Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülésKépviselő-testületi ülés- 2010. július 14.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a „Pro Urbe”, a „Budapestért” és a „Papp László Budapest-Sportdíj” adományozásához
1.2. Személyi kérdések a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft-ben
1.3. Javaslat fellebbezések elbírálására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat többször módosított 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása
2.2. Polgármesteri Hivatal részére pénzügyi integrált rendszer beszerzése, fedezet biztosítása
2.3. Hitelbeszerzési eljárás eredményének elfogadása, hitelcélok meghatározása, költségvetési hiány csökkentésére javaslatok, költségvetési előirányzatok módosítása
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Program / július-augusztus likvid terv
3.2. Magdolna Negyed Program II. K. 1/1. – Átmeneti lakáspótlási feladatok ellátásának finanszírozása
3.3. Magdolna Negyed Program I. 2005-2010. Záró beszámolója
3.4. Magdolna Negyed Program / Beszámoló a projektben szereplő négy lakóépület hosszú távú fenntartási és üzemeltetési modelljével kapcsolatos feladatok /KT 89/2010.(III.24.) számú határozat/ végrehajtásáról
3.5. Auróra utcai Egészségközpont terveinek elfogadása
3.6. KMOP-4.5.2-09-2009-0023 „Bölcsődeépítés Józsefvárosban” / Támogatási szerződés aláírása
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. fsz. 1. szám alatti (hrsz 35635/A/34) ingatlan hasznosítására; a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Alapító Okiratának és Közszolgáltatási szerződésének módosítására
4.2. Döntés a házfelügyelői, háztakarítói, gyorsszolgálati, karbantartói, részleges felújítási, hibaelhárítási és háziorvosi rendelő karbantartási tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
4.3. Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló, 499/2007. (VII.11.) sz. Kt határozat módosítása
4.4. A Budapest VIII., Baross u. 19. szám alatti, 36757/0/A/1 hrsz-ú, az Alapítvány a Polgári Józsefvárosért bérleményét képező nem lakás célú helyiség elidegenítése
4.5. A Budapest VIII., Vajdahunyad u. 4. (hrsz.: 35585) szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére felállított tárgyaló delegáció javaslatával kapcsolatos döntéshozatal
4.6. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2010. évi költségvetésének módosítása
4.7. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet alkalmazottainak jutalom kifizetés engedélyezése
4.8. A Józsefvárosi Közterületi és Parkolási Rendészet beszámolója a 2010. I. félévi tevékenységről
4.9. Kerületi térfigyelő rendszer bővítése 19 db új kamera hellyel, a közbeszerzés lebonyolítási – megvalósítási határidejének meghatározása
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló 4/2010. (I. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
5.2. Javaslat Budapest Józsefvárosi Önkormányzat kezelésében lévő utakon kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítésére
5.3. Javaslat eseti bizottsági tagok megválasztására (értékvédelmi rendelethez kapcsolódóan)
5.4. Javaslat a Budapest, VIII. Szigony utca 43. szám előtt pavilon elhelyezéséhez közterület használati hozzájárulás megadására
5.5. Településrendezési szerződés jóváhagyása a Hungária krt. 26. szám alatti ingatlan vonatkozásában
5.6. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati rendelet módosítására
6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. A 2010/2011. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok számának módosítása
6.2. Munkamegosztási megállapodás a józsefvárosi óvodák között
6.3. Resztoratív technikák alkalmazása az erőszak ellen a józsefvárosi iskolákban
6.4. A Külső-józsefvárosi Református Egyházközség támogatási kérelme
6.5. Józsefvárosi Sporttámogatás Pályázat 2010. évi kiírása
6.6. A kerületi ünnepélyes tanévnyitó megrendezése
7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat átmeneti segély keret előirányzat módosítására
7.2. Javaslat adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó új önkormányzati rendelet elfogadására
7.3. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat előirányzat átcsoportosítására
7.4. Javaslat a Képviselő-testület 231/2010. (IV. 16.) számú határozatának valamint az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat alapító okiratának módosítására
7.5. A Stróbl A. u. 7. E. ép. 116. szám alatti lakás fertőtlenítése, lomtalanítása
8. Egyéb előterjesztések
8.1. A polgármester 2010. évre vonatkozó szabadságkérelme
8.2. Javaslat a közérdekű felajánlásként kapott 5 db személyi számítógép elfogadására és a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság részére történő átadásra
9. Tájékoztatók
9.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben