Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Közterületi filmforgatás

Józsefvárosban 2020. július 1-től új szabályok léptek életbe, kérjük olvassa el figyelmesen a tájékoztatót.

Milyen jogszabályok határozzák meg a közterületi filmforgatásokat Józsefvárosban?

Józsefvárosban a közterületek használatát és használatának rendjét a 4/2020. (II.27.) számú önkormányzati rendelet szabályozza, melyekben külön fejezet foglalkozik a közterületi filmforgatásokkal. A rendelet itt érhető el:http://www.jozsefvaros.hu/rendeletek/2785_2020_4_a_jozsefvarosi_onkormanyzat_tulajdonaban.docx

Azt, hogy hogyan lehet a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületeket filmforgatás céljából igénybe venni, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (filmtörvény) tartalmazza, amely itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400002.tv

A kapcsolódó eljárások lefolytatásának rendjét a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól kiadott kormányrendelet szabályozza, amely itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600302.kor

Kérjük, ha Ön filmforgatási céllal szeretne használni olyan közterületet, amely a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában van, akkor olvassa el az összes fenti jogszabályt, mert ez az útmutató csak a legfontosabb részeket emeli ki!

Részletes információk a közterületek filmforgatási célú használatáról a Nemzeti Filmintézet honlapján találhatóak: https://nfi.hu/hu/szolgaltatasok/filmforgatasi-helyszinek-irodaja

Mikor kell kérelmet benyújtani a közterületi filmforgatáshoz?

Ha valaki a filmtörvény hatálya alá tartozó filmalkotást szeretne közterületen forgatni, akkor hatósági szerződést kell kötnie a Nemzeti Filmintézettel. Ezt a hatósági szerződést annak az önkormányzatnak is jóvá kell hagynia, amely az adott közterület tulajdonosa.

Ha valaki olyan audiovizuális alkotást készít, amely nem felel meg a filmtörvényben foglalt meghatározás szerinti filmalkotásnak, de józsefvárosi tulajdonú közterületet 30 percnél hosszabb ideig vagy 15 m2 alapterületnél nagyobb területen használ, akkor közterület-használati hozzájárulást kell beszereznie, amelyről itt található részletes információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/187. Ha valaki ennél rövidebb ideig vagy kisebb területen készít audiovizuális alkotást, akkor nem kell közterületi hozzájárulást kérni.

Ki dönt a filmforgatásokra vonatkozó kérelmekről?

A filmforgatás céljából történő közterület használat esetén a hatósági szerződés jóváhagyásáról a polgármester dönt. Amennyiben nem kerül sor külön egyeztetésre, akkor a döntésnek a kérelemnek a települési önkormányzathoz való beérkezését követő két munkanapon belül meg kell történnie, sürgős eljárásban pedig haladéktalanul.

Hol lehet látni a jóváhagyott közterületi filmforgatásokat?

A jóváhagyott hatósági szerződés az Önkormányzat honlapján elérhető hirdetőtáblán olvasható nyilvánosan, amely itt található: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/hirdetmenyek/hirdetotabla

Mennyit kell fizetni a közterület használatáért?

Józsefváros közigazgatási területe turisztikailag kiemelt közterületnek minősül, amelynek használatáérta filmtörvény 3. melléklete szerinti díjakat kell fizetni. A polgármester a közterület-használati díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedheti oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú filmek forgatása esetén. A közterület-használatért fizetendő díj mértékét a nyilvános hatósági szerződés tartalmazza.

Mennyi pénzt kapnak vissza az érintett társasházak?

A filmforgatási tevékenység során a nettó közterület-használati díj 20%-át az Önkormányzat a forgatással közvetlenül érintett társasházak részére visszafizeti. A visszafizetendő díj a forgatással közvetlenül érintett társasházakat megosztva, egyenlő arányban illeti meg. Érintett háznak az önkormányzat a helyszínrajon bejelölt területen lévő épületeket, az előttük lévő szakaszt + 10 métert tekinti és közöttük osztja el az összeget.

A díj visszafizetésére vonatkozó szabad fogalmazású levélben megírt kérelmet a társasháznak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztályához kell benyújtania a polgármesternek címezve legkésőbb a forgatást követő év június 30. napjáig. Az Ügyosztály elérhetősége itt található: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/1. A visszafizetésről a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt.

Mikor lehet közterületen filmet forgatni Józsefvárosban?

A filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg

•    a 14 napot, ha a forgatás napi időtartama reggel 6 és este 22 óra közé esik, vagy

•    az 5 napot, ha a forgatás este 22 és reggel 6 óra közé esik.

Vasárnap és ünnepnapon nem lehet filmet forgatni Józsefvárosban.

Hol lehet filmet forgatni Józsefvárosban?

Nem lehet filmet forgatni olyan közterületen, ahol az első forgatási napot megelőző egy hónapon belül filmforgatás zajlott.

Milyen kötelezettségei vannak a filmkészítőknek?

A közterület-használat kérelmezője hatósági szerződésben vállalja

•    az eredeti állapot helyreállítását,

•    az igénybe vett közterület és közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztántartását,

•    a keletkezett hulladék elszállítását,

•    a gyalogosok, a gépjárművek biztonságos és akadálymentes közlekedését, továbbá a társasházak és az üzletek megközelíthetőségének biztosítását,

•    a filmforgatás során felmerülő károk megtérítését, ideértve a harmadik személy felé történt károkozást is,

•    filmforgatás során használt energiaellátást biztosító és egyéb berendezések károsanyag-kibocsájtás, zaj- és fényterhelés minimalizálását, éjszakai forgatás esetén a zaj- és károsanyag-kibocsájtás mentességet,

•    a stáb parkolási területét lehetőség szerint a lakóövezettől távol történő megoldását.

A technikai kiszolgálás és a stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50%-át.

Hogyan kell megoldani a lakók zavartalan parkolását?

Azok részére, akik a forgatással érintett területen lakossági várakozási hozzájárulással rendelkeznek, a film készítőinek biztosítaniuk kell a gépjárműveik parkolási lehetőségét, ha ezt a gépjármű tulajdonosa a kérelmezőtől (filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás) kéri. A kérelmező személyét az Önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozott hatósági szerződésből lehet megismerni.

Mikor és hogyan kell értesíteni az érintett lakókat a tervezett filmforgatásról?

A film készítőinek a filmforgatás megkezdése előtt legkésőbb 2 héttel tájékoztatnia kell a filmforgatással érintett lakosságot és vállalkozásokat, és dokumentálniuk kell azt is, hogy milyen egyeztetést folytattak velük a forgatással kapcsolatban. Az egyeztetés dokumentumait meg kell küldeni a gazdalkodas@jozsefvaros.hu e-mail címre.

A lakossági tájékoztató tartalmazza a kapcsolattartó személyét a filmes stáb és a polgármesteri hivatal részéről telefonszámmal és email címmel, a forgatás kezdeti és befejező időpontját, valamint azt is, hogy lesz-e éjszakai forgatás.

Amennyiben a folyamatban lévő filmforgatással kapcsolatban szabálytalanságot észlel, a következő elérhetőségeken tud bejelentést tenni:

•    Józsefvárosi zöld szám (minden hétköznap 8-18h között): 0680-277-256

•    Józsefvárosi Közterület-felügyelet (non-stop hívható): 0680-204-618

Ha Önnek lakóként, közös képviselőként vagy filmkészítőként kérdése van, keresse a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztályának Kerületgazdálkodási Irodáját az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/1-92

Letölthető dokumentumok

visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben