Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülésKépviselő-testületi ülés- 2008. december 17.

JEGYZŐKÖNYV

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. .
1.1. Józsefváros Fejlődéséért Egyesület támogatása
1.2. Corvin Sétány Program 2009. éves terv
1.3. Corvin Sétány Program / Leonardo da Vinci u. 32. és 34. sz. alatti ingatlanok értékesítése
1.4. Tájékoztatás a Rév8 Zrt. által bonyolított projektekről 2002. és 2008. november 30. között
1.5. Szerződéses ajánlatkérés „Kötvény Garancia Alap” létrehozására
1.6. A VIII. Bérkocsis u. 30., József u. 25., Kisfaludy u. 7., Koszorú u. 4-6. Tisztes u.7. és Vajdahunyad u. 8. sz. ingatlanok hasznosításának előkészítése
1.7. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről 41/2003. (VII.11.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet módosítására
1.8. Előzetes üzleti terv a Káptalanfüredi, Magyarkúti Üdülők 2009. évi működtetésére
1.9. Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. 2009. évi előzetes üzleti tervének, és az önkormányzat 2009. évi támogatásának meghatározása
1.10. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. 2009. évi (előzetes) üzleti tervének elfogadása
1.11. Ránky Ernő Miklós lemondása a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. felügyelő bizottsági tisztségéről, javaslat új felügyelő bizottsági tag megválasztására
1.12. Fedezet biztosítása közvilágítási hiányosságok megszűntetéséhez a Magdolna utcai orvosi rendelő környezetében
1.13. Javaslat a kerületi fizető parkolási övezet bővítésére
1.14. A Józsefvárosi Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjának elfogadása
1.15. Hatástanulmány a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásáról
1.16. Javaslat támogatási szerződés megkötésére „A VIII. kerület Tornasportjáért Alapítvánnyal”
1.17. A közoktatási intézményekben kötelező (minimális) eszköz és felszerelés jegyzékben foglalt hiányzó helyiségek kialakítása
1.18. A Józsefvárosi Roma Szolgálat további működtetése
1.19. A Józsefvárosi Roma Szolgálat vezetői megbízása és szakmai bizottság felkérése a vezetői pályázat véleményezésére
1.20. A Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium vezetői pályázatának elbírálása
1.21. Jelentés a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat és a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona átvilágításáról
1.22. A Józsefvárosi Önkormányzat intézményei közalkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi ellátása
1.23. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetével kötött együttműködési megállapodás módosítására
1.24. Bacsó Béla utcai Egészségközpont megvalósításához szükséges döntések
1.25. Javaslat a védőnői szolgálat átalakítására
1.26. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat non-profit gazdasági társasággá történő átalakítására
1.27. Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására
1.28. Javaslat az ÁROP-3.A.1./B „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázati felhívásra benyújtott „ Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” című pályázat megvalósításának elkezdésére
1.29. Szabályzat az önkormányzati fenntartású intézmények normatíva igénylésének, felhasználásának és ellenőrzésének rendjéről
1.30. Rendeletalkotás a leltározási kötelezettségről
1.31. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. ök. rendelet módosítására
1.32. A Főépítészi Irodának dolgozó külsős térinformatikusok megbízási szerződésének meghosszabbítása három éves időtartamra
1.33. A Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-23981/2008. sz. törvényességi észrevétele A közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI.13.) sz. rendeletben a falfirka, rajz épületen történő elhelyezése és a városképet rongáló erkélyhasználat szabálysértési szankcionálásáról
1.34. Tájékoztató a Városrehabilitációs Keretre a Fővárosi Önkormányzat által 2008. március 27-i pályázati kiírásra a Józsefvárosi Önkormányzat által benyújtott pályázatról
1.35. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2008. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott határozatok végrehajtásáról
1.36. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2008. évi munkájáról
1.37. A 2008. december 11-i képviselő-testületi ülésre benyújtott Polgármesteri beszámoló ismételt beterjesztése
1.38. Beszámoló a kerületben köztisztasági kötelezettséget ellátó szervezetek, valamint gazdasági társaságok által végzett feladatokról és azok díjazásáról
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben