Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2011. március 17.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Rendőrséggel, tűzoltósággal kapcsolatos előterjesztések
1.1. Javaslat a BRFK-val kötendő támogatási szerződésre
2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
2.1. A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 15.M.2613/2010. és 32.M.1736/2010. számú munkaügyi perével kapcsolatos intézkedések
2.2. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala vezetői feladatainak ellátására
2.3. Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ intézményvezetőjének megbízása
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. A Budapest VIII., Kőfaragó u. 5. szám alatti 36487 hrsz-ú lakóépület elidegenítésre történő kijelölése
3.2. A Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 2/b. szám alatti 35722 hrsz-ú lakóépület elidegenítésre történő kijelölése
3.3. A Budapest VIII., Losonci Téri Általános Iskola pincei helyiségének nagykarbantartása - költségvetési előirányzat címesítése
3.4. Corvin Medical Kft. ügyvezetőjének lemondására vonatkozó taggyűlés tartása nélküli határozat tervezet késedelmes benyújtása
3.5. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény alapján a Bárka Nonprofit Kft. 2011. évi besorolási kérelme
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló …./2011. (III. …..) önkormányzati rendelet elfogadására
4.2. Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről szóló 47/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 8/2007. (II.05.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint az egyéb gyermekjóléti ellátási formákról szóló 4/2006. (I.25.) számú önkormányzati rendelet módosítására
5.2. Javaslat intézményi átszervezésekre
5.3. A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról többször módosított 69/1997.(XII.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
5.4. A Sodexo Magyarország Kft-vel közétkeztetési szolgáltatás tárgyában kötött szerződés 4. sz. mellékletének módosítása
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Döntés Budapest Főváros Kormányhivatalának 30BP-74/1/2011 számú, a 35/2010 (IX.10.) számú önk. rendeletre tett törvényességi észrevétele kapcsán
6.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítására
6.3. Józsefvárosi Önkormányzat pályáztatási koncepciója
6.4. Javaslat az Alkotmánybíróság 1068/B/2010. számú AB határozatában foglaltak figyelembe vételére
6.5. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
7. Sürgősségi
7.1. Javaslat eseti bizottság tagjainak kijelölésére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok