Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2010. december 15.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására
1.2. Tag delegálása a Heim Pál Gyermekkórház-Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába
1.3. Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása
1.4. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft-ben felügyelő bizottsági tag cseréjére
1.5. Érdemi döntés a Lakatos Menyhért Józsefvárosi ÁMK intézményvezetőjével szemben indított fegyelmi eljárásban
1.6. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására (írásbeli előterjesztés)
1.7. Tag delegálása a Heim Pál Gyermekkórház-Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába (írásbeli előterjesztés)
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása
2.2. A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete
2.3. Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
2.4. Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatás december havi kifizetéséhez előleg biztosítása, valamint tájékoztatás a 2011. évi közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról
2.5. Életveszélyes kémények hatósági végrehajtási költségeinek fedezete
2.6. Javaslat előzetes kötelezettség vállalására a 2011. évi költségvetés terhére
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Program / 2011. évi terv
3.2. Corvin Sétány Program / január-február likvid terv
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. A Budapest VIII., Orczy út 3-5. szám alatti (hrsz.: 36029/1, 36029/2 és 36029/3) iskolaépület elidegenítésére kiírt kétfordulós, nyilvános pályázat eredményének megállapítása
4.2. A Budapest VIII., Dobozi u. 45. szám alatti (hrsz.: 35407) ingatlan pályázati kiírása
4.3. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
5.2. Javaslat a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló …./2010. (XII. ….) önkormányzati rendelet elfogadására
5.3. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI. 13.) számú rendeletének módosítására
5.4. Javaslat a „fák kivágásáról és pótlásáról” szóló 26/2006.(VII.4.) számú önkormányzati rendelet módosítására, és javaslat a „Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról”szóló önkormányzati rendelet elfogadására
5.5. A Józsefvárosi Közterület-Felügyelet alkalmazottainak jutalom kifizetés engedélyezése
5.6. A Józsefvárosi Kerületi Építési Szabályzat (JÓKÉSZ) módosítása, többek között a Teleki téri piac átépítésének érdekében
5.7. Teleki téri piac rekonstrukciójának ütemezése, ideiglenes piac kialakítása
6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Előirányzat módosítás, a „Pedagógiai szakmai szolgáltatás vásárlása a 2010/2011-es tanévben pedagógiai értékelés ellátására” értékhatár alatti beszerzési eljárás lefolytatásához
6.2. Budapest Törökőri Református Egyházközség támogatási kérelme
6.3. Javaslat támogatási szerződés kötésére a Ruttkai Éva Színházért Alapítvánnyal
6.4. Budapest Józsefváros Önkormányzatának közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata
6.5. Intézményi és lakossági sportfoglalkozások további biztosításának felülvizsgálata
7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat háziorvosi megbízási szerződés módosítására
7.2. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának emelésére
8. Egyéb előterjesztések
8.1. Javaslat a köztisztviselők 2011. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározására
8.2. Javaslat a Kisebbségi Önkormányzatokkal kötendő megállapodásokra, szerződésekre
8.3. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek, november 30-tól az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják.

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja .

A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő: 9:00-11:00; 13:30-18:00
Szerda: 8:15-16:30
Péntek: 8:15-11:30

Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
 
A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a leírás végén megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben. 

Az ügyfélfogadás kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető  kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával.
Az ügyfelek a beadványaikat személyesen a bejáratnál található Támponton, az e célra kijelölt helyen adhatják le, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani. 
 
Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai  biztosítják a szükséges információkat.
 
A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles  maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal  az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni. 
 
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.
 
A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámok:
 
Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)
 
Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben