Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2010. május 5.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a Ferencvárosi Torna Clubbal történő együttműködési megállapodásra
2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
2.1. Javaslat fellebbezések elbírálására
2.2. Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport tagságáról lemondás, új tag kijelölése
3. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és zárszámadási rendelet-tervezete
3.2. Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának felhasználása, valamint a 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása
3.3. Az Állami Számvevőszék számvevői jelentése
3.4. Józsefváros Fejlődéséért Egyesület számára nyújtott közcélú támogatás felhasználásáról szóló beszámoló
3.5. Fedezet megjelölése az Európa Belvárosa Programon belüli beszerzéshez célhitel biztosításáig
4. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
4.1. Corvin Sétány Program / 2010. I. negyedéves beszámolója (Corvin Sétány Program Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés 3.2.2 pontja alapján)
4.2. Corvin Sétány Program / május-június likvid terv
4.3. Trefort utcai civil kezdeményezés / Konzorciumi megállapodás elfogadása
5. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
5.1. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány közhasznú besorolású szervezet 2009. évi közhasznú egyszerűsített évi beszámolójának, és közhasznúsági jelentésének elfogadása
5.2. A Budapest VIII., Rákóczi út 19. szám alatti, 36509/0/A/3 helyrajzi számú, félemelet-fsz.-pinceszinten elhelyezkedő, utcai bejáratú, határozatlan idejű bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
5.3. A Budapest VIII., Losonci tér 5. szám alatti, 35728/36/A/1, 35728/36/A/106, 35728/36/A/107, 35728/36/A/108 és 35728/36/A/109 helyrajzi számú, földszinti, utcai bejáratú, határozatlan idejű bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
5.4. Javaslat a Kisfalu Kft. ügyvezetőjének, Kovács Ottó megbízatásának meghosszabbítására
6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport javaslatai a 2010. évi pályázati bírálat szempontjaira; javaslat a 7/2008.(II.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
7. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
7.1. A Napközi Otthonos Óvoda (Tolnai Lajos u. 7-9.) átszervezése
7.2. Az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány támogatási kérelme
7.3. Együttműködési megállapodás az Esély Kövessi Erzsébet Szakképző Iskola és Gimnáziummal
8. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
9. Beszámoló a gyermekfogászati alapellátás 2009. évi tevékenységéről
10. Tájékoztatók
10.1. Tájékoztató a TÁMOP 3.2.11/10/1/KMR pályázaton való intézményi együttműködésről
10.2. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok