Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2011. április 7.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására
1.2. Javaslat átmeneti segély iránti kérelmek elbírálására
1.3. Javaslat a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport 2011. évi civil szervezetekkel betöltendő 2 tagsági helyére
1.4. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságért Közalapítvány alapító okiratának módosítására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Budapest Józsefváros Önkormányzatának 4 éves gazdasági programja
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. A Belügyminisztérium bűnmegelőzési pályázata támogatási szerződésének aláírása
3.2. Corvin Sétány Kft. / Együttműködési Megállapodás és Vállalkozási Szerződés Módosítása
3.3. Corvin Sétány Program költségvetésének módosítása
3.4. Magdolna Negyed Program II. költségvetésének módosítása
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. A Budapest VIII., Rákóczi út 65. szám alatti, 34625/0/A/1 hrsz-ú, utcai bejáratú, földszinti, üres helyiség nyílt pályázaton történő bérbeadása
4.2. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. módosított üzleti terve 2011.
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről szóló rendelet, valamint a Józsefvárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására
5.2. Józsefvárosi Közterület-felügyelet költségvetésének módosítása
5.3. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 24/2009. (V.21.) ök.sz. rendelet módosítására
5.4. Kisállat hulla ártalmatlanításra tartós kötelezettségvállalás
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 31/2005. (VI.17.) sz. ök. rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet elfogadására
6.2. Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatás alakulásáról
6.3. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központban foglalkoztatottak létszámának, az intézmény szervezeti felépítésének meghatározására
6.4. Javaslat bölcsődei dolgozók jutalmazására
6.5. A Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakulása
6.6. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a II. Ludovika Fesztivál megrendezéséhez
6.7. Józsefvárosi Roma Szolgálat jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatos további döntések
6.8. Javaslat eseti bizottság tagjainak kijelölésére a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetői pályázatának elbírálásához
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat a 2011. évi közbeszerzési tervre és előzetes kötelezettség-vállalásokra
7.2. Józsefvárosi Önkormányzat pályáztatási koncepciója
7.3. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
8. Tájékoztatók
8.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok