Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülésKépviselő-testületi ülés- 2008. december 17.

JEGYZŐKÖNYV

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. .
1.1. Józsefváros Fejlődéséért Egyesület támogatása
1.2. Corvin Sétány Program 2009. éves terv
1.3. Corvin Sétány Program / Leonardo da Vinci u. 32. és 34. sz. alatti ingatlanok értékesítése
1.4. Tájékoztatás a Rév8 Zrt. által bonyolított projektekről 2002. és 2008. november 30. között
1.5. Szerződéses ajánlatkérés „Kötvény Garancia Alap” létrehozására
1.6. A VIII. Bérkocsis u. 30., József u. 25., Kisfaludy u. 7., Koszorú u. 4-6. Tisztes u.7. és Vajdahunyad u. 8. sz. ingatlanok hasznosításának előkészítése
1.7. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről 41/2003. (VII.11.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet módosítására
1.8. Előzetes üzleti terv a Káptalanfüredi, Magyarkúti Üdülők 2009. évi működtetésére
1.9. Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. 2009. évi előzetes üzleti tervének, és az önkormányzat 2009. évi támogatásának meghatározása
1.10. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. 2009. évi (előzetes) üzleti tervének elfogadása
1.11. Ránky Ernő Miklós lemondása a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. felügyelő bizottsági tisztségéről, javaslat új felügyelő bizottsági tag megválasztására
1.12. Fedezet biztosítása közvilágítási hiányosságok megszűntetéséhez a Magdolna utcai orvosi rendelő környezetében
1.13. Javaslat a kerületi fizető parkolási övezet bővítésére
1.14. A Józsefvárosi Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjának elfogadása
1.15. Hatástanulmány a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásáról
1.16. Javaslat támogatási szerződés megkötésére „A VIII. kerület Tornasportjáért Alapítvánnyal”
1.17. A közoktatási intézményekben kötelező (minimális) eszköz és felszerelés jegyzékben foglalt hiányzó helyiségek kialakítása
1.18. A Józsefvárosi Roma Szolgálat további működtetése
1.19. A Józsefvárosi Roma Szolgálat vezetői megbízása és szakmai bizottság felkérése a vezetői pályázat véleményezésére
1.20. A Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium vezetői pályázatának elbírálása
1.21. Jelentés a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat és a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona átvilágításáról
1.22. A Józsefvárosi Önkormányzat intézményei közalkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi ellátása
1.23. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetével kötött együttműködési megállapodás módosítására
1.24. Bacsó Béla utcai Egészségközpont megvalósításához szükséges döntések
1.25. Javaslat a védőnői szolgálat átalakítására
1.26. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat non-profit gazdasági társasággá történő átalakítására
1.27. Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására
1.28. Javaslat az ÁROP-3.A.1./B „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázati felhívásra benyújtott „ Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” című pályázat megvalósításának elkezdésére
1.29. Szabályzat az önkormányzati fenntartású intézmények normatíva igénylésének, felhasználásának és ellenőrzésének rendjéről
1.30. Rendeletalkotás a leltározási kötelezettségről
1.31. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. ök. rendelet módosítására
1.32. A Főépítészi Irodának dolgozó külsős térinformatikusok megbízási szerződésének meghosszabbítása három éves időtartamra
1.33. A Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-23981/2008. sz. törvényességi észrevétele A közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI.13.) sz. rendeletben a falfirka, rajz épületen történő elhelyezése és a városképet rongáló erkélyhasználat szabálysértési szankcionálásáról
1.34. Tájékoztató a Városrehabilitációs Keretre a Fővárosi Önkormányzat által 2008. március 27-i pályázati kiírásra a Józsefvárosi Önkormányzat által benyújtott pályázatról
1.35. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2008. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott határozatok végrehajtásáról
1.36. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2008. évi munkájáról
1.37. A 2008. december 11-i képviselő-testületi ülésre benyújtott Polgármesteri beszámoló ismételt beterjesztése
1.38. Beszámoló a kerületben köztisztasági kötelezettséget ellátó szervezetek, valamint gazdasági társaságok által végzett feladatokról és azok díjazásáról
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek, november 30-tól az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják.

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja .

A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő: 9:00-11:00; 13:30-18:00
Szerda: 8:15-16:30
Péntek: 8:15-11:30

Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
 
A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a leírás végén megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben. 

Az ügyfélfogadás kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető  kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával.
Az ügyfelek a beadványaikat személyesen a bejáratnál található Támponton, az e célra kijelölt helyen adhatják le, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani. 
 
Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai  biztosítják a szükséges információkat.
 
A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles  maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal  az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni. 
 
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.
 
A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámok:
 
Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)
 
Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben