Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2010. december 15.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására
1.2. Tag delegálása a Heim Pál Gyermekkórház-Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába
1.3. Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása
1.4. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft-ben felügyelő bizottsági tag cseréjére
1.5. Érdemi döntés a Lakatos Menyhért Józsefvárosi ÁMK intézményvezetőjével szemben indított fegyelmi eljárásban
1.6. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására (írásbeli előterjesztés)
1.7. Tag delegálása a Heim Pál Gyermekkórház-Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába (írásbeli előterjesztés)
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása
2.2. A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete
2.3. Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
2.4. Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatás december havi kifizetéséhez előleg biztosítása, valamint tájékoztatás a 2011. évi közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról
2.5. Életveszélyes kémények hatósági végrehajtási költségeinek fedezete
2.6. Javaslat előzetes kötelezettség vállalására a 2011. évi költségvetés terhére
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Program / 2011. évi terv
3.2. Corvin Sétány Program / január-február likvid terv
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. A Budapest VIII., Orczy út 3-5. szám alatti (hrsz.: 36029/1, 36029/2 és 36029/3) iskolaépület elidegenítésére kiírt kétfordulós, nyilvános pályázat eredményének megállapítása
4.2. A Budapest VIII., Dobozi u. 45. szám alatti (hrsz.: 35407) ingatlan pályázati kiírása
4.3. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
5.2. Javaslat a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló …./2010. (XII. ….) önkormányzati rendelet elfogadására
5.3. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI. 13.) számú rendeletének módosítására
5.4. Javaslat a „fák kivágásáról és pótlásáról” szóló 26/2006.(VII.4.) számú önkormányzati rendelet módosítására, és javaslat a „Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról”szóló önkormányzati rendelet elfogadására
5.5. A Józsefvárosi Közterület-Felügyelet alkalmazottainak jutalom kifizetés engedélyezése
5.6. A Józsefvárosi Kerületi Építési Szabályzat (JÓKÉSZ) módosítása, többek között a Teleki téri piac átépítésének érdekében
5.7. Teleki téri piac rekonstrukciójának ütemezése, ideiglenes piac kialakítása
6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Előirányzat módosítás, a „Pedagógiai szakmai szolgáltatás vásárlása a 2010/2011-es tanévben pedagógiai értékelés ellátására” értékhatár alatti beszerzési eljárás lefolytatásához
6.2. Budapest Törökőri Református Egyházközség támogatási kérelme
6.3. Javaslat támogatási szerződés kötésére a Ruttkai Éva Színházért Alapítvánnyal
6.4. Budapest Józsefváros Önkormányzatának közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata
6.5. Intézményi és lakossági sportfoglalkozások további biztosításának felülvizsgálata
7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat háziorvosi megbízási szerződés módosítására
7.2. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának emelésére
8. Egyéb előterjesztések
8.1. Javaslat a köztisztviselők 2011. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározására
8.2. Javaslat a Kisebbségi Önkormányzatokkal kötendő megállapodásokra, szerződésekre
8.3. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben