Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2010. július 14.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a „Pro Urbe”, a „Budapestért” és a „Papp László Budapest-Sportdíj” adományozásához
1.2. Személyi kérdések a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft-ben
1.3. Javaslat fellebbezések elbírálására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat többször módosított 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása
2.2. Polgármesteri Hivatal részére pénzügyi integrált rendszer beszerzése, fedezet biztosítása
2.3. Hitelbeszerzési eljárás eredményének elfogadása, hitelcélok meghatározása, költségvetési hiány csökkentésére javaslatok, költségvetési előirányzatok módosítása
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Program / július-augusztus likvid terv
3.2. Magdolna Negyed Program II. K. 1/1. – Átmeneti lakáspótlási feladatok ellátásának finanszírozása
3.3. Magdolna Negyed Program I. 2005-2010. Záró beszámolója
3.4. Magdolna Negyed Program / Beszámoló a projektben szereplő négy lakóépület hosszú távú fenntartási és üzemeltetési modelljével kapcsolatos feladatok /KT 89/2010.(III.24.) számú határozat/ végrehajtásáról
3.5. Auróra utcai Egészségközpont terveinek elfogadása
3.6. KMOP-4.5.2-09-2009-0023 „Bölcsődeépítés Józsefvárosban” / Támogatási szerződés aláírása
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. fsz. 1. szám alatti (hrsz 35635/A/34) ingatlan hasznosítására; a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Alapító Okiratának és Közszolgáltatási szerződésének módosítására
4.2. Döntés a házfelügyelői, háztakarítói, gyorsszolgálati, karbantartói, részleges felújítási, hibaelhárítási és háziorvosi rendelő karbantartási tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
4.3. Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló, 499/2007. (VII.11.) sz. Kt határozat módosítása
4.4. A Budapest VIII., Baross u. 19. szám alatti, 36757/0/A/1 hrsz-ú, az Alapítvány a Polgári Józsefvárosért bérleményét képező nem lakás célú helyiség elidegenítése
4.5. A Budapest VIII., Vajdahunyad u. 4. (hrsz.: 35585) szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére felállított tárgyaló delegáció javaslatával kapcsolatos döntéshozatal
4.6. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2010. évi költségvetésének módosítása
4.7. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet alkalmazottainak jutalom kifizetés engedélyezése
4.8. A Józsefvárosi Közterületi és Parkolási Rendészet beszámolója a 2010. I. félévi tevékenységről
4.9. Kerületi térfigyelő rendszer bővítése 19 db új kamera hellyel, a közbeszerzés lebonyolítási – megvalósítási határidejének meghatározása
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló 4/2010. (I. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
5.2. Javaslat Budapest Józsefvárosi Önkormányzat kezelésében lévő utakon kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítésére
5.3. Javaslat eseti bizottsági tagok megválasztására (értékvédelmi rendelethez kapcsolódóan)
5.4. Javaslat a Budapest, VIII. Szigony utca 43. szám előtt pavilon elhelyezéséhez közterület használati hozzájárulás megadására
5.5. Településrendezési szerződés jóváhagyása a Hungária krt. 26. szám alatti ingatlan vonatkozásában
5.6. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati rendelet módosítására
6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. A 2010/2011. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok számának módosítása
6.2. Munkamegosztási megállapodás a józsefvárosi óvodák között
6.3. Resztoratív technikák alkalmazása az erőszak ellen a józsefvárosi iskolákban
6.4. A Külső-józsefvárosi Református Egyházközség támogatási kérelme
6.5. Józsefvárosi Sporttámogatás Pályázat 2010. évi kiírása
6.6. A kerületi ünnepélyes tanévnyitó megrendezése
7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat átmeneti segély keret előirányzat módosítására
7.2. Javaslat adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó új önkormányzati rendelet elfogadására
7.3. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat előirányzat átcsoportosítására
7.4. Javaslat a Képviselő-testület 231/2010. (IV. 16.) számú határozatának valamint az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat alapító okiratának módosítására
7.5. A Stróbl A. u. 7. E. ép. 116. szám alatti lakás fertőtlenítése, lomtalanítása
8. Egyéb előterjesztések
8.1. A polgármester 2010. évre vonatkozó szabadságkérelme
8.2. Javaslat a közérdekű felajánlásként kapott 5 db személyi számítógép elfogadására és a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság részére történő átadásra
9. Tájékoztatók
9.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok