Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Magánszemély kommunális adója

TÁJÉKOZTATÓ
Magánszemély kommunális adójáról
 
Hogyan keletkezik adókötelezettsége valakinek?
 
· Önbevallás alapján
 
Ki mentesül a magánszemély kommunális adója alól?
 
· az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlője.
· az a magánszemély tulajdonában álló lakás, amelynek tulajdonosa az év első napján ott bejelentett lakcímmel rendelkezik, és azt nem adja részben vagy egészben bérbe
· a lakásbérleti jog, ha annak jogosultja az év első napján oda bejelentett lakóhellyel rendelkezik, (ha cégtől bérli a lakást és be van jelentve oda az év első napján)
· az a magánszemély, aki a tulajdonában álló építmény után építményadót fizet,
· az a magánszemély, aki a tulajdonában álló telek után telekadót fizet.
 
A mentességi körbe tartozó – vállalkozónak nem minősülő magánszemély - tulajdonosnak, illetőleg lakásbérleti jog jogosultjának nem kell adóbevallást benyújtania.
 
Kinek kell bevallást tennie?
 
· annak a magánszemélynek, aki az év első napján Józsefvárosban lakással rendelkezik, de nem lakik ott (nincsen oda bejelentve)
· annak a magánszemélynek, aki bérbe adja a lakását
· továbbá annak a magánszemélynek, aki nem magánszemély tulajdonában lévő lakást bérel Józsefvárosban és oda nincsen bejelentve.
· egyéni vállalkozó, aki Józsefvárosban lakással rendelkezik.
 
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
 
Tulajdonszerzés esetén a szerzést követő év első napján keletkezik adókötelezettség.
Az adókötelezettség a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Engedély nélkül épült, vagy a nélkül használatba vett lakás esetén a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik az adókötelezettség. Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.
 
Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a lakásbérleti jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre szűnik meg az adókötelezettség.
 
A magánszemély kommunális adójának éves mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként: évi 28.140,- Ft.
 
Hogyan lehet bevallást tenni?
 
· Az Adózó az adó megállapítása, megfizetése érdekében köteles a törvényben előírt bevallás megtételére az Önkormányzati Adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon.
 
Az adózó bevallását adóév január 15-ig, illetőleg az adókötelezettség keletkezését, változását, vagy megszűnését követő 15 napon belül kell benyújtania az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon (helyrajzi számonként) személyesen vagy postai úton a Pénzügyi Ügyosztály Adóügyi Irodájához (1083 Bp., VIII. ker. Baross u. 63-67. II. em. 204.). A bevallás alapján adóhatóságunk adókivetéssel állapítja meg a magánszemély kommunális adóját. A bevallás benyújtója határozattal értesül a megállapított (fizetendő) adó összegéről és a fizetési határidőkről.A formanyomtatvány a www.jozsefvaros.hu honlapról is letölthető.
 
Esetleges további tájékoztatásért személyesen Irodánkhoz, illetve a 459-2147, 459-2145, 459-2144 telefonszámon a magánszemély kommunális adójával foglalkozó munkatársainkhoz fordulhatnak.
 
Példák a kommunális adóhoz:
 
Adóznom kell?
NEM ha önkormányzati lakást bérelek
NEM ha a tulajdonom a lakás és oda be vagyok jelentve de azt nem adom bérbe még részben sem
NEM ha magánszemélytől bérelek lakást
NEM cégtől bérlek lakást és oda be vagyok jelentve
NEM ha építményadót fizetek a lakás után (pl. nem lakás céljára (iroda céljára) történő hasznosítás esetén)
NEM ha telekadót fizetek
 
IGEN ha a tulajdonom a lakás és oda nem vagyok bejelentve
IGEN ha a tulajdonom a lakás és azt bérbe adom (pl. egy szobáját, vagy az egész lakást)
IGEN ha cégtől bérelem a lakást és oda nem vagyok bejelentve 

 

Letölthető dokumentumok

Ügyintézők

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyintéző 459-2147
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok