Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülésKépviselő-testületi ülés- 2010. július 14.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a „Pro Urbe”, a „Budapestért” és a „Papp László Budapest-Sportdíj” adományozásához
1.2. Személyi kérdések a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft-ben
1.3. Javaslat fellebbezések elbírálására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat többször módosított 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása
2.2. Polgármesteri Hivatal részére pénzügyi integrált rendszer beszerzése, fedezet biztosítása
2.3. Hitelbeszerzési eljárás eredményének elfogadása, hitelcélok meghatározása, költségvetési hiány csökkentésére javaslatok, költségvetési előirányzatok módosítása
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Program / július-augusztus likvid terv
3.2. Magdolna Negyed Program II. K. 1/1. – Átmeneti lakáspótlási feladatok ellátásának finanszírozása
3.3. Magdolna Negyed Program I. 2005-2010. Záró beszámolója
3.4. Magdolna Negyed Program / Beszámoló a projektben szereplő négy lakóépület hosszú távú fenntartási és üzemeltetési modelljével kapcsolatos feladatok /KT 89/2010.(III.24.) számú határozat/ végrehajtásáról
3.5. Auróra utcai Egészségközpont terveinek elfogadása
3.6. KMOP-4.5.2-09-2009-0023 „Bölcsődeépítés Józsefvárosban” / Támogatási szerződés aláírása
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. fsz. 1. szám alatti (hrsz 35635/A/34) ingatlan hasznosítására; a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Alapító Okiratának és Közszolgáltatási szerződésének módosítására
4.2. Döntés a házfelügyelői, háztakarítói, gyorsszolgálati, karbantartói, részleges felújítási, hibaelhárítási és háziorvosi rendelő karbantartási tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
4.3. Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló, 499/2007. (VII.11.) sz. Kt határozat módosítása
4.4. A Budapest VIII., Baross u. 19. szám alatti, 36757/0/A/1 hrsz-ú, az Alapítvány a Polgári Józsefvárosért bérleményét képező nem lakás célú helyiség elidegenítése
4.5. A Budapest VIII., Vajdahunyad u. 4. (hrsz.: 35585) szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére felállított tárgyaló delegáció javaslatával kapcsolatos döntéshozatal
4.6. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2010. évi költségvetésének módosítása
4.7. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet alkalmazottainak jutalom kifizetés engedélyezése
4.8. A Józsefvárosi Közterületi és Parkolási Rendészet beszámolója a 2010. I. félévi tevékenységről
4.9. Kerületi térfigyelő rendszer bővítése 19 db új kamera hellyel, a közbeszerzés lebonyolítási – megvalósítási határidejének meghatározása
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló 4/2010. (I. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
5.2. Javaslat Budapest Józsefvárosi Önkormányzat kezelésében lévő utakon kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítésére
5.3. Javaslat eseti bizottsági tagok megválasztására (értékvédelmi rendelethez kapcsolódóan)
5.4. Javaslat a Budapest, VIII. Szigony utca 43. szám előtt pavilon elhelyezéséhez közterület használati hozzájárulás megadására
5.5. Településrendezési szerződés jóváhagyása a Hungária krt. 26. szám alatti ingatlan vonatkozásában
5.6. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati rendelet módosítására
6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. A 2010/2011. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok számának módosítása
6.2. Munkamegosztási megállapodás a józsefvárosi óvodák között
6.3. Resztoratív technikák alkalmazása az erőszak ellen a józsefvárosi iskolákban
6.4. A Külső-józsefvárosi Református Egyházközség támogatási kérelme
6.5. Józsefvárosi Sporttámogatás Pályázat 2010. évi kiírása
6.6. A kerületi ünnepélyes tanévnyitó megrendezése
7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat átmeneti segély keret előirányzat módosítására
7.2. Javaslat adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó új önkormányzati rendelet elfogadására
7.3. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat előirányzat átcsoportosítására
7.4. Javaslat a Képviselő-testület 231/2010. (IV. 16.) számú határozatának valamint az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat alapító okiratának módosítására
7.5. A Stróbl A. u. 7. E. ép. 116. szám alatti lakás fertőtlenítése, lomtalanítása
8. Egyéb előterjesztések
8.1. A polgármester 2010. évre vonatkozó szabadságkérelme
8.2. Javaslat a közérdekű felajánlásként kapott 5 db személyi számítógép elfogadására és a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság részére történő átadásra
9. Tájékoztatók
9.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja.

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a Támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani.

Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység elérhetősége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai biztosítják a szükséges információkat. A Támponton ugyanakkor ügyfélfogadás nem zajlik. Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő 8:00-18:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16.30
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13.30

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben.

A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámai:

Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)

Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Az ilyen esetekben ügyfélfogadásra kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával. A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni.
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.

Amennyiben a kerületben elérhető támogatásokkal kapcsolatban van információra szüksége, a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájának telefonszáma:
06-1/459-2277, 06-20/539-0533
(hétfő: 8 és 18 óra között, kedden és csütörtökön 8 és 16 óra között, szerdán 8 és 16:30 között, pénteken 8 és 13:30 között).

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben