Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2009. július 15.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Józsefvárosi Önkormányzat rendelet-tervezete a költségvetési és végrehajtási rendelet, valamint a költségvetési és zárszámadási rendelet mellékleteiről, azok tartalmi követelményeiről
1.2. Javaslat a L-SZZS Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal tanácsadásra kötendő szerződés megkötésére és költségvetési fedezetének biztosítására
2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
2.1. Corvin Sétány Program / Költségvetés módosítása
2.2. Corvin Sétány Program / Telekvételár előleg visszafizetése (Práter u. 45., Leonardo u. 36.)
2.3. Corvin Sétány Program / A Képviselő-testület 661/2008. (XII.17.) számú határozatának módosítása (Leonardo u. 32., Leonardo u. 34.)
2.4. Auróra utca 20-28. társasházhoz (Egészségközpont) kapcsolódó tulajdonosi döntések és a döntési jogkör átruházása a GKKPEB hatáskörébe
2.5. Európa Belvárosa Program / Örökségvédelem Projekt partner kiválasztása
2.6. Európa Belvárosa Program / Tulajdonosi döntések és a döntési jogkör átruházása a GKKPEB hatáskörébe
2.7. MNPII megvalósítására Rév8 Zrt-vel kötött Megbízási szerződés 2. számú módosítás, valamint a Feladat-ellátási és pénzügyi elszámolás rendje szabályozásának (FER) 2. számú módosítása
2.8. Magdolna Negyed Program II / Bérlők átmeneti elhelyezése
2.9. Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keretre kiírt pályázat társasházak részére történő vissza nem térítendő támogatási összegének kerületi kiegészítésére
2.10. Európa Belvárosa Program / Mária utca közterület megújításhoz szükséges fedezet zárolás alóli feloldása
2.11. A Magdolna Negyed Program III. projektjavaslat szándéknyilatkozatának benyújtása a KMOP 5.1 2009-2010. időszakára Pro Régió Ügynökség számára
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. január 1. és 2009. június 30. közötti időszak pénzügyi elszámolása
3.2. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi támogatása
3.3. Személyi kérdések a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban
3.4. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Nonprofit Kft által működtetett Térfigyelő kamera rendszer 2009. évi üzleti tervben nem szereplő ráfordításaihoz szükséges támogatás növelésére.
3.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület Orczy út 3-5. szám alatti iskolaépület hasznosítására
3.6. A Pollack Mihály téri mélygarázzsal és a felszínhasznosítással kapcsolatos döntések kiegészítése
3.7. Döntés helyiség bérleti díj és lakbérhátralék eladásáról
3.8. Javaslat a Hivatal által ellátott lakásbérbeadási feladatok kiszervezésére
4. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Pedagógiai szakmai szolgáltatás vásárlása a 2009/2010-es tanévre
4.2. Közoktatási intézmények álláshelyeinek meghatározása
4.3. A Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium alapító okiratának módosítása
4.4. Javaslat a Józsefvárosi Honlap Szerkesztőbizottságának megszüntetésére és a honlap alapító okiratának elfogadására
5. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat és Dr. Sándor Zoltán Gyermekorvosi Betéti Társaság között, valamint a Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat és a Bence Háziorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Bt. között létrejött megbízási szerződés megszüntetésére, valamint a Budapest Józsefváros Önkormányzatának háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet módosítására
5.2. Beszámoló foglalkoztatást elősegítő önkormányzati feladatokról
5.3. Javaslat szociálisan rászorultak lakásának fertőtlenítésére
5.4. Javaslat Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalának kerítésomlása elhárítására
5.5. Javaslat fellebbezések, méltányossági kérelmek elbírálására
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat a „Pro Urbe Budapest” és a „Budapestért” díjak kitüntetettjeire
6.2. Mikro Voks-EDtR Elektronikus Döntéstámogató Rendszer korszerűsítése
7. Tájékoztatók
7.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
7.2. Tájékoztató a Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben