Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülésKépviselő-testületi ülés- 2010. szeptember 7.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. „Az Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa” kitüntető cím adományozása
1.2. Javaslat bizottsági tagok cseréjére a Helyi Értékvédelmi Bizottságban
1.3. Tulajdonosi döntések meghozatala a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. vonatkozásában
1.4. Javaslat a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője Fábián László megbízási szerződésének módosítására
1.5. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) számú rendelet módosítására
1.6. Javaslat a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő bizottság tagjának megválasztására felügyelő bizottsági tag lemondása miatt
1.7. Javaslat új tag delegálására a Nemzeti Lovardáért Alapítvány kuratóriumába
1.8. Személycsere a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületében
1.9. Egyezségi javaslat a 4.M.2106/2010. számú munkaügyi perben
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Könyvvizsgálói pályázat kiírása
2.2. Sikerdíj megállapítása K.G.L. Adószakértő és Tanácsadó Kft. részére
2.3. 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségvetésének elfogadása
2.4. Aranycsapat Alapítvány támogatási kérelme
2.5. 20 millió forintos tagi kölcsön nyújtása a Bárka Nonprofit Kft. részére
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Program / szeptember - október likvid terv és költségvetés módosítása
3.2. MNPII / Tulajdonosi döntés a végleges elhelyezéshez biztosított önkormányzati lakásokról
3.3. Auróra utcai Egészségcentrum projekt / Szerződések elfogadása
3.4. Magdolna Negyed Program költségvetés módosítása
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. MÁV lakótelep hasznosításának lehetőségei
4.2. A Budapest VIII. kerület 38818/43 hrsz-ú ingatlan (volt Józsefvárosi Pályaudvar ingatlancsoportjából) önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
4.3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások eladásáról szóló 16/2005.(IV. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
4.4. Javaslat a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló 4/2010.(I.21.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007.(XI.13.) önk. rend. módosítására
5.2. Javaslat a Budapest, VIII. Szigony utca 43. szám előtt pavilon elhelyezéséhez közterület használati hozzájárulás megadására
5.3. Javaslat a Budapest, VIII. Csokonai u. 10. szám előtt és a Kissalétrom u. 3. szám előtt lépcső létesítéséhez közterület használati hozzájárulás megadására
5.4. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) módosítása
5.5. Az LFP-2008-LA-2-08-10-500 azonosító számú (1083 Budapest VIII. Tömő u. 32-38.) panelpályázattal kapcsolatos „Támogatási szerződés” jóváhagyása
6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Közoktatási intézmények létszámváltozásának költségigénye
6.2. A Magyar Kultúra Alapítvány támogatási kérelme
6.3. A Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ házirendjének fenntartói jóváhagyása
6.4. A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 2010/2011. tanévre engedélyezett osztályok, napközis csoportok számának módosítása
6.5. Javaslat szakértői tevékenység ellátására
7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat VIII-IX. kerületi Intézete prevenciós tevékenységének támogatása
7.2. Előzetes engedély a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat üres álláshelyeinek betöltésére
7.3. Javaslat házi gyermekorvossal kötött megbízási szerződés módosítására
7.4. Javaslat népkonyhai étkezés biztosítására
7.5. Beszámoló a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat pszichológiai tanácsadásának működtetéséről, valamint tájékoztató a Gyermekek Átmeneti Otthonának ellenőrzéséről
7.6. Idősügyi Tanács megalakítása Józsefvárosban
8. Egyéb előterjesztések
8.1. 2010. évi Autómentes Nap Józsefvárosban
8.2. Javaslat „Az 1956-os Forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány” alapító okiratának módosítására
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben