Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Személyi igazolvány

A Magyar Köztársaságban háromféle személyazonosító igazolvány (köznapi néven: személyi igazolvány) van forgalomban. 2000. január 1-jétől a személyi adatokat, fényképet, és aláírást tartalmazó plasztik kártyát adnak az első igénylőknek, de a régi, füzet formájú okmányokat is ilyenre cserélik, amennyiben az elveszett, lejárt vagy megsemmisült. A kétféle füzet formájú személyi igazolvány (kemény borítójú, népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel) továbbra is érvényes, cseréjük az érvényességi idő leteltéig nem szükséges.

 
Kötelező kiváltani a személyazonosító igazolványt?
Egy személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal minden polgár köteles rendelkezni, és azt magánál tartani. Személyazonosításra alkalmas okmány
- a személyazonosító igazolvány,
- az útlevél és
- a kártyaformátumú, 2001. január 1-je után kiállított jogosítvány.
 
Hol és hogyan igényelhető személyazonosító igazolvány?
Személyazonosító igazolványt az ország bármely okmányirodájában (fő szabály szerint) személyesen lehet igényelni. A személyazonosító igazolvány igényléséhez a kérelmet az okmányiroda állítja elő, és a helyszínen készíti el az igazolványképet.
 
Nem szükséges személyes megjelenés, ha
- a kérelmet elektronikus úton terjesztik elő,
- a kérelem az újszülött személyazonosító igazolványának kiadására irányul (a kérelmet az anyakönyvi bejelentéssel egyidejűleg kell továbbítani),
- a kérelmező egészségi állapota miatt nem képes megjelenni a hatóság előtt és ezt a kezelőorvosa igazolja,
- a kérelmezőt fogva tartják.
Ezekben az esetekben - a kérelem elektronikus úton való előterjesztését kivéve - a kérelemhez igazolványképet kell csatolni.   .
 
A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti, aki a kérelmet haladéktalanul megküldi a kérelmező lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzőnek (okmányirodának).
 
Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?
Ha érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal (jogosítvánnyal, útlevéllel) nem rendelkezik, a kérelemhez be kell mutatnia:
- a születési anyakönyvi kivonatot és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatot;
- a doktori cím viselésére jogosító okiratot;
- külföldről hazatérés esetén a magyar állampolgárságot igazoló érvényes állampolgársági bizonyítványt, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
- a bevándorolt, a menekült és a letelepedett jogállású kérelmezőnek a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló okmányt, továbbá a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.   .
Ha a kérelem benyújtásakor rendelkezik vagy a kérelmezést megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmánnyal és az adatokban nem következett be változás, akkor elegendő a korábbi állandó személyazonosító igazolványt (személyazonosságot igazoló más okmányt) bemutatnia. Ebben az esetben nyilatkoznia kell arról, hogy a bemutatott okmány a természetes személyazonosító adatokat, így különösen a családi és utónevet az anyakönyvi okmányokkal megegyezően tartalmazza, lejárt okmány esetén pedig arról is, hogy az adatokban nem történt változás.
 
Az új személyazonosító igazolvány iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a meglévő személyazonosító igazolványt le kell adni az okmányirodán.
 
A cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére a törvényes képviselője kérhet személyazonosító igazolványt. Az okmányirodában a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személynek is meg kell jelennie. A törvényes képviselőnek a kérelemhez be kell mutatnia a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot és a törvényes képviseleti jogosultságát igazoló jogerős gyámhatósági határozatot, továbbá a saját személyazonosságát igazoló okmányt.   .
 
Ha valaki nemzetiségi nyelven is kéri nevének feltüntetését, akkor olyan születési anyakönyvi kivonatot kell bemutatnia, amely nemzetiségi nyelven is tartalmazza a nevét   .
 
Személyazonosító igazolvány igénylése újszülött részére
 
A Magyarországon született magyar állampolgár újszülött állandó személyazonosító igazolványát a törvényes képviselő kérelmezheti a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél. A kérelmet az anyakönyvi bejelentéssel egyidejűleg kell továbbítani.   .
 
Az ideiglenes személyazonosító igazolvány
 
A jogosult részére - kérelmére - ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel, és
- állandó személyazonosító igazolványának érvényességi ideje lejárt, az igazolvány cseréjét kérte adatváltozás miatt (kivéve, ha az adatváltozást 8 napon belül bejelenti), vagy az igazolványt ellopták, elvesztette, vagy az megsemmisült (érvényességi ideje: 30 nap);
- az állandó személyazonosító igazolvány - adategyeztetés vagy adatpontosítás miatt - átmenetileg nem adható ki (érvényességi ideje: 120 nap, és egyszer ismételten kiadható újabb 120 napos érvényességgel)  .

Kell-e fizetni a személyazonosító igazolványért?
A személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárásokért fizetendő illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján (csekken), vagy amennyiben az okmányirodán erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy készpénzzel kell megfizetni   .
 
Az illeték mértéke a kérelmező életkorától és az eljárás tárgyától függ. Lehet az eljárás:
- Illetékmentes (ingyenes),
- 1500 forint illetékhez kötött,
- 3000 forint illetékhez kötött.

Illetékmentes
- a 14. életévét be nem töltött polgár személyazonosító igazolványa iránti kérelme, kivéve az elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány cseréje esetén,
- a 70. életévét betöltött polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelme, ha útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel nem rendelkezik,
- a személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges anyakönyvi kivonat kiállítása.   .
Egyéb esetekben az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás illetéke 1500 forint.
 
Ha az eljárásban az állandó személyazonosító igazolvány átmenetileg nem adható ki és ezért ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása is szükséges, az eljárás illetéke összesen 3000 forint.   .
 
A személyi igazolvány elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén három munkanapon belül fel kell keresni valamelyik okmányirodát (külföldön történő elvesztés esetén a külképviseletet), és be kell jelenteni a személyazonosító igazolvány elvesztését, ellopását, megsemmisülését. Ha a személyi igazolványt ellopták, a bejelentés a rendőrségi feljelentéssel teljesíthető   .
 
Ha valaki elveszti a személyazonosító igazolványát, akkor kérhet helyette újat (pótlás).
 
Érvénytelen a személyi igazolvány, ha a személyazonosság megállapítására alkalmatlan, megrongálódott, ekkor új személyi igazolvány igényelhető.
 
Az elveszett, megrongálódott személyazonosító igazolványt pótoltatni azonban csak akkor kötelező, ha a polgárnak nincs érvényes útlevele, vagy érvényes, 2001. január 1-je után kiadott gépjárművezetői engedélye.
 
Mi a teendő a személyazonosító igazolványban szereplő adatok megváltozása esetén?
- a lecserélni kívánt személyazonosító igazolvány, annak hiányában útlevél vagy jogosítvány (2001. január 1-je után kiadott);
- az illeték befizetésének igazolása (vagy amennyiben az okmányirodán lehetőség van rá, az illeték készpénzzel vagy bankkártyával is megfizethető)   ;
- a lakcímigazolvány;
- a változást igazoló okirat(ok).
Ha az állandó személyazonosító igazolvány le fog járni, annak cseréje 60 nappal az érvényességének lejárta előtt kérhető az okmányirodán. Az ügyintézéshez szükséges a régi személyazonosító igazolvány és 1500 forint illeték befizetése   .
 
Ha a személyazonosító igazolvány érvényessége már lejárt, és a kérelmező rendelkezik érvényes útlevéllel, vagy 2001. január 1. után kiadott (kártyaformátumú) jogosítvánnyal, ebben az esetben az útlevelével vagy jogosítvánnyal, továbbá a lejárt személyazonosító igazolványával kell felkeresni az okmányirodát, ahol a fentebb leírt eljárás szerint lehet az okmány cseréjét kérni (az illeték 1500 forint).
 
Ha a kérelmező nem rendelkezik más, érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal, az eljárás során be kell mutatnia a születési anyakönyvi kivonatát, adatváltozás esetén az azt igazoló okiratot (pl.: névváltoztatási okiratot vagy a házassági anyakönyvi kivonatot). Szükséges továbbá a lejárt (régi) személyazonosító igazolvány és ezen kívül - mivel ilyen esetben először ideiglenes személyazonosító igazolványt állítanak ki - 3000 forint illetéket is le kell róni.
 
A régi személyazonosító igazolványomban szerepel a címem, mi történik, ha elköltözöm?
A régi személyazonosító igazolványban érvénytelenítik a címet, és az új címéről lakcímigazolványt állítanak ki, de személyazonosító igazolvány - az új cím bejegyzése nélkül - továbbra is érvényes marad, azt nem cserélik le.
 
A személyazonosító igazolvány átvétele
Az állandó személyazonosító igazolványt a kérelmező választása szerint:
- postai úton továbbítják, vagy
- a kérelmező személyesen átveheti az okmányirodán.
Személyesen kell átvenni a személyazonosító igazolványt, ha az eljárás során ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadására került sor, vagy a kérelem benyújtását követően az ügyfél birtokában maradt a korábbi, még érvényes állandó személyazonosító igazolvány.
 
Utazás az Európai Unió országaiba személyi igazolvánnyal
Magyar állampolgárok érvényes személyazonosító igazolvánnyal is utazhatnak az EGT-államokba, illetve azokba a nem EGT-államokba, amelyekkel Magyarország nemzetközi szerződést kötött, vagy az adott állam belső joga azt biztosítja  .
 
Azoknak az államoknak a listája, ahová személyi igazolvánnyal is utazhatunk, a Külügyminisztérium honlapján találhatók.
 
A személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatban eljáró hatóságok
A személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon a körzetközponti jegyző (okmányiroda), illetve a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala jár el.
 
Miről dönthet az okmányiroda?
Dönt a személyazonosító igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, valamint a személyazonosító igazolvány visszavonásáról;
Dönt a talált személyazonosító igazolvány visszaadásáról;
Továbbítja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a személyazonosító igazolvány kitöltéséhez szükséges adatokat;
Intézkedik a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során tapasztalt, vagy a polgár által bejelentett adatváltozásnak, adatjavításnak a személyiadat- és lakcímnyilvántartáson történő átvezetéséről;
Értesíti a személyazonosító igazolvány találásáról, elvesztéséről, ellopásáról, megsemmisüléséről, leadásáról, visszavonásáról és megsemmisítéséről a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát.
Kezeli a személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadásával, a személyazonosító igazolvány visszavonásával, valamint leadásával kapcsolatos alapiratokat, továbbá gondoskodik meghatározott iratok továbbításáról   .
 
Mikor tagadhatja meg az okmányiroda az igazolvány kiadását?
Az okmányiroda (vagy a Központi Okmányiroda) az állandó személyazonosító igazolvány kiadását megtagadja, ha:
- a kérelmező állandó személyazonosító igazolványra nem jogosult;
- a kérelmező - a jogszabályban foglalt kivétellel - még érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, s annak adataiban nem történt változás.
 
Mikor vonhatják vissza az igazolványt?
A magyar állampolgár, a bevándorolt, a letelepedett és a menekült jogállású személy lakóhelye szerint illetékes okmányiroda a személyazonosító igazolványt visszavonja, ha:
- a személyazonosító igazolványt jogosulatlanul használták fel vagy meghamisították;
- a magyar állampolgár, illetőleg a bevándorolt. letelepedett vagy menekült jogállású személy az arra való jogosultság megszűnését követően az állandó személyazonosító igazolványt nem adta le.

Letölthető dokumentumok

Ügyintézők

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek, november 30-tól az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják.

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja .

A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő: 9:00-11:00; 13:30-18:00
Szerda: 8:15-16:30
Péntek: 8:15-11:30

Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
 
A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a leírás végén megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben. 

Az ügyfélfogadás kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető  kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával.
Az ügyfelek a beadványaikat személyesen a bejáratnál található Támponton, az e célra kijelölt helyen adhatják le, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani. 
 
Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai  biztosítják a szükséges információkat.
 
A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles  maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal  az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni. 
 
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.
 
A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámok:
 
Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)
 
Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben