Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2011. június 16.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Aljegyzői pályázat elbírálása
1.2. Práter Általános Iskola vezetői pályázatának elbírálása
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat jutalom kifizetésére Köztisztviselők Napja alkalmából
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. A Magdolna Negyed Program II. megvalósítása, valamint a Kesztyűgyár működtetése során Rév8 Zrt-nél felmerült költségek elfogadása
3.2. Pályázat benyújtása a „Bölcsődeépítés Józsefvárosban” című, KMOP-4.5.2-09-2009-0023 azonosító számú projekt önrészének vissza nem térítendő támogatására
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Teleki téri piac / Pályázat eredményhirdetése
4.2. A Budapest VIII., Rákóczi út 65. szám alatti, 34625/0/A/1 hrsz-ú, utcai bejáratú, földszinti, üres helyiség bérbeadására kiírt nyílt pályázat eredményének megállapítása
4.3. Budapest VIII., Magdolna u. 24. (hrsz: 35339), Magdolna u. 28. (hrsz: 35341), és Tolnai u. 23. (hrsz: 34934), szám alatti ingatlanok értékesítése
4.4. Budapest VIII., Vajdahunyad u. 5. szám és Kisfaludy u. 14. szám alatti ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződés módosítása
4.5. Üres önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatba adása ideiglenes jelleggel
4.6. Döntések meghozatala a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft végelszámolásával kapcsolatosan
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Teleki László téri Élelmiszer Piac Alapító okiratának módosítására
5.2. Javaslat együttműködési megállapodás tartalmának meghatározására közérdekű munkavégzés tárgyában
5.3. Javaslat a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásról szóló 3/2011.(I.24.) számú, továbbá a fák kivágásáról, és pótlásáról szóló 26/2006.(VII.14.) számú önkormányzati rendeletek módosítására
5.4. Javaslat a parkolás-üzemeltetési feladatok átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára
5.5. Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. alapító okiratának, üzleti tervének, közszolgáltatási- és támogatási szerződésének módosítása
5.6. Fedezet biztosítása a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2011. évi közfoglalkoztatási programjának önrészére
5.7. Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Beszámoló a szociális segélyezés 2010. évi tapasztalatairól, valamint javaslat a szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat a Jóinfo Alapítvány megszüntetésére
7.2. Javaslat Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
7.3. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet módosítására
7.4. Javaslat informatikai eszközök beszerzésére, adományként történő átadására
8. SÜRGŐSSÉGI
8.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 24/2009.(V.21.) ök. sz. rendelet módosítására
8.2. Megállapodás a Józsefvárosi és a Fővárosi Önkormányzat között
8.3. Javaslat a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének megalakításában való részvételre
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok