Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2009. április 1.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Javaslat a „Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány” alapító okiratának módosítására
2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
2.1. Az „Európa Belvárosa Program” útvonaltervének elfogadása
2.2. Javaslat közterület elnevezésére a Corvin Sétány Program területén
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. Beszámoló a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2008. évi munkájáról
3.2. Tájékoztatás a társasházi pályázatokról, javaslat a visszatérítendő támogatás fedezetének kiegészítésére a 2006-2008. évi pályázatokból
3.3. A Városi Színház bérbeadására vonatkozó pályázati kiírás elfogadása
3.4. Javaslat megbízási szerződés megkötésére az önkormányzati projektek finanszírozásának felülvizsgálatára
3.5. Javaslat közszolgálati kommunikációs szolgáltatási keretszerződés kötésére
3.6. Keszthelyi Dorottya lemondása a Kisfalu Kft. Felügyelő bizottsági tagságáról, javaslat az új Felügyelő bizottsági tag megválasztására
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Fedezet módosítása a Magdolna utcai orvosi rendelő közvilágításának beruházásáról
4.2. A közterület-felügyeleti feladatok átvételének véglegesítése
4.3. A Corvin köz műemlékké nyilvánításával, valamint helyi védettségi rendelet megalkotásával kapcsolatos döntések
5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. A Józsefvárosi kitüntetések átadása
5.2. Emléktábla állítása Gerzson Pál festőművész tiszteletére
5.3. Hozzájárulás Márkus László emléktábla állításához
5.4. Iskolabusz további működtetése a Százados út térségéből
5.5. A Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tartozásának rendezése a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé
5.6. A Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete határidő módosítási kérelme
6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a 2009. évi közfoglalkoztatási terv tervezetének elfogadására, valamint a kapcsolódó köztisztasági feladatok jövőbeni ellátásának koncepciójára
6.2. Együttműködés az Alvásdiagnosztikai Központtal a Szűrő Szombatok keretében
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Döntés a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulása Társulási Tanács működése kapcsán indított perekben az ügyvédi díjazásról
7.2. Válasz az önkormányzati felterjesztésre adott miniszteri tájékoztatásra
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok