Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2010. november 3.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a Helyi Értékvédelmi Bizottság működésével kapcsolatban
1.2. Javaslat jutalmazásra a Szociális Munka Napja alkalmából intézményi bérmegtakarítás terhére
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatására
2.2. Józsefvárosi Önkormányzat képviselőinek, bizottsági tagjainak tiszteletdíjára költségvetés módosítás, bizottsági keretek megállapítása és szabályozása
2.3. Költségvetési fedezet biztosítása hatósági feladatok ellátásához
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Program / 2010. III. negyedéves beszámolója
3.2. Corvin Sétány Program / november-december likvid terv
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Költségvetési előirányzat átcsoportosítása a 2010. évi útkarbantartási munkálatok elvégzésére
4.2. Döntés a Budapest VIII. kerület közigazgatási határain belül található közterületi parkok és fasorok fenntartási munkáira vonatkozó 2011. évi kötelezettségvállalásról és a közbeszerzési eljárás megindításáról, valamint az útfelújításra, útkarbantartásra és lámpázásra vonatkozó keret 2011. évi kötelezettségvállalásáról
4.3. Javaslat a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003.(V.14.) önk. rendelet módosítására
4.4. 2010. évi karácsonyi díszkivilágításra fedezet biztosítása
5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Előirányzat módosítás, a „Józsefvárosi Közoktatási Napok” rendezvénysorozat költségeinek biztosításához
5.2. Javaslat az FTC-vel kötött Együttműködési Megállapodás módosítására
5.3. Józsefvárosi Sporttámogatás Pályázat fedezetére átcsoportosítás
6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális Iroda ügyfélfogadási rendjének módosítására
6.2. Javaslat a fogyatékosok nappali ellátására kötött szerződések felülvizsgálatára
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat fővárosi küldött személyére
7.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítására
7.3. Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda 2011. évi ellenőrzési munkaterve
8. Tájékoztatók
8.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok