Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2011. szeptember 15.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására
1.2. Lakatos Menyhért Józsefvárosi ÁMK vezetői pályázatának elbírálása
1.3. Jegyzői pályázat elbírálása
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
2.2. A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolója
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Program / szeptember-október havi likvid terv
3.2. Corvin Sétány Program / 2011. II. negyedéves beszámoló
3.3. Európa Belvárosa Program / Költségvetés módosítás
3.4. Corvin Sétány Program / Práter utcai Általános Iskola tornatermére haszonélvezeti jog megalapítása, a 219/2011. (V.05.) számú képviselő testületi határozat módosítása
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Budapest VIII., Asztalos S. u. 7. szám alatti, 38840 hrsz-ú lakóépületben lévő önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése
4.2. Budapest VII., Hársfa u. 37. szám alatti, 33898 hrsz-ú társasházban lévő 1 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésre történő kijelölése
4.3. Budapest VIII., Illés u. 28-30/A. szám alatti, 36085 hrsz-ú Társasház lakóépületben lévő önkormányzati tulajdonú lakások és gépkocsi-beállók elidegenítésre történő kijelölése
4.4. Budapest VIII., Bókay J. u. 56. szám alatti lakóépületben a 36203/0/A/14 hrsz-ú, és a 36203/0/B/6 hrsz-ú lakások elidegenítésre történő kijelölése
4.5. A szociális lakbér jogosultsági feltételek változására, illetve annak az előirányzatra és bevételre gyakorolt hatására vonatkozó analízis, 2011. február 22-e és 2011. augusztus 31-e közötti időszakban
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának (JÓKÉSZ) és Szabályozási Tervének (JKSZT) módosítása
5.2. A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló rendelet megalkotása
5.3. Józsefvárosi helyi építészeti örökségének védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
5.4. Javaslat a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló 15/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
5.5. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére vonatkozó Megállapodás elfogadására
5.6. Együttműködési megállapodás a Budapest VIII. kerületi és a Budapest XI. kerületi Önkormányzat között a kerékbilincselési feladatok ellátására
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Közoktatási intézmények létszámváltozásának költségigénye
6.2. Maximális iskolai osztály, óvodai csoportlétszám túllépés engedélyezése
6.3. A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda vezetői pályázat kiírása
6.4. Lakatos Menyhért Józsefvárosi ÁMK Alapító Okiratának módosítása
6.5. Javaslat az Európai Parlament Modell delegációjában résztvevő józsefvárosi diák támogatására
6.6. Javaslat fogyatékosok nappali ellátására vonatkozó megállapodás kötésére a IX. kerülettel
6.7. A TÁMOP - 5.2.5. A-10/1. pályázathoz kapcsolódóan javaslat a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ létszámbővítésére
6.8. Javaslat a TÁMOP - 5.6.1. C-11/1. pályázaton való részvételre
6.9. Michelin Hungária Kft. gumitégla adománya
6.10. Javaslat a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 2011. évi rendezvényeinek támogatására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V. 9.) sz. rendelet módosítására
7.2. Javaslat a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V. 9.) sz. rendelet módosítására
7.3. Javaslat a 2011. szeptember 25-ei népszavazás során közreműködő szavazatszámláló bizottságok választott tagjaira
7.4. Takarítási szerződés felmondása és új közbeszerzési eljárás kiírása
7.5. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006.(III.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása
7.6. Javaslat a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásából történő kilépésre
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok