Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Szálláshely üzemeltetés bejelentése

A Városépítészeti Irodánál, a szálláshely üzemeltetője által kérelmezett településképi eljárás lefolytatását követően (kivételt képez ez alól a magánszálláshely szállás típus), a szálláshely üzemeltetési tevékenységét az üzemeltetőnek a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szhr.) be kell jelentenie a kereskedelmi hatósághoz.

Az eljárás lefolytatása

Az eljárás lefolytatása a Jegyző hatáskörébe tartozik. A bejelentést az Önkormányzat honlapján közzétett formanyomtatványon, a Hatósági Ügyosztály Igazgatási Irodájához kell benyújtani, az eljárás illetékmentes.   

A bejelentéshez csatolandó dokumentumok:

§  vállalkozó nyilvántartási száma (statisztikai számjelről szóló igazolás – egyéni vállalkozó esetén);

§  aláírási címpéldány (cég esetén);

§  magánszemély esetén: adószáma;

§  nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (pl.: bérleti szerződés);

§  ha a tulajdonos a kérelmező, a tulajdont igazoló okirat;

§  ha nem a tulajdonos a kérelmező – a tulajdonos hozzájárulását igazoló okirat

§  haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot

§  közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;

§  a szálláshely helyszínrajza (helyiségek és annak funkció megjelölése, területük, ágyak és a férőhelyek megjelölése);

§  településképi bejelentési eljárás során kiadott igazolás (a 34/2017. (IX.14.) sz. önkormányzati rendelet 75. § (1) bekezdés c) pontja alapján) – kivételt képez ez alól a magánszálláshely típus;

§  vendégkönyv;

§  a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot;

§  parkolóhely biztosításáról szóló dokumentum csatolása - kivételt képez ez alól a magánszálláshely típus.

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése az alábbi szálláshelyek működtetéséhez szükséges:

§   szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely és reggeli szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak a szálláshely-szolgáltatás keretében, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy.

§   panzió : az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező, és ahol a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy.      

§   kemping: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített, külön zárt területen működő szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket és szolgáltatásokat [így különösen: tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, energiaellátás, digitális információ (WIFI), portaszolgálat] biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik.

§   üdülőháztelep: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, amennyiben az e célra hasznosított szálláshelyek száma eléri a hármat, függetlenül a szobák vagy ágyak számától.

§   közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább három, az ágyak száma legalább tizenkettő.

§   egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz.

§   magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

A szálláshely-üzemeltetés végzésére irányuló bejelentés benyújtásával egyidejűleg beadható a szálláshelyen folytatandó egyéb irányú kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentés is (pl.: reggeliztetés).

A szálláshely-üzemeltető kérelmére a jegyző helyszíni szemlét köteles tartani.

A jegyző a szálláshely-üzemeltetési követelményeknek megfelelő szálláshelyeket nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást az interneten közzéteszi.

(www.jozsefvaros.hu/közérdekű adatok/ Kereskedelmi nyilvántartások, vagy https://iparkerpublikalas.komdat.hu/?onkid=167e1e18-65a1-4c87-8ecb-33afe0e654b5) 

Más hatóságok értesítése a nyilvántartásba-vételről

A jegyző a szálláshely-üzemeltetési tevékenység megkezdésére, folytatására vonatkozó bejelentés megtörténtéről szóló igazolást az eljárásban résztvevőkön kívül megküldi:

§  a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének,
§  valamint azon hatóságok, amelyek feladat- és hatáskörét a szálláshely-szolgáltatás érinti.

Szakhatóságok:

§  Budapest Főváros Kormányhivatal Budapest VI. Kerületi Népegészségügyi Osztály: higiénés, egészségvédelmi, táplálkozás egészségügyi, ivóvíz minőség stb. kérdésben
§  Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály: élelmiszer, élelmiszer-nyersanyag előállítás esetén
§  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége: 10 fő feletti  befogadóképességű szálláshelyek esetén

Szálláshely-szolgáltató kötelezettségei a nyilvántartásba vételt követően:

A szálláshely-szolgáltató a bejelentésében foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi.

A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a szálláshelyet a nyilvántartásból.

Az egyéb szálláshely típusú szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató (korábban: fizető vendéglátás, falusi turizmus) a tárgyévet követő január 31-ig köteles a jegyzőnek adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról.

A szálláshely-szolgáltató az idegenforgalmi adó tekintetében köteles bejelentést tenni az önkormányzat adóhatóságánál. Az idegenforgalmi adózással kapcsolatos eljárásról a Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály Adóügyi Irodájánál, illetőleg az alábbi linkre kattintva tud tájékozódni:

https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/103

Letölthető dokumentumok

visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66

Online időpontfoglalás anyakönyvi ügyekben: https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatalban a munkatársaknak és az ügyfeleknek is kötelező maszkot hordania. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja. A belépéskor javasoljuk a kézfertőtlenítő használatát.


A Hivatalban érvényes járványügyi szabályokat itt találja:
https://jozsefvaros.hu/hir/77187/jarvanyugyi-szabalyok-oktober-25-tol-a-jozsefvarosi-polgarmesteri-hivatalban

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben