Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Idegenforgalmi adó

Szálláshely üzemeltetés engedélyezése

Értesítem, hogy a szálláshely üzemeltetés engedélyezésével kapcsolatos eljárásról a Hatósági Ügyosztály Igazgatási Irodájánál, illetőleg az alábbi linkre kattintva tud tájékozódni:

http://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/165

 
Az adóbevallás benyújtása
 
A helyi adókról szóló 1990. évi törvény (Htv.) felhatalmazásával alkotott Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2010.(XII.30.) önkormányzati rendelete alapján az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról a beszedést követő hó 15-éig adóbevallást kell benyújtania.
 
A szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó; a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése estén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.
 
A bejelentési kötelezettség megtételét követően a bevallásokat havonta, a hónap kezdőnapjától az utolsó napjáig terjedő időszakban beszedett helyi idegenforgalmi adóról kell készíteni.
 
Idegenforgalmi adó bevallási kötelezettség
Az adóbeszedésre kötelezettet akkor is terheli a bevallási kötelezettség, ha egy adott bevallási időszakban (hónapban) kizárólag fizetési kötelezettség alól mentes személy(ek) részére biztosítanak szálláshelyet, azaz az eltöltött vendégéjszakák után adót fizetni nem kell.
 
Az adókötelezettség keletkezése
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
 
Az idegenforgalmi adó alapja
Az idegenforgalmi adó módosításáról szóló 68/2011.(XI.21.) önkormányzati rendelet alapján 2012. január 1. napjától az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj (a szálláshely általános forgalmi adóval csökkentett ára a kötelező reggeli és egyéb szolgáltatások nélkül), ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen fizetendő ellenérték.
Az idegenforgalmi adó mértéke az adóalap 4%-a.
 
A számított adó, illetve fizetendő idegenforgalmi adó összege: a tárgyhavi összes vendégéjszakára eső szállásdíj (ft) csökkentve a figyelembe vehető törvényi mentes vendégéjszakákra eső szállásdíj (ft) összegével, és szorozva az adó helyi rendeletben meghatározott mértékével.
 
Az idegenforgalmi adó megfizetése
- Az idegenforgalmi adót a beszedést követő hó 15. napjáig kell befizetni a  JVÖ Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla: 11784009-15508009-03090000. IFA beszedési alszámla javára.
- Az adó-megfizetési kötelezettséget az adó beszedésére kötelezettnek akkor is teljesítenie kell, ha annak beszedését elmulasztotta. (Htv. 34.§ (2) bek.)
- A Htv. 42.§ (9) bekezdése értelmében az idegenforgalmi adó alanya (szállóvendég) az idegenforgalmi adót a szállásadó felé (ahogyan és amilyen pénznemben a szállásdíjat, azzal együtt) külföldi pénznemben is megfizetheti, ha az adott pénznemet a Magyar Nemzeti Bank jegyzi.
- A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi pénznemben történő megállapításakor, valamint az adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban való befizetésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos – az adóévet megelőző esztendő utolsó napján érvényes - devizaárfolyamát veszi alapul.
 
Az idegenforgalmi adó nyilvántartása
- Az adóbeszedésre kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amelyből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege.
- A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák számát, a szállásdíjat és a beszedett adó összegét.
 
Amennyiben a bejelentkezést követően valamely adatában változás áll be, akkor annak bejelentését a változás-bejelentési nyomtatványon tehetik meg.
 
Vonatkozó jogszabályok
- 2003. évi XCII. tv. (Art.) az adózás rendjéről,
- 1990. évi C. törvény (Htv.) a helyi adókról,
- 57/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről.
 
Használt nyomtatványok:
- idegenforgalmi adó bevallás,
- idegenforgalmi adó bejelentkezés, változás bejelentés
- önellenőrzési lap
 
Eljáró hatóság: jegyző
 
Osztály:
Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda
 
Elérhetőség:
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. em. 204.
 
Ügyfélfogadás:
Hétfő:    13.30-18.00
Szerda:    8.15-16.30

Péntek:    8.15-11.30 

Letölthető dokumentumok

Ügyintézők

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyintéző
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja.

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a Támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani.

Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység elérhetősége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai biztosítják a szükséges információkat. A Támponton ugyanakkor ügyfélfogadás nem zajlik. Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő 8:00-18:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16.30
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13.30

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben.

A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámai:

Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)

Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Az ilyen esetekben ügyfélfogadásra kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával. A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni.
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.

Amennyiben a kerületben elérhető támogatásokkal kapcsolatban van információra szüksége, a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájának telefonszáma:
06-1/459-2277, 06-20/539-0533
(hétfő: 8 és 18 óra között, kedden és csütörtökön 8 és 16 óra között, szerdán 8 és 16:30 között, pénteken 8 és 13:30 között).

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben