Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Címképzési-, címigazolási-, lakcímrendezési ügyek

Az Anyakönyvi Iroda elérhetőségeit itt találja >>>

A központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XCIII. törvény és a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján 2015. január 1. napjával létrejött a központi címregiszter.

A központi címregiszter létrehozásának célja a különböző nyilvántartásokban (ingatlan- nyilvántartás, központi személyiadat-és lakcímnyilvántartás, egyetemes postai szolgáltató címnyilvántartás) szereplő címadatok egységes kezelése. Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. E rendelet értelmében ingatlan minden

a) beépítésre szánt területen fekvő telek;

b) beépítésre szánt területen fekvő telken

ba) létesített épület,

bb) létesített épületen belül található lakás,

bc) létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince;

c) beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon

ca) épületet létesítettek,

cb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található [a továbbiakban a

bc) és cb) alpontok együtt: pince];

d) a c) pontban foglalt telken létesített épület és pince,

e) olyan, az a) és c) pontban meghatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egység, amelynek e rendelet céljával összhangban a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja,

f) a b), d) és e) pontba nem tartozó ingatlan, ha a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 5. § (2) bekezdés alapján a polgár lakóhelyéül, vagy külön jogszabály szerinti jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál [a továbbiakban az a)–f) pontok együtt: ingatlan].

A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki. A fenti jogszabályok értelmében a jegyző feladata az illetékességi területén lévő címek ellenőrzése, a jogszabályoknak való megfeleltetése és szükség esetén a címkezelési eljárás lefolytatása.

Az eljárás jogi alapja:

•    a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendelet

•    az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet

•    a közterület és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám- megállapítás szabályiról szóló 94/2012. (XII.27.) Főv. Kgy. rendelet

•    1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló,

•    1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról,

•    2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

•    1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,

Eljáró szervezeti egység: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda

Illetékességi terület: Józsefváros közigazgatási területe.

Az eljárás megindítása: Hivatalból, vagy kérelemre indul.

Kérelemre induló eljárásban a kérelmet annak a személynek kell benyújtani, akinek a települési cím megállapításához vagy megváltoztatáshoz jogos érdeke fűződik. A kérelemben meg kell jelölni az ingatlan pontos címét (helyrajzi szám, település, utca neve, házszám, emelet, ajtó).

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

•    társasházaknál az alapító okirat

•    bérlőknél a bérleti szerződés másolatát

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

•    az érintett ingatlan tulajdoni lapja

•    az érintett ingatlant ábrázoló műszaki helyszínrajz

Az eljárás illetéke: Az eljárás költség és illetékmentes.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

•    személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben), valamint

•    postai úton.

Az irat benyújtására nyitva álló határidő: Nincs jogvesztő időbeli hatály

Ügyintézési határidő: 21 nap

visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66

Online időpontfoglalás anyakönyvi ügyekben: https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatalban a munkatársaknak és az ügyfeleknek is kötelező maszkot hordania. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja. A belépéskor javasoljuk a kézfertőtlenítő használatát.


A Hivatalban érvényes járványügyi szabályokat itt találja:
https://jozsefvaros.hu/hir/77187/jarvanyugyi-szabalyok-oktober-25-tol-a-jozsefvarosi-polgarmesteri-hivatalban

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben