Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2011. január 19.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezések elbírálására lock
1.2. Javaslat a 2011. évi Józsefvárosi Becsületkereszt, Józsefvárosért kitüntetések, illetve a 2010. évi Jó Sport emlékérem adományozására
1.3. Javaslat a 2011. évi Díszpolgári cím adományozására lock
1.4. A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola vezetőjének megbízása lock
1.5. Intézményvezető munkaviszonyának nyugdíjazás miatti megszüntetése (Teleki L. téri Élelmiszer Piac) lock
1.6. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagcsere, könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása lock
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat 30/2009. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és „A költségvetési rendelet és a zárszámadási rendelet mellékleteként bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmai követelményeiről” szóló rendelet-tervezet elfogadása
2.2. Fővárosi Önkormányzatot és kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek megosztásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése
2.3. Beszámoló a Közterület-felügyelet 2010. december 20-i jutalom kifizetéséről
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Részvétel a Belügyminisztérium által kiírt bűnmegelőzési pályázaton és a szükséges önrész biztosítása
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. A Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. földszint 7. szám alatti, 36277/0/A/3 hrsz-ú, a Leonardo 41 Alapítvány bérleményét képező, utcai, földszinti, nem lakás célú helyiség elidegenítése
4.2. A Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. szám alatti, 36277/0/A/18 hrsz-ú, a Leonardo 41 Alapítvány bérleményét képező, utcai, pinceszinti, nem lakás célú helyiség elidegenítése
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a „fák kivágásáról és pótlásáról” szóló 26/2006.(VII.4.) számú önkormányzati rendelet módosítására, és javaslat a „Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról”szóló önkormányzati rendelet elfogadására
5.2. Javaslat a 16/2010. (III.08.) számú, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítására, és beszámoló a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanállomány csökkentésével kapcsolatban
5.3. Javaslat a Helyi Értékvédelmi Bizottság működésével kapcsolatban
5.4. Döntés a „Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetés odaítélését véleményező eseti zsűri felállításáról
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. A Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása
6.2. Práter Általános Iskola vezetői pályázatának kiírása
6.3. Józsefvárosi versmondó és esszéíró pályázat a magyar kultúra ápolása céljából
6.4. Javaslat a Józsefvárosi Roma Szolgálattal kapcsolatos fenntartói döntés meghozatalára
6.5. Javaslat a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központtal kapcsolatos fenntartói döntés meghozatalára
6.6. Beszámoló az „Idősbarát Péntek” program végrehajtásáról, javaslat a program 2011. évi folytatására
6.7. Beszámoló a „Szűrő Szombatok” népegészségügyi program 2010. évi végrehajtásáról, javaslat a program 2011. évi folytatására
6.8. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat, a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona és a Józsefvárosi Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala átalakítására
6.9. A 2011. évi közfoglalkoztatás
6.10. Javaslat a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által kiírt pályázaton való részvételre
6.11. A Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt belügyminisztériumi pályázathoz szükséges együttműködési megállapodás kötése az MH Líceum Alapítvánnyal
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2010. évi munkájáról
7.2. Polgári Védelemért Alapítvány beszámolója és javaslat az együttműködési megállapodás felmondására
7.3. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.09.) önkormányzati rendelet módosítására
7.4. Javaslat a Kisebbségi Önkormányzatok Támogatási Szerződéseinek megkötésére, és önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztató a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat dolgozóinak jutalmazásáról
8.2. Tájékoztató a 2010. december 29-ei képviselő-testületi ülésen tárgyalt idegenforgalmi adó rendelettel kapcsolatban feltett kérdésre
9. SÜRGŐSSÉGI
9.1. Őrzés-védés szolgáltatásra és nyomdai előkészítésre vonatkozó előzetes kötelezettségvállalás
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66

Online időpontfoglalás anyakönyvi ügyekben: https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatalban a munkatársaknak és az ügyfeleknek is kötelező maszkot hordania. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja. A belépéskor javasoljuk a kézfertőtlenítő használatát.


A Hivatalban érvényes járványügyi szabályokat itt találja:
https://jozsefvaros.hu/hir/77187/jarvanyugyi-szabalyok-oktober-25-tol-a-jozsefvarosi-polgarmesteri-hivatalban

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben