Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Közterületi filmforgatás

Józsefvárosban 2020. július 1-től új szabályok léptek életbe, kérjük olvassa el figyelmesen a tájékoztatót.

Milyen jogszabályok határozzák meg a közterületi filmforgatásokat Józsefvárosban?

Józsefvárosban a közterületek használatát és használatának rendjét a 4/2020. (II.27.) számú önkormányzati rendelet szabályozza, melyekben külön fejezet foglalkozik a közterületi filmforgatásokkal. A rendelet itt érhető el:http://www.jozsefvaros.hu/rendeletek/2785_2020_4_a_jozsefvarosi_onkormanyzat_tulajdonaban.docx

Azt, hogy hogyan lehet a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületeket filmforgatás céljából igénybe venni, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (filmtörvény) tartalmazza, amely itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400002.tv

A kapcsolódó eljárások lefolytatásának rendjét a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól kiadott kormányrendelet szabályozza, amely itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600302.kor

Kérjük, ha Ön filmforgatási céllal szeretne használni olyan közterületet, amely a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában van, akkor olvassa el az összes fenti jogszabályt, mert ez az útmutató csak a legfontosabb részeket emeli ki!

Részletes információk a közterületek filmforgatási célú használatáról a Nemzeti Filmintézet honlapján találhatóak: https://nfi.hu/hu/szolgaltatasok/filmforgatasi-helyszinek-irodaja

Mikor kell kérelmet benyújtani a közterületi filmforgatáshoz?

Ha valaki a filmtörvény hatálya alá tartozó filmalkotást szeretne közterületen forgatni, akkor hatósági szerződést kell kötnie a Nemzeti Filmintézettel. Ezt a hatósági szerződést annak az önkormányzatnak is jóvá kell hagynia, amely az adott közterület tulajdonosa.

Ha valaki olyan audiovizuális alkotást készít, amely nem felel meg a filmtörvényben foglalt meghatározás szerinti filmalkotásnak, de józsefvárosi tulajdonú közterületet 30 percnél hosszabb ideig vagy 15 m2 alapterületnél nagyobb területen használ, akkor közterület-használati hozzájárulást kell beszereznie, amelyről itt található részletes információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/187. Ha valaki ennél rövidebb ideig vagy kisebb területen készít audiovizuális alkotást, akkor nem kell közterületi hozzájárulást kérni.

Ki dönt a filmforgatásokra vonatkozó kérelmekről?

A filmforgatás céljából történő közterület használat esetén a hatósági szerződés jóváhagyásáról a polgármester dönt. Amennyiben nem kerül sor külön egyeztetésre, akkor a döntésnek a kérelemnek a települési önkormányzathoz való beérkezését követő két munkanapon belül meg kell történnie, sürgős eljárásban pedig haladéktalanul.

Hol lehet látni a jóváhagyott közterületi filmforgatásokat?

A jóváhagyott hatósági szerződés az Önkormányzat honlapján elérhető hirdetőtáblán olvasható nyilvánosan, amely itt található: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/hirdetmenyek/hirdetotabla

Mennyit kell fizetni a közterület használatáért?

Józsefváros közigazgatási területe turisztikailag kiemelt közterületnek minősül, amelynek használatáérta filmtörvény 3. melléklete szerinti díjakat kell fizetni. A polgármester a közterület-használati díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedheti oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú filmek forgatása esetén. A közterület-használatért fizetendő díj mértékét a nyilvános hatósági szerződés tartalmazza.

Mennyi pénzt kapnak vissza az érintett társasházak?

A filmforgatási tevékenység során a nettó közterület-használati díj 20%-át az Önkormányzat a forgatással közvetlenül érintett társasházak részére visszafizeti. A visszafizetendő díj a forgatással közvetlenül érintett társasházakat megosztva, egyenlő arányban illeti meg. Érintett háznak az önkormányzat a helyszínrajon bejelölt területen lévő épületeket, az előttük lévő szakaszt + 10 métert tekinti és közöttük osztja el az összeget.

A díj visszafizetésére vonatkozó szabad fogalmazású levélben megírt kérelmet a társasháznak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztályához kell benyújtania a polgármesternek címezve legkésőbb a forgatást követő év június 30. napjáig. Az Ügyosztály elérhetősége itt található: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/1. A visszafizetésről a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt.

Mikor lehet közterületen filmet forgatni Józsefvárosban?

A filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg

•    a 14 napot, ha a forgatás napi időtartama reggel 6 és este 22 óra közé esik, vagy

•    az 5 napot, ha a forgatás este 22 és reggel 6 óra közé esik.

Vasárnap és ünnepnapon nem lehet filmet forgatni Józsefvárosban.

Hol lehet filmet forgatni Józsefvárosban?

Nem lehet filmet forgatni olyan közterületen, ahol az első forgatási napot megelőző egy hónapon belül filmforgatás zajlott.

Milyen kötelezettségei vannak a filmkészítőknek?

A közterület-használat kérelmezője hatósági szerződésben vállalja

•    az eredeti állapot helyreállítását,

•    az igénybe vett közterület és közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztántartását,

•    a keletkezett hulladék elszállítását,

•    a gyalogosok, a gépjárművek biztonságos és akadálymentes közlekedését, továbbá a társasházak és az üzletek megközelíthetőségének biztosítását,

•    a filmforgatás során felmerülő károk megtérítését, ideértve a harmadik személy felé történt károkozást is,

•    filmforgatás során használt energiaellátást biztosító és egyéb berendezések károsanyag-kibocsájtás, zaj- és fényterhelés minimalizálását, éjszakai forgatás esetén a zaj- és károsanyag-kibocsájtás mentességet,

•    a stáb parkolási területét lehetőség szerint a lakóövezettől távol történő megoldását.

A technikai kiszolgálás és a stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50%-át.

Hogyan kell megoldani a lakók zavartalan parkolását?

Azok részére, akik a forgatással érintett területen lakossági várakozási hozzájárulással rendelkeznek, a film készítőinek biztosítaniuk kell a gépjárműveik parkolási lehetőségét, ha ezt a gépjármű tulajdonosa a kérelmezőtől (filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás) kéri. A kérelmező személyét az Önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozott hatósági szerződésből lehet megismerni.

Mikor és hogyan kell értesíteni az érintett lakókat a tervezett filmforgatásról?

A film készítőinek a filmforgatás megkezdése előtt legkésőbb 2 héttel tájékoztatnia kell a filmforgatással érintett lakosságot és vállalkozásokat, és dokumentálniuk kell azt is, hogy milyen egyeztetést folytattak velük a forgatással kapcsolatban. Az egyeztetés dokumentumait meg kell küldeni a gazdalkodas@jozsefvaros.hu e-mail címre.

A lakossági tájékoztató tartalmazza a kapcsolattartó személyét a filmes stáb és a polgármesteri hivatal részéről telefonszámmal és email címmel, a forgatás kezdeti és befejező időpontját, valamint azt is, hogy lesz-e éjszakai forgatás.

Amennyiben a folyamatban lévő filmforgatással kapcsolatban szabálytalanságot észlel, a következő elérhetőségeken tud bejelentést tenni:

•    Józsefvárosi zöld szám (minden hétköznap 8-18h között): 0680-277-256

•    Józsefvárosi Közterület-felügyelet (non-stop hívható): 0680-204-618

Ha Önnek lakóként, közös képviselőként vagy filmkészítőként kérdése van, keresse a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztályának Kerületgazdálkodási Irodáját az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/1-92

Letölthető dokumentumok

visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66

Online időpontfoglalás anyakönyvi ügyekben: https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatalban a munkatársaknak és az ügyfeleknek is kötelező maszkot hordania. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja. A belépéskor javasoljuk a kézfertőtlenítő használatát.


A Hivatalban érvényes járványügyi szabályokat itt találja:
https://jozsefvaros.hu/hir/77187/jarvanyugyi-szabalyok-oktober-25-tol-a-jozsefvarosi-polgarmesteri-hivatalban

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben