Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2010. március 17.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelet bizottsági tagcserékre vonatkozó módosítására, valamint egyes képviselők kiesett jövedelmének pótlására
1.2. Javaslat a 2010. évi országgyűlési választás során közreműködő szavazatszámláló bizottság választott tagjaira
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. 2010. évi országgyűlési választás költségvetésének elfogadása
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.2. A Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi Üzleti Tervének elfogadása és a 2010. évre vonatkozó Támogatási Szerződés jóváhagyása
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.3. Javaslat a közterületi feladatok Józsefvárosi Önkormányzat részére történő végleges átadására
5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Napközi Otthonos Óvoda (Tolnai Lajos u. 7-9.) álláshelyeinek csökkentése
5.2. Együttműködési megállapodás az Esély Kövessi Erzsébet Szakképző Iskola és Gimnáziummal
5.3. A Sodexo Magyarország Kft-vel közétkeztetési szolgáltatás tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosítása
5.4. Országos történelmi hagyományőrző Ludovica Fesztivál Józsefvárosban
5.5. „100% Magyar” – Egészséges Magyar Élelmiszerek Hétvégéje – Gasztronómiai Fesztivál támogatása
6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
6.1. A 2010. évi közfoglalkoztatási terv
6.2. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására
6.3. Javaslat fellebbezés elbírálására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. A KEOP-5.3.0/A/09-2009-0015 számú, „Energiaracionalizálás Józsefváros önkormányzati fenntartású közintézményeiben” című projekt támogatási szerződésének aláírása
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok