Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2010. december 15.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására
1.2. Tag delegálása a Heim Pál Gyermekkórház-Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába
1.3. Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása
1.4. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft-ben felügyelő bizottsági tag cseréjére
1.5. Érdemi döntés a Lakatos Menyhért Józsefvárosi ÁMK intézményvezetőjével szemben indított fegyelmi eljárásban
1.6. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására (írásbeli előterjesztés)
1.7. Tag delegálása a Heim Pál Gyermekkórház-Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába (írásbeli előterjesztés)
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása
2.2. A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete
2.3. Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
2.4. Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatás december havi kifizetéséhez előleg biztosítása, valamint tájékoztatás a 2011. évi közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról
2.5. Életveszélyes kémények hatósági végrehajtási költségeinek fedezete
2.6. Javaslat előzetes kötelezettség vállalására a 2011. évi költségvetés terhére
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Program / 2011. évi terv
3.2. Corvin Sétány Program / január-február likvid terv
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. A Budapest VIII., Orczy út 3-5. szám alatti (hrsz.: 36029/1, 36029/2 és 36029/3) iskolaépület elidegenítésére kiírt kétfordulós, nyilvános pályázat eredményének megállapítása
4.2. A Budapest VIII., Dobozi u. 45. szám alatti (hrsz.: 35407) ingatlan pályázati kiírása
4.3. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
5.2. Javaslat a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló …./2010. (XII. ….) önkormányzati rendelet elfogadására
5.3. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI. 13.) számú rendeletének módosítására
5.4. Javaslat a „fák kivágásáról és pótlásáról” szóló 26/2006.(VII.4.) számú önkormányzati rendelet módosítására, és javaslat a „Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról”szóló önkormányzati rendelet elfogadására
5.5. A Józsefvárosi Közterület-Felügyelet alkalmazottainak jutalom kifizetés engedélyezése
5.6. A Józsefvárosi Kerületi Építési Szabályzat (JÓKÉSZ) módosítása, többek között a Teleki téri piac átépítésének érdekében
5.7. Teleki téri piac rekonstrukciójának ütemezése, ideiglenes piac kialakítása
6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Előirányzat módosítás, a „Pedagógiai szakmai szolgáltatás vásárlása a 2010/2011-es tanévben pedagógiai értékelés ellátására” értékhatár alatti beszerzési eljárás lefolytatásához
6.2. Budapest Törökőri Református Egyházközség támogatási kérelme
6.3. Javaslat támogatási szerződés kötésére a Ruttkai Éva Színházért Alapítvánnyal
6.4. Budapest Józsefváros Önkormányzatának közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata
6.5. Intézményi és lakossági sportfoglalkozások további biztosításának felülvizsgálata
7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat háziorvosi megbízási szerződés módosítására
7.2. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának emelésére
8. Egyéb előterjesztések
8.1. Javaslat a köztisztviselők 2011. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározására
8.2. Javaslat a Kisebbségi Önkormányzatokkal kötendő megállapodásokra, szerződésekre
8.3. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok