Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2008. március 12.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1.
1.1. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. 2008. évi üzleti tervének elfogadása
1.2. Józsefvárosi Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2008. évi üzleti tervének elfogadása
1.3. Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. 2008. évi üzleti tervének és a 2008. évre vonatkozó támogatási szerződés jóváhagyása
1.4. A Kerületi Építési Szabályzat (JÓKÉSZ) és melléklete a Kerületi Szabályozási Terv (JKSZT) módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
1.5. Magdolna Negyed Program II. /Tulajdonosi döntés a Bp. VIII. Homok u. 7. sz. alatti ingatlan bontásához
1.6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények épületkihasználtságáról
1.7. A költségvetés racionalizációs intézkedések végrehajtásának ütemterve valamint a 78/2008. (III.12.) számú határozat módosítása
1.8. A Képvisel -testület 16/2008. (I.16.) sz. határozatának megfelelően elkészített 2008-2014 évekre szóló gazdasági program vonatkozó irányelvek
1.9. Javaslat helyi önkormányzatok csatlakozására az Első Energia-beszerzési Önkormányzati társuláshoz és a Társulást létrehozó megállapodás módosítására
1.10. Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-4164/2008. sz. törvényességi észrevétele
1.11. Javaslat a településfejlesztési rehabilitációs alapok létrehozásáról és a szabályairól szóló 13/2003. (II.18). sz. rendelet hatályon kívül helyezésére
1.12. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosítása
1.13. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak útkategóriába sorolásáról és azok nem közlekedő és célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló 22/2004.(V.15.) sz. rendelet módosítására
1.14. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, a közterületek használatáról és rendjéről szóló 38/1999. (VII.13.) számú önk. rendelet módosítására
1.15. Beszámoló a 2006. évi LKFT-2006-LA-2-06-10-712 számú panelpályázatról. A 2008. évi Új Magyarország Lakásfelújítási Program pályázatainak kerületi felhívása, támogatása
1.16. Polgármester, Alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása, valamint a képviseli tiszteletdíjak emelése
1.17. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló többször módosított 30/2001.(X.26.) sz. önk. rendelet módosítása
1.18. Javaslat a józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról szóló 57/2007. (X.16) sz. rendelet módosítására
1.19. Javaslat a Józsefvárosi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Alap létrehozásáról szóló 48/2000. (XII.29). sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
1.20. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10). sz. önkormányzati rendelet módosítására
1.21. Józsefvárosi ifjúsági vállalkozói program pályázati felhívás
1.22. Józsefváros Fejlődéséért Egyesület 2008. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolás elfogadása és 2008. évi rendkívüli támogatása
1.23. A Józsefvárosi Kulturális Központban szervezett nyári napközis tábor térítési díjáról és a táboroztatást végző pedagógusok, közalkalmazottak, dolgozók díjazásáról szóló többször módosított 15/1999. (IV.13). számú rendelet hatályon kívül helyezése
1.24. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 8/2007. (II.05.) számú önk. rendelet módosítására
1.25. A Sodexho Magyarország Kft-vel közétkeztetési szolgáltatás tárgyában kötött szerződés 4. sz. mellékletének módosítása
1.26. A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési díjáról többször módosított 69/1997. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
1.27. A Józsefvárosi Önkormányzat rendelete az általános iskolai felvételi, átvételi kérelmek elbírálása során alkalmazott sajátos helyzet megállapításáról
1.28. 2008/2009. tanévben indítható iskolai első osztályok létszámának meghatározása
1.29. Javaslat a Somogyi Béla u.-i Általános Iskola sportudvar beszerzési eljárásának a megindítására és a kivitelezés megkezdésére
1.30. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő iskolák körzethatárainak módosítása
1.31. Javaslat az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetséggel „támogató szolgálat” alapszolgáltatásra megkötött ellátási szerződés módosítására
1.32. Józsefváros területén működ civil szervezetek helyiség használatának felmérése
1.33. A CsaládgyógyÁSZ Orvosi Szolgáltató és Oktató Bt. 280092532 számú felnőtt háziorvosi praxis elidegenítése
1.34. Beszámoló a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat gazdasági átvilágítása tárgyában
1.35. Beszámoló a közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátásáról és javaslat Megbízási Szerződés módosítására
1.36. Határidő módosítás a járóbeteg szakellátás társulás keretében történő jövőbeni működtetésére (525/2007. (VIII.29.) számú kt. határozat)
1.37. Javaslat fellebbezések, méltányossági kérelmek elbírálására lock
1.38. A Józsefvárosi Becsületkereszt és a Józsefvárosért kitüntetések odaítélése lock
1.39. „ Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetés odaítélése lock
1.40. A „Díszpolgári Cím” kitüntetés odaítélése lock
1.41. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
1.42. Beszámoló a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2007.IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
1.43. Tájékoztató az Országos Választási Bizottság 103/2008.(III.05.) sz határozatával szembeni Legfelsőbb Bírósági döntésről
2. Tájékoztatók
2.1. Tájékoztató a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kht taggyűléséről, a kisebbségi tulajdonos ajándékozási szerződéséről, a taggyűlést követő eseményekről
2.2. Tájékoztató az önkormányzati kintlévőségek beszedésére tett intézkedésekről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66

Online időpontfoglalás anyakönyvi ügyekben: https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatalban a munkatársaknak és az ügyfeleknek is kötelező maszkot hordania. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja. A belépéskor javasoljuk a kézfertőtlenítő használatát.


A Hivatalban érvényes járványügyi szabályokat itt találja:
https://jozsefvaros.hu/hir/77187/jarvanyugyi-szabalyok-oktober-25-tol-a-jozsefvarosi-polgarmesteri-hivatalban

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben