Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2010. szeptember 22.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezés és méltányossági kérelem elbírálására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolója
2.2. A Józsefvárosi Önkormányzat többször módosított 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása
2.3. Beszámoló a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről készült Állami Számvevőszéki jelentésről, intézkedési terv elfogadása
2.4. Polgármesteri Hivatal informatikai előirányzat módosítása
2.5. Képviselői notebookok tulajdonba adása és új notebookok beszerzése
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Program / 2010. II. negyedéves beszámolója
3.2. Magdolna Negyed Program II. / Támogatási Szerződés módosítása III.
3.3. TÁMOP 5.2.5./B-10/1 ifjúsági komponens pályázatának benyújtása
3.4. MNP II / Lujza 14. lakóépület programmódosítás
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Tulajdonosi döntések meghozatala a Józsefvárosi Lakásépítő Társaság Kft. vonatkozásában
4.2. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 16/2010. (III. 8.) számú önkormányzati rendelet módosítása
4.3. Budapest VIII., Orczy tér 3-5. szám alatti (hrsz.: 36029/1, 36029/2 és 36029/3) iskolaépület elidegenítése
4.4. Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi önkormányzati támogatásának módosítása
4.5. Négyoldalú megállapodás újrakötése az önkormányzat, a BRFK és JKKSZ Kft. között.
5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Intézményi minőségirányítási programok értékelése és a javasolt intézkedések fenntartói jóváhagyása
5.2. Munkamegosztási megállapodás a józsefvárosi iskolák között
5.3. Maximális iskolai osztály, óvodai csoportlétszám túllépés engedélyezése
5.4. Fenntartói hozzájárulás az iskolai pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez
5.5. A Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ házirendjének fenntartói jóváhagyása
5.6. A Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ 2010/2011. tanévre engedélyezett osztályok, napközis csoportok számának módosítása
5.7. FTC – szivacskézilabda oktatás miatt felmerülő többletóra igény
6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a kötelező szociális és gyermekjóléti önkormányzati feladatok ellátására az ÁSZ számvevői jelentése alapján
6.2. Beszámoló a 2010. évi közfoglalkoztatásról
6.3. Javaslat az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat módosító okiratának elfogadására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2010. I.01 - VII.14. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
7.2. Honlap üzemeltetése
7.3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok