Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2008. február 27.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1.
1.1. Megbízási szerződéskötés értékpapírok – 15 milliárd Ft értékű kötvény-zárt- körű forgalomba hozatalára a Magyarországi Volksbank Zrt.-vel
1.2. Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetési és végrehajtási rendelet tervezete
1.3. Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat vezetői pályázatának elbírálása lock
1.4. A Józsefvárosi Roma Szolgálat vezetői megbízása lock
1.5. Javaslat a 2008. március 09. napjára kitűzött országos népszavazáson közre- működő szavazatszámláló bizottság választott tagjaira lock
1.6. Lakosság tájékoztatása a népszavazásról
1.7. Javaslat a józsefvárosi közoktatási intézményhálózat racionalizálására
1.8. Rökk Szilárd utcai Egészségközpont szerződés módosítás
1.9. Corvin Sétány Program 2007.IV. negyedéves beszámolója
1.10. Corvin Sétány Program 2007. éves beszámoló
1.11. Magdolna Negyed Program II. támogatási szerződéshez szükséges további döntések
1.12. A Józsefvárosi Önkormányzat és a PROLOG Kft. közötti közös tulajdon megszüntetése
1.13. Józsefvárosi Lakásépítő Társaság alapítása
1.14. A Trefort utcai háziorvosi rendelők elhelyezése
1.15. Javaslat a kisebbségi önkormányzatokkal kötendő megállapodásokra
1.16. Döntés a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 195/2008. (II.15.) sz. határozata végrehajtásának polgármester által történ felfüggesztése kapcsán
1.17. Határidő módosítás a kintlévőségek beszedésének tájékoztatásával kapcsolatban
1.18. A Képviselő-testület 16/2008. (I.16.) sz. határozatának megfelelően elkészített 2008-2014 évekre szóló gazdasági program vonatkozó irányelvek
1.19. Bankszámlaszerződés kötése az OTP Bank Nyrt-vel 2008. március 01 - március 31 közötti időszakra
1.20. Az Orczy kert rehabilitációját célzó pályázat elvi támogatása
1.21. Térregény Kft. törzstőke emelésével kapcsolatos tulajdonosi döntések korrigálása; 775/2007. (XII.5.) sz. és 776/2007. (XII.5.) sz. képvisel -testületi határozatok módosítása
1.22. Az Európa Belvárosa Program keretében a VIII. Horánszky utca 16. és Mária utca 4. sz. műemléki lakóépületek megújítása és funkció váltása
1.23. Fővárosi Gázművek Zrt-vel kötendő megállapodás a társasházak közös tulajdonban lévő gázvezetékei felújítására; társas házi pályázati kiírás elfogadása. Javaslat a …./ 2008 (…….) sz. a társasházak osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek részleges -, teljes felújításához és a gáz alap- és felszállóvezetékek felújításához nyújtandó támogatásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
1.24. Határidő módosítás a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek érdekeltségi rendszerével kapcsolatban
1.25. Az Active Stúdió Utazó Társulat pályázatának támogatása
1.26. Javaslat a józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról szóló 57/2007. (X.16) sz. rendelet módosítására
1.27. Javaslat a Józsefváros területén történő parkolásról szóló 46/2005. (X.15) sz. önk. rendelet, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosítására
1.28. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények épület kihasználtságáról
1.29. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírása
1.30. A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal közoktatási intézményvezetői kinevezésekkel kapcsolatos törvényességi észrevétele
1.31. Losonci téri Általános Iskola tanuszoda karbantartási fedezetének biztosítása
1.32. Emléktábla állítása Dr. Mistéth Endre egykori újjáépítési miniszter tiszteletére
1.33. Beszámoló a kerület gyermekfogászati alapellátási tevékenységről
1.34. Javaslat a 4/2006. (I.25.) számú, a gyermekvédelmi támogatásokról valamint az egyéb gyermekjóléti ellátási formákról szóló rendelet módosítására
1.35. Javaslat támogatási szerződés megkötésére „A VIII. kerület Tornasportjáért Alapítvánnyal”
1.36. A Budapest VIII. kerület Horánszky u. 21. sz. alatti bölcsőde által használt társasházi tulajdonban lévő udvar használatának rendezése
1.37. Ellátási szerződés felülvizsgálata a 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthona feladatellátásra
1.38. Értelmi fogyatékos személy nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés megszüntetése
1.39. Dr. Szabó Gábor lemondása a Kisfalu Kft. Felügyelő bizottsági tagságáról, javaslat az új Felügyelő bizottsági tag megválasztására; tájékoztatás a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. felügyelő bizottsági tag megváltozásáról lock
1.40. Változás a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, a Szociális Bizottság, valamint a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság személyi összetételében lock
1.41. A Józsefvárosi Becsületkereszt és a Józsefvárosért kitüntetések odaítélése lock
1.42. A „Jó Sport” kitüntetés odaítélése lock
1.43. A „Díszpolgári Cím” kitüntetés odaítélése lock
1.44. Javaslat fellebbezések, méltányossági kérelmek elbírálására lock
1.45. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatás- körben tett intézkedésekről
1.46. Beszámoló a Képviselő-testület Bizottságainak 2007. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
2. Tájékoztatók
2.1. Tájékoztató a Józsefvárosi Zeneiskola 2007. évi minősítési eljárás eredményéről
2.2. Tájékoztató a Jegyző (2006/2007. évre meghatároz ott) teljesítmény-követelményeinek értékeléséről
2.3. Tájékoztatás a Közép Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács Budapest Főváros kerületi önkormányzatok képviselőjének megválasztásáról
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66

Online időpontfoglalás anyakönyvi ügyekben: https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatalban a munkatársaknak és az ügyfeleknek is kötelező maszkot hordania. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja. A belépéskor javasoljuk a kézfertőtlenítő használatát.


A Hivatalban érvényes járványügyi szabályokat itt találja:
https://jozsefvaros.hu/hir/77187/jarvanyugyi-szabalyok-oktober-25-tol-a-jozsefvarosi-polgarmesteri-hivatalban

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben