Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2010. április 21.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Tűzoltósággal, rendőrséggel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Beszámoló a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 2009. évi tevékenységéről
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. A 41/2010.(II.17.) számú képviselő-testületi határozat 8. és 19. pontja végrehajtási határidejének módosítása
2.2. Javaslat a Fővárosi Rehabilitációs Keret Fővárosi Önkormányzat által kiírandó pályázatához a társasházak felújításához vissza és vissza nem térítendő támogatások költségvetési fedezetére
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. A KMOP-4.5.2-09-2009-0023 „Bölcsődeépítés Józsefvárosban” című pályázat Támogatási szerződéséhez szükséges dokumentumok elfogadása
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. A Budapest VIII., Berzsenyi Dániel utca 8. szám alatti, 34606 hrsz-ú lakóépület elidegenítésre történő kijelölése
4.2. A Budapest VIII., Rákóczi út 63. szám alatti 34626/0/A/2 és 34626/0/A/65 helyrajzi számú, valamint a Budapest VIII., Rákóczi út 65. szám alatti, 34625/0/A/1 helyrajzi számú üres nem lakás célú helyiségek hasznosítására új pályázati eljárás kiírása
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása
6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. A 2010/2011. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok számának meghatározása
6.2. Közoktatási intézményvezetők teljesítményértékelése
7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására
7.2. Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálatnál fegyelmi tanács tagjainak kijelölése
7.3. Ellátási szerződés megkötése a Menhely Alapítvánnyal
7.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázata működési támogatásra
7.5. Javaslat bölcsődei dolgozók jutalmazására
7.6. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálattal kötött megbízási szerződés módosítására
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztatás a 2010. évi Közbeszerzési Terv jóváhagyásáról
8.2. Tájékoztató a Józsefvárosi Társasházi Állapot-felmérési Program bonyolításáról
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok