Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2008. február 27.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1.
1.1. Megbízási szerződéskötés értékpapírok – 15 milliárd Ft értékű kötvény-zárt- körű forgalomba hozatalára a Magyarországi Volksbank Zrt.-vel
1.2. Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetési és végrehajtási rendelet tervezete
1.3. Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat vezetői pályázatának elbírálása
1.4. A Józsefvárosi Roma Szolgálat vezetői megbízása
1.5. Javaslat a 2008. március 09. napjára kitűzött országos népszavazáson közre- működő szavazatszámláló bizottság választott tagjaira
1.6. Lakosság tájékoztatása a népszavazásról
1.7. Javaslat a józsefvárosi közoktatási intézményhálózat racionalizálására
1.8. Rökk Szilárd utcai Egészségközpont szerződés módosítás
1.9. Corvin Sétány Program 2007.IV. negyedéves beszámolója
1.10. Corvin Sétány Program 2007. éves beszámoló
1.11. Magdolna Negyed Program II. támogatási szerződéshez szükséges további döntések
1.12. A Józsefvárosi Önkormányzat és a PROLOG Kft. közötti közös tulajdon megszüntetése
1.13. Józsefvárosi Lakásépítő Társaság alapítása
1.14. A Trefort utcai háziorvosi rendelők elhelyezése
1.15. Javaslat a kisebbségi önkormányzatokkal kötendő megállapodásokra
1.16. Döntés a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 195/2008. (II.15.) sz. határozata végrehajtásának polgármester által történ felfüggesztése kapcsán
1.17. Határidő módosítás a kintlévőségek beszedésének tájékoztatásával kapcsolatban
1.18. A Képviselő-testület 16/2008. (I.16.) sz. határozatának megfelelően elkészített 2008-2014 évekre szóló gazdasági program vonatkozó irányelvek
1.19. Bankszámlaszerződés kötése az OTP Bank Nyrt-vel 2008. március 01 - március 31 közötti időszakra
1.20. Az Orczy kert rehabilitációját célzó pályázat elvi támogatása
1.21. Térregény Kft. törzstőke emelésével kapcsolatos tulajdonosi döntések korrigálása; 775/2007. (XII.5.) sz. és 776/2007. (XII.5.) sz. képvisel -testületi határozatok módosítása
1.22. Az Európa Belvárosa Program keretében a VIII. Horánszky utca 16. és Mária utca 4. sz. műemléki lakóépületek megújítása és funkció váltása
1.23. Fővárosi Gázművek Zrt-vel kötendő megállapodás a társasházak közös tulajdonban lévő gázvezetékei felújítására; társas házi pályázati kiírás elfogadása. Javaslat a …./ 2008 (…….) sz. a társasházak osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek részleges -, teljes felújításához és a gáz alap- és felszállóvezetékek felújításához nyújtandó támogatásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
1.24. Határidő módosítás a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek érdekeltségi rendszerével kapcsolatban
1.25. Az Active Stúdió Utazó Társulat pályázatának támogatása
1.26. Javaslat a józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról szóló 57/2007. (X.16) sz. rendelet módosítására
1.27. Javaslat a Józsefváros területén történő parkolásról szóló 46/2005. (X.15) sz. önk. rendelet, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosítására
1.28. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények épület kihasználtságáról
1.29. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírása
1.30. A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal közoktatási intézményvezetői kinevezésekkel kapcsolatos törvényességi észrevétele
1.31. Losonci téri Általános Iskola tanuszoda karbantartási fedezetének biztosítása
1.32. Emléktábla állítása Dr. Mistéth Endre egykori újjáépítési miniszter tiszteletére
1.33. Beszámoló a kerület gyermekfogászati alapellátási tevékenységről
1.34. Javaslat a 4/2006. (I.25.) számú, a gyermekvédelmi támogatásokról valamint az egyéb gyermekjóléti ellátási formákról szóló rendelet módosítására
1.35. Javaslat támogatási szerződés megkötésére „A VIII. kerület Tornasportjáért Alapítvánnyal”
1.36. A Budapest VIII. kerület Horánszky u. 21. sz. alatti bölcsőde által használt társasházi tulajdonban lévő udvar használatának rendezése
1.37. Ellátási szerződés felülvizsgálata a 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthona feladatellátásra
1.38. Értelmi fogyatékos személy nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés megszüntetése
1.39. Dr. Szabó Gábor lemondása a Kisfalu Kft. Felügyelő bizottsági tagságáról, javaslat az új Felügyelő bizottsági tag megválasztására; tájékoztatás a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. felügyelő bizottsági tag megváltozásáról
1.40. Változás a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, a Szociális Bizottság, valamint a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság személyi összetételében
1.41. A Józsefvárosi Becsületkereszt és a Józsefvárosért kitüntetések odaítélése
1.42. A „Jó Sport” kitüntetés odaítélése
1.43. A „Díszpolgári Cím” kitüntetés odaítélése
1.44. Javaslat fellebbezések, méltányossági kérelmek elbírálására
1.45. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatás- körben tett intézkedésekről
1.46. Beszámoló a Képviselő-testület Bizottságainak 2007. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
2. Tájékoztatók
2.1. Tájékoztató a Józsefvárosi Zeneiskola 2007. évi minősítési eljárás eredményéről
2.2. Tájékoztató a Jegyző (2006/2007. évre meghatároz ott) teljesítmény-követelményeinek értékeléséről
2.3. Tájékoztatás a Közép Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács Budapest Főváros kerületi önkormányzatok képviselőjének megválasztásáról
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben