Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2011. február 3.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a 2011. évi Józsefvárosi Becsületkereszt, Józsefvárosért kitüntetések, illetve a 2010. évi Jó Sport emlékérem adományozására
1.2. Javaslat a 2011. évi Díszpolgári cím adományozására
1.3. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. könyvvizsgálójával megbízási szerződés kötésére
1.4. A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola vezetőjének megbízása és a vezetői pályázat kiírása
1.5. Pályázat kiírása a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat vezetői feladatainak ellátására
1.6. Tulajdonosi döntések meghozatala
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat többször módosított 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról
2.2. Javaslat személyi jellegű kiadások fedezetének biztosítása
2.3. „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata részére a 2011 – 2014. december 31.  időtartamra vonatkozó könyvvizsgálat ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 2/b. szám alatti, 35722 hrsz-ú lakóépület elidegenítésre történő kijelölése
3.2. Budapest VIII., Mária u. 29. szám alatti, 36719 hrsz-ú Társasház lakóépületben lévő önkormányzati tulajdonú 7-es számú albetét elidegenítésre történő kijelölése
3.3. A Budapest VIII., Erdélyi u. 17. szám alatti, 35125/0/A/20 hrsz-ú, az Erd-Szent Bt. használatában lévő utcai, pinceszinti nem lakás célú helyiség bérleti jogviszonyával kapcsolatos döntés
3.4. A Káptalanfüredi Gyermektábor sportpálya felújítása
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a 16/2010. (III.08.) számú, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítására, és beszámoló a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanállomány csökkentésével kapcsolatban
4.2. Javaslat új pályázat kiírására a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport 2011. évi civil szervezetekkel betöltendő tagsági helyére
4.3. A Budapest VIII. kerület Üllői út 58. szám alatti 36341 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonú részének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának ismételt kezdeményezése
4.4. Fedezet biztosítása önkormányzati parkoló kialakításához a Vajdahunyad utca 9. szám alatti telken
4.5. A játéktermek létesítésének helyi szabályairól szóló 23/2010.(V.21.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
5.1. Mátyás-templom harangrekonstrukciójának támogatása
5.2. Intézményi és lakossági sportfoglalkozások további biztosításának felülvizsgálata
5.3. Koncepciókészítés a Józsefváros kártya bevezetésére
6. ÁROP-pal kapcsolatos előterjesztések
6.1. Az önkormányzati stratégia alkotás irányelve
6.2. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésének és létszámgazdálkodásának 2011-2014. évekre vonatkozó terveire
6.3. A Polgármesteri Hivatal 2011-2014 évekre vonatkozó informatikai fejlesztési stratégiája
7. Tájékoztatók
7.1. Tájékoztató megbízási szerződés felmondásának jogszerűségéről
7.2. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok