Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2011. november 3.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Pitypang Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének teljesítményértékelése
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Döntés helyi adók működtetéséről
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Mátyás tér forgalmi rendje
3.2. Európa Belváros Program megvalósításához szükséges döntések
3.3. Corvin Sétány Program / november-december havi likvid terv
3.4. Javaslat a MagdolnaStart-program Józsefváros elfogadására
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat a telkek, egyéni gépkocsi-beállók és egyéb dologbérletek bérbeadására vonatkozó rendelet megalkotására
4.2. Javaslat a súlyosan mozgáskorlátozottak parkolási célú bérleti díjának elengedéséről szóló önkormányzat rendelet megalkotására
4.3. Javaslat a települési szilárd hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatban felmerülő közszolgáltatási díj áthárításáról szóló 33/2008. (V. 08.) önkormányzati rendelet módosítására
4.4. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
4.5. Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 275/2010. (VII. 14.) számú határozat visszavonására és új, a telkek, egyéni gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek bérleti díjával kiegészített, új határozat elfogadására
4.6. Budapest VIII., Illés u. 28-30/A. szám alatti, 36085 hrsz-ú lakóépületbe lévő önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésre történő kijelölése
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Középső-Józsefváros 111-es tömb belsejében lévő kötelező zöldterület előírás törlése a Kerületi Szabályozási Tervből
5.2. Kopjafaállítás a „Kiscsibész” téren
5.3. Javaslat Bacsó Béla utca és Somogyi Béla utca közterületek neveinek megváltoztatására
5.4. Javaslat a faültetési előirányzat felhasználására
5.5. Javaslat a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI. 13.) számú rendeletének módosításáról szóló 56/2011.(X.10.) önkormányzati rendelet módosítására
5.6. Józsefvárosi Közterület-felügyelet Alapító okirat módosítása
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a Józsefváros Kártyáról szóló rendelet elfogadására
6.2. Előirányzat módosítás a „Józsefvárosi Közoktatási Napok” rendezvénysorozat költségének biztosításához
6.3. A Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 2007-2011. évi beszámolója
6.4. A józsefvárosi oktatási-nevelési intézményekben az energetikai célú felújításokkal összefüggő többletköltség igény
6.5. Iskolabusz működtetése 2012. évben
6.6. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására
6.7. A II. és VII. kerületi önkormányzatokkal - fogyatékosok nappali ellátására- kötött szerződések felülvizsgálata
6.8. Javaslat az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat szervezeti és működési szabályzatának valamint szakmai programjának módosítására
6.9. Az önálló helyi lakásfenntartási támogatásról döntés
6.10. Javaslat Berjozkin Anton sportoló támogatására
6.11. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006.(III.10.) számú önkormányzati rendelet módosítására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Belső Ellenőrzési lroda 2012. évi ellenőrzési terve
7.2. Alapító okirat módosítása
7.3. Új ügyviteli rendszer beszerzése
7.4. Politikai nyilatkozat
8. Tájékoztatók
8.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
8.2. Tájékoztató a Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok