Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2010. október 20.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport tagságára
1.2. Az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések
1.3. Javaslat fellebbezés és méltányossági kérelmek elbírálására
1.4. Fegyelmi eljárás indítása a Lakatos Menyhért Józsefvárosi ÁMK igazgatója ellen
1.5. Javaslat „Az 1956-os Forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány” alapító okiratának módosítására
1.6. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat önkormányzati vagyon-, felelősségi- és gépjármű biztosításra vonatkozó pályázat kiírására
2.2. Javaslat a Polgármesteri Hivatal I. emeletének átalakítására
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. TÁMOP 5.2.5./B-10/1 azonosító jelű pályázat határozatának módosítása
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól szóló 37/2003. (VII.07.) önkormányzati rendelet módosítására
4.2. A Budapest VIII., Orczy út 3-5. szám alatti (hrsz: 36029/1, 36029/2 és 36029/3) iskolaépület nyilvános pályázaton történő elidegenítése
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Településrendezési szerződés módosítása a Hungária krt. 26. szám alatti ingatlan vonatkozásában
6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat házi gyermekorvosi megbízási szerződés módosítására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda 2010. évi ellenőrzési munkaterv módosítása
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztatás a „Resztoratív technikák alkalmazása az erőszak ellen a józsefvárosi iskolákban” projekt programtervéről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok