Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2010. szeptember 7.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. „Az Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa” kitüntető cím adományozása
1.2. Javaslat bizottsági tagok cseréjére a Helyi Értékvédelmi Bizottságban
1.3. Tulajdonosi döntések meghozatala a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. vonatkozásában
1.4. Javaslat a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője Fábián László megbízási szerződésének módosítására
1.5. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) számú rendelet módosítására
1.6. Javaslat a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő bizottság tagjának megválasztására felügyelő bizottsági tag lemondása miatt
1.7. Javaslat új tag delegálására a Nemzeti Lovardáért Alapítvány kuratóriumába
1.8. Személycsere a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületében
1.9. Egyezségi javaslat a 4.M.2106/2010. számú munkaügyi perben
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Könyvvizsgálói pályázat kiírása
2.2. Sikerdíj megállapítása K.G.L. Adószakértő és Tanácsadó Kft. részére
2.3. 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségvetésének elfogadása
2.4. Aranycsapat Alapítvány támogatási kérelme
2.5. 20 millió forintos tagi kölcsön nyújtása a Bárka Nonprofit Kft. részére
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Program / szeptember - október likvid terv és költségvetés módosítása
3.2. MNPII / Tulajdonosi döntés a végleges elhelyezéshez biztosított önkormányzati lakásokról
3.3. Auróra utcai Egészségcentrum projekt / Szerződések elfogadása
3.4. Magdolna Negyed Program költségvetés módosítása
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. MÁV lakótelep hasznosításának lehetőségei
4.2. A Budapest VIII. kerület 38818/43 hrsz-ú ingatlan (volt Józsefvárosi Pályaudvar ingatlancsoportjából) önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
4.3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások eladásáról szóló 16/2005.(IV. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
4.4. Javaslat a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló 4/2010.(I.21.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007.(XI.13.) önk. rend. módosítására
5.2. Javaslat a Budapest, VIII. Szigony utca 43. szám előtt pavilon elhelyezéséhez közterület használati hozzájárulás megadására
5.3. Javaslat a Budapest, VIII. Csokonai u. 10. szám előtt és a Kissalétrom u. 3. szám előtt lépcső létesítéséhez közterület használati hozzájárulás megadására
5.4. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) módosítása
5.5. Az LFP-2008-LA-2-08-10-500 azonosító számú (1083 Budapest VIII. Tömő u. 32-38.) panelpályázattal kapcsolatos „Támogatási szerződés” jóváhagyása
6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Közoktatási intézmények létszámváltozásának költségigénye
6.2. A Magyar Kultúra Alapítvány támogatási kérelme
6.3. A Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ házirendjének fenntartói jóváhagyása
6.4. A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 2010/2011. tanévre engedélyezett osztályok, napközis csoportok számának módosítása
6.5. Javaslat szakértői tevékenység ellátására
7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat VIII-IX. kerületi Intézete prevenciós tevékenységének támogatása
7.2. Előzetes engedély a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat üres álláshelyeinek betöltésére
7.3. Javaslat házi gyermekorvossal kötött megbízási szerződés módosítására
7.4. Javaslat népkonyhai étkezés biztosítására
7.5. Beszámoló a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat pszichológiai tanácsadásának működtetéséről, valamint tájékoztató a Gyermekek Átmeneti Otthonának ellenőrzéséről
7.6. Idősügyi Tanács megalakítása Józsefvárosban
8. Egyéb előterjesztések
8.1. 2010. évi Autómentes Nap Józsefvárosban
8.2. Javaslat „Az 1956-os Forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány” alapító okiratának módosítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok