Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Adó-és értékbizonyítvány

Ügyleírás
Elsősorban adó-és értékbizonyítvány kiállítása hagyatéki eljárás, gyámhivatali eljárás, közigazgatási eljárás, bírósági végrehajtás, hitelfelvétel, az 1993. évi III. tv. által előírt vagyonvizsgálat (részeként) céljára történik.

 
Illeték
- A hagyatéki és gyámhatósági eljáráshoz az adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes,
- egyéb esetekben 4.000,-Ft illetéket kell fizetni a 14100309-10213949-23000004 sz. Eljárási Illeték Beszedési Számla javára.
 
Vonatkozó jogszabályok
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 
Használt nyomtatvány
- kérelem adó-és értékbizonyítványhoz
 
(Ügyfél által saját kezűleg írott kérelem, vagy az adóügyi iroda által rendszeresített nyomtatvány)
 
Eljáró hatóság: jegyző
 
Osztály:
Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda
 
Elérhetőség:
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. em. 204.
 
Ügyfélfogadás:
Hétfő:   13.30-18.00
Szerda:  8.15-16.30
Péntek:  8.15-11.30
 
Kérelem tartalmi elemei
- kérelmező neve, lakcíme/székhelye, a képviselő neve, lakcíme/székhelye
- az érintett ingatlan címe, helyrajzi száma
- a kérelem célja (pl. banki ügyintézés, gyámhivatali eljárás)
- illetékfizetési kötelezettség (pl. banki ügyintézés céljából kiadott adó- és értékbizonyítvány) esetén a befizetést igazoló banki bizonylat/csekk

 

Letölthető dokumentumok

Ügyintézők

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyintéző 459-2511
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok