Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2011. október 20.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelem elbírálására
1.2. Egyezségi javaslat a 32.M.1458/2011. számú munkaügyi perben
1.3. Javaslat fellebbezés elbírálására
1.4. A Helyi Értékvédelmi Bizottság további működése
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi hitel felhasználásáról beszámolás és az ezzel összefüggő költségvetés módosítására javaslat
3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat feladatellátásának átalakítása
3.2. Javaslat a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló 15/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
4.1. A Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda és a Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó 2007-2011. évi beszámolója
4.2. A Józsefvárosi Érdekegyeztető Tanács összetételének és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
4.3. Javaslat a Liszt Ferenc Emlékhangverseny támogatására
4.4. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára fedezet biztosítása
4.5. Javaslat pszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat biztosítására
5. Egyéb előterjesztések
5.1. Javaslat jegyzői pályázat kiírására
5.2. Javaslat informatikai emelt szintű mérnöki támogatás beszerzésére
5.3. Turisztikai pályázat
6. Sürgősség
6.1. Javaslat kihelyezett üryfélszolgálat kialakítására a Kesztyűgyár Közösségi Házban
6.2. Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása
6.3. At országgyűlési biztos jelentése (AJB-1232/2011. számú ügyben)
6.4. Javaslat a Józsefvárosi Közterület - felügyelet közbeszerzési eljáráson való részvételéhez
6.5. Javaslat a "LÉLEK-pont" kialakítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok