Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2011. május 5.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Tűzoltósággal, rendőrséggel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Beszámoló a józsefvárosi tűzvédelem helyzetéről és Tűzoltóság 2010. évi tevékenységéről
2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
2.1. Javaslat a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Igazgatósági tagjai, Felügyelő Bizottságának tagjai, Könyvvizsgáló megválasztására
2.2. Javaslat a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft Ügyvezetőjének megválasztására
2.3. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására
3. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása
3.2. A Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló és a zárszámadási rendelet tervezete
4. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
4.1. Corvin Sétány Program / 2011 május – júniusi likvid terv
4.2. Corvin Sétány Program / Práter utcai Általános Iskola tornatermére haszonélvezeti jog megalapítása
5. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
5.1. A Pollack téri Közterületfejlesztő –és hasznosító Kft. helyzetével kapcsolatos döntések meghozatala
5.2. Budapest VIII., József u. 6. szám alatti 34888 hrsz-ú lakóépület elidegenítése
5.3. Javaslat a 35267/0/A/12 helyrajzi szám alatti önkormányzati lakás határozatlan időre történő bérbeadására vonatkozóan
6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. 2011. évi társasházi pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala
7. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat házi gyermekorvosi körzet felosztására, valamint a Budapest Józsefváros Önkormányzatának háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítására
8. Tájékoztatók
8.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok