Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Hagyatéki ügyek

Az Anyakönyvi Iroda elérhetőségeit itt találja >>>

Hatáskör és illetékesség:

 • Jegyző
 • az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye

Az eljárás megindítása, lefolytatása:

 • hivatalból (a halottvizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányának megérkezését követően )
  • a temetést intéző hozzátartozó meghallgatásával
  • a hozzátartozó részére megküldött kérdések szerinti nyilatkozat tételre történő felszólítása

Letöltés: Nyilatkozat - A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapításához

 • bejelentésre (bejelentésre jogosult minden olyan személy, akinek a hagyatéki eljáráshoz jogi érdeke fűződik)

Letöltés:  Kérelem - Hagyatéki eljárás megindításához

A hagyatéki eljárás célja, feladata: a belföldön maradt hagyaték leltározása, a közjegyzői hagyaték átadás céljából.

Hagyatéki leltár felvétele az alábbi esetekben kötelező:

ha a hagyatékban

 • belföldön fekvő ingatlan van, melynek értékét megkeresésünkre az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző állapítja meg az általa kiállított adó– és értékbizonyítványban.
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van,
 • lajstromozott vagyontárgy van
 • a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladó értékű ingó vagyon van, vagy
 • a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett tartozások meghaladják a hagyaték értékét.

Az ingóságok leltározását csak akkor kell elvégezni, ha

 • az öröklésben érdekelt méhmagzat, cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, ismeretlen helyen levő vagy ügyeinek vitelében akadályozott személy öröklési érdeke veszélyeztetve van, vagy
 • örökösként csak a Magyar Állam érdekelt (nincs leszármazó vagy más ismert öröklésre jogosult hozzátartozó)
 • a jegyző vagy a közjegyző indokoltnak tartja, illetve
 • ha azt az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti  végrehajtó, a hagyatéki hitelező, vagy a gyámhatóság kéri

Az ingó vagyon leltározását a vagyon fekvésének helyén kell elvégezni.

Egyéb esetekben a leltár felvétele a hivatali helyiségben történik.

A hagyatéki leltár részei:

 • az örökhagyó személyére vonatkozó adatok
 • a hagyatéki vagyontárgyak megnevezése (ingatlan, ingó, egyéb vagyon pl. banki számla)
 • ehhez kapcsolódó megjegyzések (vita, házastársi, élettársi közös szerzeményi igény stb.)
 • hagyatéki terhek
 • a hagyatéki eljárásban érdekeltek és egyéb résztvevők (öröklésben érdekeltek,a hagyaték birtokosa, a hagyatékkal átszálló jognak, vagy kötelezettségnek a kötelezettje stb.)

Ügyintézési határidő: 30 nap

A határidő kezdete: a jegyzőnek  a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomás szerzését követő nap.

A felvett hagyatéki leltárt és mellékleteit a jegyző nevében a hagyatéki előadó az illetékes közjegyző felé továbbítja, hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány kiállítása céljából.

Amennyiben néhai után sem ingatlan, sem más kötelező leltározás alá eső egyéb vagyontárgy nem maradt, úgy a nemleges nyilatkozatot a jegyző hivatal irattárába kerül.

Fontos tudnivaló: a hagyatéki igény sohasem évül el, így hagyatéki eljárás bármikor kezdeményezhető.

Az ügyintézéshez szükséges mellékletek:

 • a halotti anyakönyvi kivonat másolata;
 • végrendelet,
 • öröklési szerződés másolata;
 • az ingatlan adásvételi szerződése vagy egy régebbi tulajdoni lapja másolatban;
 • bankszámla szerződés vagy egy utolsó számlakivonat;
 • takarékbetétkönyvről másolat;
 • gépjármű forgalmi engedélye, törzslap másolata;
 • fel nem vett járandóságról munkahelyi igazolás;
 • fel nem vett utolsó havi nyugdíjhoz nyugdíjszelvény;
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban fennálló tagi részesedéskor cégkivonat, társasági szerződés másolata;
 • az ingatlanon vagy gépjárművön lévő jelzálogról, hitelről igazolás; temetési számla másolatok.
 • Az eljárás a jegyző előtt illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Letölthető dokumentumok

visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66

Online időpontfoglalás anyakönyvi ügyekben: https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatalban a munkatársaknak és az ügyfeleknek is kötelező maszkot hordania. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja. A belépéskor javasoljuk a kézfertőtlenítő használatát.


A Hivatalban érvényes járványügyi szabályokat itt találja:
https://jozsefvaros.hu/hir/77187/jarvanyugyi-szabalyok-oktober-25-tol-a-jozsefvarosi-polgarmesteri-hivatalban

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben