Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

EU-Parlamenti választás 2014

Általános tájékoztatás

 

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
 
Tisztelt Választópolgár!
 
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. május 25. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak választását.
A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A névjegyzék ügyfélfogadási időben a helyi választási irodánkban Budapest VIII. Baross utca 63-67. I. emelet 100/2. szám alatt megtekinthető.
A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot.
A választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagországában gyakorolhatja választójogát. Az Európai Unió más tagállamának állampolgára akkor gyakorolhatja választójogát Magyarországon, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezik, és legkésőbb 2014. május 9-én 16.00 óráig kéri, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. 
Szavazni a pártok által állított pártlistára lehet, a pártlistán pártok közösen is állíthatnak jelöltet.
A választópolgár csak egy listára szavazhat.
 
Magyarországon, de a választás napján nem a lakcímén tartózkodó választópolgár szavazása
Fő szabályként mindenki a lakóhelye szerinti szavazókörben szavaz. Amennyiben a választópolgár a szavazás napján nem a lakóhelye szerinti településen tartózkodik, csak akkor élhet választójogával, ha az állandó lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzéken szerepel, és előzetesen kezdeményezte a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjénél (jegyző) a lakóhelyétől eltérő település kijelölt szavazókörébe való átjelentkezését.
Átjelentkezéssel kapcsolatos kérelmet 2014. május 23-án 16.00 óráig lehet benyújtani a választások hivatalos honlapján a www.valasztas.hu internetes oldalon, ügyfélkapun keresztül, levélben, vagy személyesen a lakóhely szerint illetékes választási irodánál. Ha az átjelentkezést követően a választópolgár meggondolta magát, 2014. május 23-án 16.00 óráig visszavonhatja, vagy módosíthatja átjelentkezési kérelmét.
 
A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó (pl. dolgozó, tanuló, turista) magyar választópolgárok szavazása:
 Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, annak legkésőbb 2014. május 17-én 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a választások hivatalos honlapján a www.valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a www.magyarorszag.huhonlapon.
 Kérelem nyomtatvány külképviseleten történő szavazáshoz itt
 A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem!
Magyarország külképviseleteinek (nagykövetségeinek, főkonzulátusainak) elérhetőségei megtalálhatók a Külügyminisztérium honlapján.
 

 

A mozgóurna iránti kérelmet (kérelem itt, a nyomtatvány csak segítség, nem kötelező)

a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb 2014. május 23-án, pénteken 16.00 óráig a helyi választási irodához, ezt követően a szavazás napján, a szavazatszámláló bizottsághoz - legkésőbb 15.00 óráig - meg kell érkeznie. 
 
 
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmazni kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, anyja nevét, és – amennyiben a választópolgár a szavazókör területén, de nem a bejelentett lakcímén tartózkodik a szavazás napján -, tartózkodásának helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, valamint a mozgóurna-igénylés okát.
Figyelem!
Az az állampolgár, aki a szavazás napját megelőzően május 23-án pénteken, 16.00 óráig nem kérte átjelentkezését az intézmény (kórház, idős otthon, bv. stb.) címe szerinti  szavazókörbe, még akkor sem adhatja le szavazatát az intézménybe kivitt mozgó urnába, ha egyébként az intézmény címe szerinti településen, de más szavazókör területén van a bejelentett lakóhelye, és mozgásában korlátozott.
Csak abban a kivételes esetben nincs szükség átjelentkezésre, ha fentebb megnevezett intézmény ugyanazon szavazókör területén helyezkedik el, ahol a választópolgár lakóhelye van.
 
Az átjelentkezéssel szavazók, valamint a település szintű lakóhellyel rendelkezők szavazása:
Amennyiben a választópolgár átjelentkezéssel szavaz, illetve település szintű lakóhellyel rendelkezik, akkor az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát. Az átjelentkezéssel szavazók, illetve a település szintű lakóhellyel rendelkezők Budapest VIII. településen a 62. számú szavazókörben a Ludovika tér 1. szám alatt, a Raoul Wallenberg Szakközép és Szakiskolában szavazhatnak.
Amennyiben a polgár település szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától –kérheti névjegyzékbe vételét..
Választójoga gyakorlásához segítséget igényelhet, az alábbiak szerint:
 A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében: kérelem nyomtatvány itt
-   Braille – írással készült értesítő megküldése,
- könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
- akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
- mozgóurnát kérhet
A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja is segítségére lehet.
 
 
Budapest, 2014. május 5.
                                                
 
                                                                                   Rimán Edina
                                                                                        jegyző
                                                                  a Helyi Választási Iroda vezetője
 
 
 

 

Kapcsolódó dokumentumok

visszafel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok