Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2011. január 19.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezések elbírálására
1.2. Javaslat a 2011. évi Józsefvárosi Becsületkereszt, Józsefvárosért kitüntetések, illetve a 2010. évi Jó Sport emlékérem adományozására
1.3. Javaslat a 2011. évi Díszpolgári cím adományozására
1.4. A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola vezetőjének megbízása
1.5. Intézményvezető munkaviszonyának nyugdíjazás miatti megszüntetése (Teleki L. téri Élelmiszer Piac)
1.6. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagcsere, könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat 30/2009. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és „A költségvetési rendelet és a zárszámadási rendelet mellékleteként bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmai követelményeiről” szóló rendelet-tervezet elfogadása
2.2. Fővárosi Önkormányzatot és kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek megosztásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése
2.3. Beszámoló a Közterület-felügyelet 2010. december 20-i jutalom kifizetéséről
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Részvétel a Belügyminisztérium által kiírt bűnmegelőzési pályázaton és a szükséges önrész biztosítása
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. A Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. földszint 7. szám alatti, 36277/0/A/3 hrsz-ú, a Leonardo 41 Alapítvány bérleményét képező, utcai, földszinti, nem lakás célú helyiség elidegenítése
4.2. A Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. szám alatti, 36277/0/A/18 hrsz-ú, a Leonardo 41 Alapítvány bérleményét képező, utcai, pinceszinti, nem lakás célú helyiség elidegenítése
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a „fák kivágásáról és pótlásáról” szóló 26/2006.(VII.4.) számú önkormányzati rendelet módosítására, és javaslat a „Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról”szóló önkormányzati rendelet elfogadására
5.2. Javaslat a 16/2010. (III.08.) számú, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítására, és beszámoló a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanállomány csökkentésével kapcsolatban
5.3. Javaslat a Helyi Értékvédelmi Bizottság működésével kapcsolatban
5.4. Döntés a „Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetés odaítélését véleményező eseti zsűri felállításáról
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. A Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása
6.2. Práter Általános Iskola vezetői pályázatának kiírása
6.3. Józsefvárosi versmondó és esszéíró pályázat a magyar kultúra ápolása céljából
6.4. Javaslat a Józsefvárosi Roma Szolgálattal kapcsolatos fenntartói döntés meghozatalára
6.5. Javaslat a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központtal kapcsolatos fenntartói döntés meghozatalára
6.6. Beszámoló az „Idősbarát Péntek” program végrehajtásáról, javaslat a program 2011. évi folytatására
6.7. Beszámoló a „Szűrő Szombatok” népegészségügyi program 2010. évi végrehajtásáról, javaslat a program 2011. évi folytatására
6.8. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat, a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona és a Józsefvárosi Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala átalakítására
6.9. A 2011. évi közfoglalkoztatás
6.10. Javaslat a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által kiírt pályázaton való részvételre
6.11. A Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt belügyminisztériumi pályázathoz szükséges együttműködési megállapodás kötése az MH Líceum Alapítvánnyal
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2010. évi munkájáról
7.2. Polgári Védelemért Alapítvány beszámolója és javaslat az együttműködési megállapodás felmondására
7.3. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.09.) önkormányzati rendelet módosítására
7.4. Javaslat a Kisebbségi Önkormányzatok Támogatási Szerződéseinek megkötésére, és önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztató a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat dolgozóinak jutalmazásáról
8.2. Tájékoztató a 2010. december 29-ei képviselő-testületi ülésen tárgyalt idegenforgalmi adó rendelettel kapcsolatban feltett kérdésre
9. SÜRGŐSSÉGI
9.1. Őrzés-védés szolgáltatásra és nyomdai előkészítésre vonatkozó előzetes kötelezettségvállalás
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok