Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2008. február 6.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1.
1.1. Javaslat a Fővárosi Bíróság Rónayné dr. Vojnovics Ibolya munkaügyi perében 59. Mf. 63233/97. szám alatt született ítélet ellen felülvizsgálati kérelem benyújtására
1.2. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetői ellen fegyelmi eljárás kezdeményezése
1.3. Döntés az Önkormányzati bankszámlavezető tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményér l és az ehhez szükséges technikai megoldásokról + KIEGÉSZÍTÉS
1.4. A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillet bevételek 2008. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése
1.5. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában minőségirányítási rendszer bevezetése
1.6. A H-Okt Kft. és a Józsefvárosi Önkormányzat között létrejött Lakóingatlan adásvételi szerződés teljesítése és az ingatlanok birtokba vételével kapcsolatos intézkedések
1.7. Corvin Sétány Program /116/B. tömb telekrendezés
1.8. Javaslat a zaj és rezgés védelem helyi szabályozásáról szóló, többször módosított 28/2003. (V.14) számú önkormányzati rendelet módosítására
1.9. A Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által az Önkormányzat ellen a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulása Társulási Tanács kapcsán indított perrel kapcsolatos 7/2008. (I.16.) számú Kt. határozat módosítása
1.10. Támogatási szerződés megkötése a Diakónia Alapítvánnyal
1.11. Nyári Gyula megbízási szerződése
1.12. A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat gazdasági vezetőjének bejelentése a fenntartó felé
1.13. Budapest VIII. kerület Köztársaság tér 24. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt zártkörű pályázat eredménye
1.14. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. közhasznúsági szerződésének módosítása
1.15. Térregény Kft. törzstőke emelésével kapcsolatos tulajdonosi döntések korrigálása; 775/2007. (XII.5.) sz. és 776/2007. (XII.5.) sz. képvisel -testületi határozatok módosítása + FELÜGYEL BIZOTTSÁG JEGYZŐ KÖNYVE
1.16. Javaslat a „Kiáltvány a demokrácia védelméért, a demokrácia nem fél!” c. kiáltványhoz való csatlakozásra
2. Tájékoztatók
2.1. Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. taggyűléséről
2.2. A választási körzetekről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok