Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Mozgáskorlátozott parkolási igazolvány

Mozgáskorlátozott parkolási igazolvány igényléséhez szükséges

 

- Személyes megjelenés


- Személyazonosításra alkalmas, érvényes okmány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (kiskorú jogosult esetén törvényes képviselőjének érvényes személyazonosító igazolványa és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa, gondnokság alatt álló jogosult esetében a gondnokság alá helyezésről szóló jogerős bírói ítélet, a gondnokkirendelő jogerős határozat és a gondnok érvényes személyi igazolványa és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa)


- I. fokú orvosi szakvélemény (a közlekedőképességre vonatkozó kritériumok legalább 7 pontjának igazolása; csak a formai követelményeknek is megfelelő, nyilvántartási számmal, orvosi bélyegzőkkel, az orvos aláírásával ellátott szakvélemény fogadható el)


- Amennyiben már volt, a lejárt érvényességi idejű parkolási igazolvány


- Meghatalmazással, ha a kérelmező személyes megjelenése egészségi állapotára való tekintettel nem megoldható, az erről szóló orvosi igazolással, kérelem nyomtatvány kitöltésével, az igénylő aláírásával és 1 db igazolvány képpel (3,5 cm x 4,5 cm), valamint a kérelmező és a meghatalmazott személyazonosításra alkalmas okirataival (a fent írtakon felül)


- Más hatóságnál kezdeményezett érvényes okmány pótlásához rendőrségi feljelentés és I. fokú orvosi szakvélemény- Első kiadás és csere esetében az eljárás illetékmentes


- Pótlás esetén személyazonosításra alkalmas érvényes okmány, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a vesztés vagy eltulajdonítás tényéről felvett jegyzőkönyv. Az igazgatási szolgáltatási díj 3100 Ft (az okmányirodában rendelkezésre bocsátott csekkszelvényen fizetve)
A mozgáskorlátozott parkolási igazolvány érvényességi ideje: a végleges állapotot igazoló szakvélemények esetében 5 év; más esetben a kiállítás napjától számított 3 év, illetve a következő orvosi felülvizsgálat időpontjaként meghatározott, ennél rövidebb időtartamra, a szakvélemény érvényességének időtartamával megegyezően.

visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek, november 30-tól az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják.

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja .

A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő: 9:00-11:00; 13:30-18:00
Szerda: 8:15-16:30
Péntek: 8:15-11:30

Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
 
A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a leírás végén megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben. 

Az ügyfélfogadás kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető  kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával.
Az ügyfelek a beadványaikat személyesen a bejáratnál található Támponton, az e célra kijelölt helyen adhatják le, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani. 
 
Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai  biztosítják a szükséges információkat.
 
A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles  maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal  az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni. 
 
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.
 
A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámok:
 
Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)
 
Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben