Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2011. április 21.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat vezetésére kiírt pályázat elbírálása
1.2. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére
1.3. Jegyzői pályázat elbírálása
1.4. Javaslat a Pesti Központi Kerületi Bíróság ülnökeinek megválasztására
1.5. Javaslat a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a megválasztására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Beszámoló a 2010. évi adóhátralékok behajtásáról
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Kft. közterület-használati ügye
3.2. Teleki téri piac / Beszámoló a tárgyalásokról, szükséges döntések meghozatala
3.3. Az MNP II. szolgáltatói helyiségbővítés programjában a pályázaton elnyert Erdélyi u. 10. alatti helyiség bérletétől visszalépő pályázó méltányossági kérelmének támogatása
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Budapest Józsefváros Önkormányzatának 4 éves gazdasági programja
4.2. Budapest VIII., Bacsó Béla u. 17. szám alatti ingatlan (hrsz. 34853) értékesítése
4.3. Javaslat a 15/2005. (IV. 20.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosítására
4.4. Javaslat a 16/2005. (IV. 20.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
4.5. Javaslat a 17/2005. (IV. 20.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosítására
4.6. Javaslat a 16/2010.(III.08.) számú, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítására
4.8. Józsefvárosi Közterület-felügyelet költségvetésének módosítása
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. A JÓKÉSZ módosítás tervezetének véleményeztetése
5.2. Javaslat az Erdélyi utca és a Köztársaság tér utcanév megváltoztatására
5.3. Szándéknyilatkozat elfogadása a Magyar Katolikus Egyház Esztergom-Budapesti Főegyházmegye által kezdeményezett Golgota téri kápolna létesítésének támogatására
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Józsefvárosi Sportkoncepció
6.2. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórházzal kötött feladatátadási szerződés módosítására
6.3. A Józsefváros újság kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása
6.4. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központban foglalkoztatottak létszámának, az intézmény szervezeti felépítésének meghatározására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
7.2. Törvényességi észrevétel 1/2011.(I.24.) számú önkormányzati rendelete a költségvetési rendelet és a zárszámadási rendelet mellékleteként bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmi követelményeiről szóló önkormányzati rendeletre
7.3. Javaslat az 1956-os Forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány megszüntetésére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok