Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2008. december 17.

JEGYZŐKÖNYV

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. .
1.1. Józsefváros Fejlődéséért Egyesület támogatása
1.2. Corvin Sétány Program 2009. éves terv
1.3. Corvin Sétány Program / Leonardo da Vinci u. 32. és 34. sz. alatti ingatlanok értékesítése
1.4. Tájékoztatás a Rév8 Zrt. által bonyolított projektekről 2002. és 2008. november 30. között
1.5. Szerződéses ajánlatkérés „Kötvény Garancia Alap” létrehozására
1.6. A VIII. Bérkocsis u. 30., József u. 25., Kisfaludy u. 7., Koszorú u. 4-6. Tisztes u.7. és Vajdahunyad u. 8. sz. ingatlanok hasznosításának előkészítése
1.7. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről 41/2003. (VII.11.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet módosítására
1.8. Előzetes üzleti terv a Káptalanfüredi, Magyarkúti Üdülők 2009. évi működtetésére
1.9. Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. 2009. évi előzetes üzleti tervének, és az önkormányzat 2009. évi támogatásának meghatározása
1.10. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. 2009. évi (előzetes) üzleti tervének elfogadása
1.11. Ránky Ernő Miklós lemondása a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. felügyelő bizottsági tisztségéről, javaslat új felügyelő bizottsági tag megválasztására
1.12. Fedezet biztosítása közvilágítási hiányosságok megszűntetéséhez a Magdolna utcai orvosi rendelő környezetében
1.13. Javaslat a kerületi fizető parkolási övezet bővítésére
1.14. A Józsefvárosi Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjának elfogadása
1.15. Hatástanulmány a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásáról
1.16. Javaslat támogatási szerződés megkötésére „A VIII. kerület Tornasportjáért Alapítvánnyal”
1.17. A közoktatási intézményekben kötelező (minimális) eszköz és felszerelés jegyzékben foglalt hiányzó helyiségek kialakítása
1.18. A Józsefvárosi Roma Szolgálat további működtetése
1.19. A Józsefvárosi Roma Szolgálat vezetői megbízása és szakmai bizottság felkérése a vezetői pályázat véleményezésére
1.20. A Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium vezetői pályázatának elbírálása
1.21. Jelentés a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat és a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona átvilágításáról
1.22. A Józsefvárosi Önkormányzat intézményei közalkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi ellátása
1.23. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetével kötött együttműködési megállapodás módosítására
1.24. Bacsó Béla utcai Egészségközpont megvalósításához szükséges döntések
1.25. Javaslat a védőnői szolgálat átalakítására
1.26. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat non-profit gazdasági társasággá történő átalakítására
1.27. Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására
1.28. Javaslat az ÁROP-3.A.1./B „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázati felhívásra benyújtott „ Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” című pályázat megvalósításának elkezdésére
1.29. Szabályzat az önkormányzati fenntartású intézmények normatíva igénylésének, felhasználásának és ellenőrzésének rendjéről
1.30. Rendeletalkotás a leltározási kötelezettségről
1.31. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. ök. rendelet módosítására
1.32. A Főépítészi Irodának dolgozó külsős térinformatikusok megbízási szerződésének meghosszabbítása három éves időtartamra
1.33. A Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-23981/2008. sz. törvényességi észrevétele A közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI.13.) sz. rendeletben a falfirka, rajz épületen történő elhelyezése és a városképet rongáló erkélyhasználat szabálysértési szankcionálásáról
1.34. Tájékoztató a Városrehabilitációs Keretre a Fővárosi Önkormányzat által 2008. március 27-i pályázati kiírásra a Józsefvárosi Önkormányzat által benyújtott pályázatról
1.35. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2008. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott határozatok végrehajtásáról
1.36. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2008. évi munkájáról
1.37. A 2008. december 11-i képviselő-testületi ülésre benyújtott Polgármesteri beszámoló ismételt beterjesztése
1.38. Beszámoló a kerületben köztisztasági kötelezettséget ellátó szervezetek, valamint gazdasági társaságok által végzett feladatokról és azok díjazásáról
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok