Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2009. július 15.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Józsefvárosi Önkormányzat rendelet-tervezete a költségvetési és végrehajtási rendelet, valamint a költségvetési és zárszámadási rendelet mellékleteiről, azok tartalmi követelményeiről
1.2. Javaslat a L-SZZS Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal tanácsadásra kötendő szerződés megkötésére és költségvetési fedezetének biztosítására
2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
2.1. Corvin Sétány Program / Költségvetés módosítása
2.2. Corvin Sétány Program / Telekvételár előleg visszafizetése (Práter u. 45., Leonardo u. 36.)
2.3. Corvin Sétány Program / A Képviselő-testület 661/2008. (XII.17.) számú határozatának módosítása (Leonardo u. 32., Leonardo u. 34.)
2.4. Auróra utca 20-28. társasházhoz (Egészségközpont) kapcsolódó tulajdonosi döntések és a döntési jogkör átruházása a GKKPEB hatáskörébe
2.5. Európa Belvárosa Program / Örökségvédelem Projekt partner kiválasztása
2.6. Európa Belvárosa Program / Tulajdonosi döntések és a döntési jogkör átruházása a GKKPEB hatáskörébe
2.7. MNPII megvalósítására Rév8 Zrt-vel kötött Megbízási szerződés 2. számú módosítás, valamint a Feladat-ellátási és pénzügyi elszámolás rendje szabályozásának (FER) 2. számú módosítása
2.8. Magdolna Negyed Program II / Bérlők átmeneti elhelyezése
2.9. Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keretre kiírt pályázat társasházak részére történő vissza nem térítendő támogatási összegének kerületi kiegészítésére
2.10. Európa Belvárosa Program / Mária utca közterület megújításhoz szükséges fedezet zárolás alóli feloldása
2.11. A Magdolna Negyed Program III. projektjavaslat szándéknyilatkozatának benyújtása a KMOP 5.1 2009-2010. időszakára Pro Régió Ügynökség számára
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. január 1. és 2009. június 30. közötti időszak pénzügyi elszámolása
3.2. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi támogatása
3.3. Személyi kérdések a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban
3.4. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Nonprofit Kft által működtetett Térfigyelő kamera rendszer 2009. évi üzleti tervben nem szereplő ráfordításaihoz szükséges támogatás növelésére.
3.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület Orczy út 3-5. szám alatti iskolaépület hasznosítására
3.6. A Pollack Mihály téri mélygarázzsal és a felszínhasznosítással kapcsolatos döntések kiegészítése
3.7. Döntés helyiség bérleti díj és lakbérhátralék eladásáról
3.8. Javaslat a Hivatal által ellátott lakásbérbeadási feladatok kiszervezésére
4. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Pedagógiai szakmai szolgáltatás vásárlása a 2009/2010-es tanévre
4.2. Közoktatási intézmények álláshelyeinek meghatározása
4.3. A Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium alapító okiratának módosítása
4.4. Javaslat a Józsefvárosi Honlap Szerkesztőbizottságának megszüntetésére és a honlap alapító okiratának elfogadására
5. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat és Dr. Sándor Zoltán Gyermekorvosi Betéti Társaság között, valamint a Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat és a Bence Háziorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Bt. között létrejött megbízási szerződés megszüntetésére, valamint a Budapest Józsefváros Önkormányzatának háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet módosítására
5.2. Beszámoló foglalkoztatást elősegítő önkormányzati feladatokról
5.3. Javaslat szociálisan rászorultak lakásának fertőtlenítésére
5.4. Javaslat Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalának kerítésomlása elhárítására
5.5. Javaslat fellebbezések, méltányossági kérelmek elbírálására
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat a „Pro Urbe Budapest” és a „Budapestért” díjak kitüntetettjeire
6.2. Mikro Voks-EDtR Elektronikus Döntéstámogató Rendszer korszerűsítése
7. Tájékoztatók
7.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
7.2. Tájékoztató a Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok