Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2010. május 19.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezések elbírálására
1.2. Egészségügyi intézményvezető minősítése és teljesítményértékelése
1.3. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány megüresedett kuratóriumi helyének betöltésére, és az alapító okirat módosítására
1.4. Corvin Medical Kft. könyvvizsgálójának megválasztása a 2010. évi számviteli év vonatkozásában
1.5. Tulajdonosi döntések meghozatala a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában
1.6. Petrák Lajos Felügyelő Bizottsági tagságának meghosszabbítása a Kisfalu Kft-nél
2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
2.1. Rév8 Zrt. helyzete
2.2. CSP / 70 darab parkolóhely beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lezárása
2.3. Európa Belvárosa Program / 2009 október - 2010 március időszak beszámolója (Európa Belvárosa Budapest Program Megbízási Szerződés 5.3 pontja alapján)
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. A Bárka Nonprofit Kft. új üzleti terve
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Rendelet-tervezet a játéktermek és a kártyatermek létesítésének helyi szabályairól
4.2. Javaslat a „Kerékpárosbarát Józsefváros” program elfogadására
4.3. Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer telepítése
4.4. A 2008. évi nyertes panelpályázatok (Tömő u. 32-38. Társasház és Tömő u. 48-54. Lakásfenntartó Szövetkezet) Támogatási szerződéseinek jóváhagyása
4.5. Javaslat a Rezső tér Bláthy Ottó utcai oldalán az útburkolat és a templom mögötti járda átépítésére
5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a közoktatási intézményekben dolgozók jutalmazására és a pedagógusnapi ünnepség vendéglátására
5.2. Javaslat támogatási szerződés megkötésére az Informatika a Nemzetvédelmi képzésben Alapítvánnyal
6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a Központi Stomatológiai Intézettel kötött szerződés módosítására
6.2. Kiegészítő támogatás a kerületi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátásához
6.3. Átfogó értékelés Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
6.4. Javaslat Józsefvárosi gyermeknapi rendezvény támogatására
6.5. Roma közhasznú foglalkoztatás
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok