Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2010. február 17.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Javaslat a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport tagsági helyére
2. Pénzügyi/költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet-tervezet
2.2. Javaslat a 40/1998.(XII.01.) számú a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjairól szóló rendelet módosítására
2.3. Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ munkaügyi pervesztése, kifizetéshez költségvetési fedezet megjelölése
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Program / 2009. éves beszámolója
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Köztársaság tér 24. szám alatti ingatlan adásvételi szerződése
4.2. Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti terve
4.3. Az LFP-2008-LA-2-08-10-499 azonosító számú (1083 Budapest VIII. Losonci tér 2.) panelpályázattal kapcsolatos „Támogatási szerződés” jóváhagyása. Az önkormányzati támogatás módosítása.
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítása
5.2. Beszámoló az ENTAR 2009. évi működéséről
5.3. Javaslat a Józsefváros fejlesztéséről szóló 9/2007.(II.19.) ök. sz. rendelet módosítására
5.4. Üllői út – Ferenc krt. csomópont tömegközlekedési megállóhelyeinek átnevezése
5.5. Jelentés a H-OKT Kft-től vásárolt öt ház (Práter u.30-32., Vajdahunyad u. 23., Magdolna u., 33., Orczy út 31., és József u.47.) garanciális javítások tekintetében
5.6. Javaslat Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló __/2010. (II._) rendelet megalkotására
6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat háziorvosi praxis működtetési jogának elidegenítésére
6.2. Együttműködési megállapodás a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Közhasznú Alapítvánnyal
6.3. „Szűrő szombatok” program 2010.
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Testvérvárosi együttműködés Kassa városával
7.2. Javaslat a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotására
7.3. Beszámoló a Képviselő-testület Bizottságainak 2009. VI.01-XII.31-ig átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
7.4. Együttműködési nyilatkozat Hessequa Önkormányzata és a Józsefvárosi Önkormányzat között
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok