Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2010. március 31.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Javaslat a Társasházi Pályázatokat elbíráló Munkacsoport tagsági helyére
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a 2010. évi költségvetés módosítására
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. A Józsefvárosi Önkormányzat MNPII. Projekt megvalósítására a ProRégió ügynökséggel 2008. 08. 07-én kötött Támogatási szerződés módosítása a határidő vonatkozásában
3.2. Magdolna Negyed Program III. pályázat benyújtása Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft-hez a KMOP-2009-5.1.1./A jelű „Szociális célú városrehabilitáció - Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja konstrukció” című pályázati felhívásra
3.3. Európa Belvárosa Program / Tájékoztatás a 2010 nyarán megvalósítani tervezett programokról
3.4. Józsefváros hajléktalan ellátó rendszerének felmérése és javaslatok tétele a kerületi rendszert illetően
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervéről szóló 2010.02.17-i határozatok módosítása
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. (JVK Kft.) bonyolításában végzendő bontási munkák címesítésére
5.2. Javaslat a Budapest, VIII. Szigony utca 43. szám előtt és a Budapest, VIII. Márkus Emília utca 1. szám előtt pavilon elhelyezéséhez közterület használati hozzájárulás megadására
6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. „Köztes átmenetek” című interaktív drogprevenciós kiállítás megrendezése
6.2. Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ által benyújtandó felülvizsgálati kérelem, valamint a volt intézményvezető felelősségének megállapítása
6.3. A dél-afrikai labdarúgó tornán józsefvárosi gyermekek részvétele céljára a Kódexpress Kft. által biztosított egyszeri támogatás átutalása az Aranycsapat Alapítvány részére
7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Előzetes engedély a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat üres álláshelyeinek betöltésére
8. Egyéb előterjesztések
8.1. Javaslat az FTC Kézilabdasport Kft-vel történő együttműködés előkészítésére
9. Tájékoztatók
9.1. Tájékoztató a TÁMOP 3.2.11/10/1/KMR pályázaton való intézményi együttműködésről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok