Önkormányzat Ügyintézés Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Városfejlesztés Orczy negyed program Zöld 8 Józsefváros összefog Múlt-Jelen
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2011. november 3.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Pitypang Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének teljesítményértékelése
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Döntés helyi adók működtetéséről
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Mátyás tér forgalmi rendje
3.2. Európa Belváros Program megvalósításához szükséges döntések
3.3. Corvin Sétány Program / november-december havi likvid terv
3.4. Javaslat a MagdolnaStart-program Józsefváros elfogadására
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat a telkek, egyéni gépkocsi-beállók és egyéb dologbérletek bérbeadására vonatkozó rendelet megalkotására
4.2. Javaslat a súlyosan mozgáskorlátozottak parkolási célú bérleti díjának elengedéséről szóló önkormányzat rendelet megalkotására
4.3. Javaslat a települési szilárd hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatban felmerülő közszolgáltatási díj áthárításáról szóló 33/2008. (V. 08.) önkormányzati rendelet módosítására
4.4. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
4.5. Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 275/2010. (VII. 14.) számú határozat visszavonására és új, a telkek, egyéni gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek bérleti díjával kiegészített, új határozat elfogadására
4.6. Budapest VIII., Illés u. 28-30/A. szám alatti, 36085 hrsz-ú lakóépületbe lévő önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésre történő kijelölése
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Középső-Józsefváros 111-es tömb belsejében lévő kötelező zöldterület előírás törlése a Kerületi Szabályozási Tervből
5.2. Kopjafaállítás a „Kiscsibész” téren
5.3. Javaslat Bacsó Béla utca és Somogyi Béla utca közterületek neveinek megváltoztatására
5.4. Javaslat a faültetési előirányzat felhasználására
5.5. Javaslat a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI. 13.) számú rendeletének módosításáról szóló 56/2011.(X.10.) önkormányzati rendelet módosítására
5.6. Józsefvárosi Közterület-felügyelet Alapító okirat módosítása
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a Józsefváros Kártyáról szóló rendelet elfogadására
6.2. Előirányzat módosítás a „Józsefvárosi Közoktatási Napok” rendezvénysorozat költségének biztosításához
6.3. A Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 2007-2011. évi beszámolója
6.4. A józsefvárosi oktatási-nevelési intézményekben az energetikai célú felújításokkal összefüggő többletköltség igény
6.5. Iskolabusz működtetése 2012. évben
6.6. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására
6.7. A II. és VII. kerületi önkormányzatokkal - fogyatékosok nappali ellátására- kötött szerződések felülvizsgálata
6.8. Javaslat az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat szervezeti és működési szabályzatának valamint szakmai programjának módosítására
6.9. Az önálló helyi lakásfenntartási támogatásról döntés
6.10. Javaslat Berjozkin Anton sportoló támogatására
6.11. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006.(III.10.) számú önkormányzati rendelet módosítására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Belső Ellenőrzési lroda 2012. évi ellenőrzési terve
7.2. Alapító okirat módosítása
7.3. Új ügyviteli rendszer beszerzése
7.4. Politikai nyilatkozat
8. Tájékoztatók
8.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
8.2. Tájékoztató a Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Ügyfélfogadásra és ügyintézésre vonatkozó szabályok:

2020. március 16-tól visszavonásig

személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség, az ügyintézés (természetes személyekkel és jogi személyekkel is) e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik.

A feltétlenül szükséges személyes iratátvételre a Polgármesteri Hivatal földszintjén kerül kialakításra az „egyablakos” iratfogadás, melynek az ügyfélfogadási ideje:

Hétfő 9:00-11:00 | 14:00-16:00
Kedd nincs
Szerda 9:00-11:00 | 14:00-16:00
Csütörtök nincs
Péntek 9:00 – 11:00

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben