Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2010. június 16.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelem elbírálására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak „Köztisztviselők Napjára” jutalom kifizetés engedélyezése
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Program / Rév8 Zrt. átalánydíjának módosítása
3.2. Magdolna Negyed Program II. / Támogatási szerződés módosítása
3.3. Magdolna Negyed Program III. / Pótnyilatkozat
3.4. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. alapítása
3.5. Teleki téri piac rekonstrukciója
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Kalandpark létesítése az Orczy parkban
4.2. Budapest, VIII. ker. Mária u. 15. sz. alatti lakóépület elidegenítésre történő kijelölése
4.3. Javaslat a Képviselő-testület 181/2010. (V.27.) számú határozatában kiszervezett vagyongazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó Kisfalu kft-vel kötendő megbízási szerződés jóváhagyására
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Helyi értékvédelmi rendelet megalkotásával kapcsolatos koncepcionális döntések
5.2. A Főépítészi Irodának dolgozó külsős térinformatikusok megbízási szerződésének módosítása
5.3. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló /…2010. (VI. ….) sz. önkormányzati rendelet megalkotására
5.4. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 16/2005. (IV.20.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
5.5. Javaslat a Bp. VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat kezelésében lévő utak felújítására
6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. A Budapest Nagyvárad Téri Református Egyházközség támogatása
6.2. A Budapest Tisztviselőtelepi Magyarok-Nagyasszonya Plébánia támogatási kérelme
6.3. A Somogy Megyei Gyermektábor támogatása
6.4. Közép-Európai Innovációs Központ Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság színházjegy felajánlása
7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat közalkalmazotti álláshelyeinek megszüntetésére
7.2. Javaslat TÁMOP-5.3.1.-C-09/1 számú pályázaton való részvételre
7.3. Javaslat az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat székhelyének elhelyezésére
7.4. Javaslat hajléktalan ellátáshoz kapcsolódó kötelező feladatok biztosítására
7.5. Javaslat Képviselő-testület 15/2010. (I. 20.) számú határozata 3. pontjának módosítására
7.6. Javaslat a szociális nyári gyermekétkeztetés lebonyolítására
8. Egyéb előterjesztések
8.1. 1956-os Forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány közhasznú besorolású szervezet 2009 évi közhasznú egyszerűsített évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
8.2. Javaslat a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának csökkentésére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok