. Javaslat a 2010. évi Díszpolgári Cím adományozására
5.5. Javaslat a 2010. évi Józsefvárosért kitüntetés adományozására
5.6. Javaslat a 2010. évi Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetés adományozására
5.7. Emléktábla Tábori György tiszteletére
5.8. Ruttkai Éva Színház támogatási szerződése
6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
6.1. A „Katica” Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda – bölcsődei ellátás – szakmai programjának jóváhagyása
6.2. Javaslat a Magdolna és Orczy úti háziorvosi rendelők 2008. II. félévi fűtésmelegvíz számláinak kiegyenlítésére
6.3. Javaslat pszichiátriai betegek nappali ellátásának biztosítására
6.4. Roma közhasznú foglalkoztatás
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009.(V.06.) sz. ök. rendelet módosítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok