Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2011. május 19.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat jegyzői pályázat kiírására
1.2. Tulajdonosi döntések kiegészítése, módosítása
1.3. Javaslat fellebbezés elbírálására
1.4. A Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása
1.5. Corvin Medical Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztása a 2011. évi számviteli év vonatkozásában
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. A Magyarországi Volksbank Zrt-vel kötött Bankszámlaszerződés 1. sz. mellékletének - Kiegészítő megállapodás - módosítása
2.2. Polgármesteri Hivatal I. emeletének átalakítása
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Európa Belvárosa Program / Támogatási szerződés módosítása
3.2. Magdolna Negyed Program II / Megállapodás a TESCO áruházzal
3.3. A Magdolna Negyed Program I. és II. megvalósítása, valamint a Kesztyűgyár működtetése során Rév8 Zrt-nél felmerült költségek elfogadása
3.4. Corvin Sétány Program / 2011. I. negyedéves beszámoló
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező lakóházak házfelügyelői, háztakarítási feladatainak Kisfalu Kft-vel történő ellátására 
4.2. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Kft. feladatainak önkormányzati intézményi formában történő ellátása érdekében döntések meghozatalára
4.3. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület ügyrendjének jóváhagyása
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Teleki téri piac / Ideiglenes piac költségvetés módosítás, szükséges döntések meghozatala
5.2. Javaslat a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2011. (I. 24.) számú, továbbá a fák kivágásáról, és pótlásáról szóló 26/2006. (VII. 14.) számú önkormányzati rendeletek módosítására
5.3. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Fővárosi Kormányhivatal Igazságszolgálatával a közérdekű munkavégzés tárgyában
5.4. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos fenntartói döntések
6.2. Átfogó értékelés Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
6.3. Javaslat az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratainak módosítására
6.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat és a BKS Research Kft. között kötendő bérleti szerződéshez
6.5. Józsefváros újság kiadásával kapcsolatos fenntartói döntések
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztatás családok átmeneti otthona megvalósításához
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok