Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2008. március 12.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1.
1.1. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. 2008. évi üzleti tervének elfogadása
1.2. Józsefvárosi Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2008. évi üzleti tervének elfogadása
1.3. Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. 2008. évi üzleti tervének és a 2008. évre vonatkozó támogatási szerződés jóváhagyása
1.4. A Kerületi Építési Szabályzat (JÓKÉSZ) és melléklete a Kerületi Szabályozási Terv (JKSZT) módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
1.5. Magdolna Negyed Program II. /Tulajdonosi döntés a Bp. VIII. Homok u. 7. sz. alatti ingatlan bontásához
1.6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények épületkihasználtságáról
1.7. A költségvetés racionalizációs intézkedések végrehajtásának ütemterve valamint a 78/2008. (III.12.) számú határozat módosítása
1.8. A Képvisel -testület 16/2008. (I.16.) sz. határozatának megfelelően elkészített 2008-2014 évekre szóló gazdasági program vonatkozó irányelvek
1.9. Javaslat helyi önkormányzatok csatlakozására az Első Energia-beszerzési Önkormányzati társuláshoz és a Társulást létrehozó megállapodás módosítására
1.10. Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-4164/2008. sz. törvényességi észrevétele
1.11. Javaslat a településfejlesztési rehabilitációs alapok létrehozásáról és a szabályairól szóló 13/2003. (II.18). sz. rendelet hatályon kívül helyezésére
1.12. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosítása
1.13. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak útkategóriába sorolásáról és azok nem közlekedő és célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló 22/2004.(V.15.) sz. rendelet módosítására
1.14. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, a közterületek használatáról és rendjéről szóló 38/1999. (VII.13.) számú önk. rendelet módosítására
1.15. Beszámoló a 2006. évi LKFT-2006-LA-2-06-10-712 számú panelpályázatról. A 2008. évi Új Magyarország Lakásfelújítási Program pályázatainak kerületi felhívása, támogatása
1.16. Polgármester, Alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása, valamint a képviseli tiszteletdíjak emelése
1.17. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló többször módosított 30/2001.(X.26.) sz. önk. rendelet módosítása
1.18. Javaslat a józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról szóló 57/2007. (X.16) sz. rendelet módosítására
1.19. Javaslat a Józsefvárosi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Alap létrehozásáról szóló 48/2000. (XII.29). sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
1.20. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10). sz. önkormányzati rendelet módosítására
1.21. Józsefvárosi ifjúsági vállalkozói program pályázati felhívás
1.22. Józsefváros Fejlődéséért Egyesület 2008. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolás elfogadása és 2008. évi rendkívüli támogatása
1.23. A Józsefvárosi Kulturális Központban szervezett nyári napközis tábor térítési díjáról és a táboroztatást végző pedagógusok, közalkalmazottak, dolgozók díjazásáról szóló többször módosított 15/1999. (IV.13). számú rendelet hatályon kívül helyezése
1.24. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 8/2007. (II.05.) számú önk. rendelet módosítására
1.25. A Sodexho Magyarország Kft-vel közétkeztetési szolgáltatás tárgyában kötött szerződés 4. sz. mellékletének módosítása
1.26. A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési díjáról többször módosított 69/1997. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
1.27. A Józsefvárosi Önkormányzat rendelete az általános iskolai felvételi, átvételi kérelmek elbírálása során alkalmazott sajátos helyzet megállapításáról
1.28. 2008/2009. tanévben indítható iskolai első osztályok létszámának meghatározása
1.29. Javaslat a Somogyi Béla u.-i Általános Iskola sportudvar beszerzési eljárásának a megindítására és a kivitelezés megkezdésére
1.30. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő iskolák körzethatárainak módosítása
1.31. Javaslat az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetséggel „támogató szolgálat” alapszolgáltatásra megkötött ellátási szerződés módosítására
1.32. Józsefváros területén működ civil szervezetek helyiség használatának felmérése
1.33. A CsaládgyógyÁSZ Orvosi Szolgáltató és Oktató Bt. 280092532 számú felnőtt háziorvosi praxis elidegenítése
1.34. Beszámoló a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat gazdasági átvilágítása tárgyában
1.35. Beszámoló a közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátásáról és javaslat Megbízási Szerződés módosítására
1.36. Határidő módosítás a járóbeteg szakellátás társulás keretében történő jövőbeni működtetésére (525/2007. (VIII.29.) számú kt. határozat)
1.37. Javaslat fellebbezések, méltányossági kérelmek elbírálására
1.38. A Józsefvárosi Becsületkereszt és a Józsefvárosért kitüntetések odaítélése
1.39. „ Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetés odaítélése
1.40. A „Díszpolgári Cím” kitüntetés odaítélése
1.41. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
1.42. Beszámoló a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2007.IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
1.43. Tájékoztató az Országos Választási Bizottság 103/2008.(III.05.) sz határozatával szembeni Legfelsőbb Bírósági döntésről
2. Tájékoztatók
2.1. Tájékoztató a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kht taggyűléséről, a kisebbségi tulajdonos ajándékozási szerződéséről, a taggyűlést követő eseményekről
2.2. Tájékoztató az önkormányzati kintlévőségek beszedésére tett intézkedésekről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben