Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2010. július 14.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a „Pro Urbe”, a „Budapestért” és a „Papp László Budapest-Sportdíj” adományozásához lock
1.2. Személyi kérdések a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft-ben lock
1.3. Javaslat fellebbezések elbírálására lock
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat többször módosított 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása
2.2. Polgármesteri Hivatal részére pénzügyi integrált rendszer beszerzése, fedezet biztosítása
2.3. Hitelbeszerzési eljárás eredményének elfogadása, hitelcélok meghatározása, költségvetési hiány csökkentésére javaslatok, költségvetési előirányzatok módosítása
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Program / július-augusztus likvid terv
3.2. Magdolna Negyed Program II. K. 1/1. – Átmeneti lakáspótlási feladatok ellátásának finanszírozása
3.3. Magdolna Negyed Program I. 2005-2010. Záró beszámolója
3.4. Magdolna Negyed Program / Beszámoló a projektben szereplő négy lakóépület hosszú távú fenntartási és üzemeltetési modelljével kapcsolatos feladatok /KT 89/2010.(III.24.) számú határozat/ végrehajtásáról
3.5. Auróra utcai Egészségközpont terveinek elfogadása
3.6. KMOP-4.5.2-09-2009-0023 „Bölcsődeépítés Józsefvárosban” / Támogatási szerződés aláírása
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. fsz. 1. szám alatti (hrsz 35635/A/34) ingatlan hasznosítására; a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Alapító Okiratának és Közszolgáltatási szerződésének módosítására
4.2. Döntés a házfelügyelői, háztakarítói, gyorsszolgálati, karbantartói, részleges felújítási, hibaelhárítási és háziorvosi rendelő karbantartási tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
4.3. Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló, 499/2007. (VII.11.) sz. Kt határozat módosítása
4.4. A Budapest VIII., Baross u. 19. szám alatti, 36757/0/A/1 hrsz-ú, az Alapítvány a Polgári Józsefvárosért bérleményét képező nem lakás célú helyiség elidegenítése
4.5. A Budapest VIII., Vajdahunyad u. 4. (hrsz.: 35585) szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére felállított tárgyaló delegáció javaslatával kapcsolatos döntéshozatal
4.6. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2010. évi költségvetésének módosítása
4.7. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet alkalmazottainak jutalom kifizetés engedélyezése
4.8. A Józsefvárosi Közterületi és Parkolási Rendészet beszámolója a 2010. I. félévi tevékenységről
4.9. Kerületi térfigyelő rendszer bővítése 19 db új kamera hellyel, a közbeszerzés lebonyolítási – megvalósítási határidejének meghatározása
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló 4/2010. (I. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
5.2. Javaslat Budapest Józsefvárosi Önkormányzat kezelésében lévő utakon kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítésére
5.3. Javaslat eseti bizottsági tagok megválasztására (értékvédelmi rendelethez kapcsolódóan)
5.4. Javaslat a Budapest, VIII. Szigony utca 43. szám előtt pavilon elhelyezéséhez közterület használati hozzájárulás megadására
5.5. Településrendezési szerződés jóváhagyása a Hungária krt. 26. szám alatti ingatlan vonatkozásában
5.6. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati rendelet módosítására
6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. A 2010/2011. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok számának módosítása
6.2. Munkamegosztási megállapodás a józsefvárosi óvodák között
6.3. Resztoratív technikák alkalmazása az erőszak ellen a józsefvárosi iskolákban
6.4. A Külső-józsefvárosi Református Egyházközség támogatási kérelme
6.5. Józsefvárosi Sporttámogatás Pályázat 2010. évi kiírása
6.6. A kerületi ünnepélyes tanévnyitó megrendezése
7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat átmeneti segély keret előirányzat módosítására
7.2. Javaslat adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó új önkormányzati rendelet elfogadására
7.3. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat előirányzat átcsoportosítására
7.4. Javaslat a Képviselő-testület 231/2010. (IV. 16.) számú határozatának valamint az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat alapító okiratának módosítására
7.5. A Stróbl A. u. 7. E. ép. 116. szám alatti lakás fertőtlenítése, lomtalanítása
8. Egyéb előterjesztések
8.1. A polgármester 2010. évre vonatkozó szabadságkérelme
8.2. Javaslat a közérdekű felajánlásként kapott 5 db személyi számítógép elfogadására és a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság részére történő átadásra
9. Tájékoztatók
9.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66

Online időpontfoglalás anyakönyvi ügyekben: https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatalban a munkatársaknak és az ügyfeleknek is kötelező maszkot hordania. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja. A belépéskor javasoljuk a kézfertőtlenítő használatát.


A Hivatalban érvényes járványügyi szabályokat itt találja:
https://jozsefvaros.hu/hir/77187/jarvanyugyi-szabalyok-oktober-25-tol-a-jozsefvarosi-polgarmesteri-hivatalban

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben