Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Talajterhelési díj

Tisztelt Adózó!
 
A Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény rendelkezési alapján megállapított, a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 42/2015(X.29.) számú 2016. év január hónap 1.-én hatályba lépett önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) szabályaival kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:
 
A talajterhelési díjjal fizetésre kötelezettek köre:
A díj azon természetes személyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező személyiségekre (továbbiakban: kibocsátó) vonatkozik, akik a VIII. kerület közigazgatási határán belül szennyvizet bocsátanak a talajba. Az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, illetve a helyi vízgazdálkodási hatóság (jegyző) engedélye alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz köteles a díjat megfizetni.
 
A díj alapja: A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. Az általány meghatározása a rendelet 2. számú melléklete alapján történik. A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
 
A díj mértéke: 1200 Ft/m3, illetve ezen felül fizetendő még a területérzékenységi szorzó, mely a kerületen belül 1.5
 
A fizetendő díj megállapítása: díj alapja x 1.200 Ft./m3 x 1.5
 
A díjfizetési kötelezettséget a kibocsátónak kell megállapítani és bevallani tárgyévet követő év március 31. napjáig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.
2016.01.01-2016.12.31-ig terjedő időszakra a bevallási határidő 2017.03.31.

Letölthető dokumentumok

Ügyintézők

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok