Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2011. július 21.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Intézményvezetői megbízással kapcsolatos fenntartói döntés
1.2. Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola vezetői pályázatának elbírálása
2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
2.1. Európa Belvárosa Program / Rév8 Zrt. megbízási szerződésének módosítása
2.2. Európa Belvárosa Program / Támogatási Szerződés módosítása
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. A Budapest VIII., Bacsó Béla u. 17. szám alatti 34853 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapítása
3.2. Javaslat a 16/2010. (III.08.) számú, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítására
3.3. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. kiemelten közhasznúvá nyilvánítása
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Teleki téri piac / Szerződéskötés a nyertes pályázóval
4.2. Javaslat a Teleki László téri Élelmiszer Piacról szóló 10/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
4.3. Településrendezési szerződés megkötése
4.4. Javaslat pályázat kiírására társasházak belsőudvarának megújítására
4.5. Fedezet biztosítása új parkoló automaták beszerzésére
4.6. Javaslat a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló 15/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 8/2007. (II.05.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint az egyéb gyermekjóléti ellátási formákról szóló 4/2006. (I.25.) számú önkormányzati rendelet módosítására
5.2. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 37/2004. (VII.15.) számú önkormányzat rendelet módosítása
5.3. Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 31/2010. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
5.4. A Kolping Család Egyesület névhasználati kérelme
5.5. Józsefvárosi Zeneiskola alapító okiratának módosítása
5.6. A kerületi ünnepélyes tanévnyitó megrendezése
5.7. Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola előirányzat módosítása iskolabútor beszerzéséhez
5.8. Józsefvárosi intézményvezetői kollégium létrehozása
5.9. Pitypang Napközi Otthonos Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése
5.10. Javaslat orvosigazgatói képesítési feltétel alóli felmentésre
5.11. Az egyházak, jogi személyiségekkel rendelkező társadalmi és civil szervezetek valamint alapítványok 2011. évi pályázati támogatása
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési beszerzési eljárásainak szabályairól szóló 37/2003. (VII.07.) önkormányzati rendelete módosítására
6.2. Javaslat a „Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért” közhasznú besorolású szervezet 2010. évi közhasznú egyszerűsített évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
7. Sürgősségi
7.1. Budapesti Önkormányzatok Szövetségének alakuló üléséről beszámoló
7.2. Javaslat büntetőeljárás megindítására
7.3. Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok