Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2010. december 1.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Közoktatási intézményvezetők teljesítményértékelése
1.2. A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezéséhez szükséges véleményalkotás
1.3. Corvin Sétány Kft. / Könyvvizsgáló személyének változása
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. A Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak jutalom kifizetés engedélyezése
2.2. Javaslat az építményadóról szóló 55/2008.(XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására
2.3. Fedezet biztosítása a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság állományi tagjainak tartandó rendezvény megszervezéséhez
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Bp. VIII. Lujza utca 14. átépítés és funkcióváltás / A Képviselő-testület 368/2010. (IX.22.) számú határozatának kiegészítése
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Budapest VIII. ker., Kálvária tér 6. szám alatti Ruttkai Éva színház kazánház és fűtési hálózat javítási munkái
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Teleki téri piac rekonstrukciójához kapcsolódó előkészítés
6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Budapest Józsefváros Közoktatási Minőségirányítási programjának módosítása
6.2. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények óvoda-iskolaszékébe a fenntartó részéről történő képviselők delegálása
6.3. A Józsefvárosi Önkormányzat és a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejövő akkreditált adminisztrációs iskolai szoftver szerződés megkötése
6.4. Javaslat jutalom étkezési utalvány formájában történő biztosítására a szociális, gyermekjóléti intézményekben
6.5. Iskolabusz működtetése a 2011. évben
7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat háziorvosi megbízási szerződés megszüntetésére
8. Tájékoztatók:
8.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok