Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2011. július 7.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására
1.2. Javaslat a Rév8 Zrt. Igazgatósági tagjának visszahívására, új Igazgatósági tag megválasztására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása
2.2. A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság kiemelkedő munkát végző állományi tagjainak üdültetése
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Program / július-augusztus havi likvid terv és költségvetés módosítás
3.2. KMOP-4.5.2-09-2009-0023 „Bölcsődeépítés Józsefvárosban” / Támogatási szerződés módosítása
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Döntések meghozatala a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolásával kapcsolatosan.
5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat az intézményi alapító okiratok módosítására
5.2. 2011/2012. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok és álláshelyek számának meghatározása
5.3. Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat között
5.4. Javaslat pszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat biztosítására
5.5. Javaslat közalkalmazott áthelyezésére a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ állományából a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék állományába
5.6. Józsefvárosi Önkormányzat által 2011/2012. tanévre nyújtandó tankönyv-támogatás előirányzat módosítása
5.7. Javaslat a szociális nyári gyermekétkeztetés lebonyolítására
5.8. Közoktatási intézmények részvétele a TÁMOP-3.1.7-11 „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázaton
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány közhasznú besorolású szervezet 2010. évi közhasznú egyszerűsített évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
6.2. Javaslat a „Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért” közhasznú besorolású szervezet megszüntetésére
6.3. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető munkakörökről szóló 48/2008. (IX.12.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
6.4. Törvényességi észrevétel egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsoló többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 12/2011. (II.21.) önkormányzati rendeletre
6.5. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet módosítására
6.6. Javaslat a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa által végzett vizsgálat eredményének elfogadására
7. Tájékoztatók
7.1. Teleki téri piac / Az új piac kivitelezésének költségei
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok