Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

EU-Parlamenti választás 2014

Általános tájékoztatás

 

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
 
Tisztelt Választópolgár!
 
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. május 25. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak választását.
A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A névjegyzék ügyfélfogadási időben a helyi választási irodánkban Budapest VIII. Baross utca 63-67. I. emelet 100/2. szám alatt megtekinthető.
A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot.
A választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagországában gyakorolhatja választójogát. Az Európai Unió más tagállamának állampolgára akkor gyakorolhatja választójogát Magyarországon, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezik, és legkésőbb 2014. május 9-én 16.00 óráig kéri, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. 
Szavazni a pártok által állított pártlistára lehet, a pártlistán pártok közösen is állíthatnak jelöltet.
A választópolgár csak egy listára szavazhat.
 
Magyarországon, de a választás napján nem a lakcímén tartózkodó választópolgár szavazása
Fő szabályként mindenki a lakóhelye szerinti szavazókörben szavaz. Amennyiben a választópolgár a szavazás napján nem a lakóhelye szerinti településen tartózkodik, csak akkor élhet választójogával, ha az állandó lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzéken szerepel, és előzetesen kezdeményezte a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjénél (jegyző) a lakóhelyétől eltérő település kijelölt szavazókörébe való átjelentkezését.
Átjelentkezéssel kapcsolatos kérelmet 2014. május 23-án 16.00 óráig lehet benyújtani a választások hivatalos honlapján a www.valasztas.hu internetes oldalon, ügyfélkapun keresztül, levélben, vagy személyesen a lakóhely szerint illetékes választási irodánál. Ha az átjelentkezést követően a választópolgár meggondolta magát, 2014. május 23-án 16.00 óráig visszavonhatja, vagy módosíthatja átjelentkezési kérelmét.
 
A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó (pl. dolgozó, tanuló, turista) magyar választópolgárok szavazása:
 Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, annak legkésőbb 2014. május 17-én 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a választások hivatalos honlapján a www.valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a www.magyarorszag.huhonlapon.
 Kérelem nyomtatvány külképviseleten történő szavazáshoz itt
 A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem!
Magyarország külképviseleteinek (nagykövetségeinek, főkonzulátusainak) elérhetőségei megtalálhatók a Külügyminisztérium honlapján.
 

 

A mozgóurna iránti kérelmet (kérelem itt, a nyomtatvány csak segítség, nem kötelező)

a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb 2014. május 23-án, pénteken 16.00 óráig a helyi választási irodához, ezt követően a szavazás napján, a szavazatszámláló bizottsághoz - legkésőbb 15.00 óráig - meg kell érkeznie. 
 
 
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmazni kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, anyja nevét, és – amennyiben a választópolgár a szavazókör területén, de nem a bejelentett lakcímén tartózkodik a szavazás napján -, tartózkodásának helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, valamint a mozgóurna-igénylés okát.
Figyelem!
Az az állampolgár, aki a szavazás napját megelőzően május 23-án pénteken, 16.00 óráig nem kérte átjelentkezését az intézmény (kórház, idős otthon, bv. stb.) címe szerinti  szavazókörbe, még akkor sem adhatja le szavazatát az intézménybe kivitt mozgó urnába, ha egyébként az intézmény címe szerinti településen, de más szavazókör területén van a bejelentett lakóhelye, és mozgásában korlátozott.
Csak abban a kivételes esetben nincs szükség átjelentkezésre, ha fentebb megnevezett intézmény ugyanazon szavazókör területén helyezkedik el, ahol a választópolgár lakóhelye van.
 
Az átjelentkezéssel szavazók, valamint a település szintű lakóhellyel rendelkezők szavazása:
Amennyiben a választópolgár átjelentkezéssel szavaz, illetve település szintű lakóhellyel rendelkezik, akkor az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát. Az átjelentkezéssel szavazók, illetve a település szintű lakóhellyel rendelkezők Budapest VIII. településen a 62. számú szavazókörben a Ludovika tér 1. szám alatt, a Raoul Wallenberg Szakközép és Szakiskolában szavazhatnak.
Amennyiben a polgár település szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától –kérheti névjegyzékbe vételét..
Választójoga gyakorlásához segítséget igényelhet, az alábbiak szerint:
 A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében: kérelem nyomtatvány itt
-   Braille – írással készült értesítő megküldése,
- könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
- akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
- mozgóurnát kérhet
A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja is segítségére lehet.
 
 
Budapest, 2014. május 5.
                                                
 
                                                                                   Rimán Edina
                                                                                        jegyző
                                                                  a Helyi Választási Iroda vezetője
 
 
 

 

Kapcsolódó dokumentumok

visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja.

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a Támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani.

Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység elérhetősége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai biztosítják a szükséges információkat. A Támponton ugyanakkor ügyfélfogadás nem zajlik. Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő 8:00-18:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16.30
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13.30

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben.

A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámai:

Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)

Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Az ilyen esetekben ügyfélfogadásra kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával. A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni.
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.

Amennyiben a kerületben elérhető támogatásokkal kapcsolatban van információra szüksége, a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájának telefonszáma:
06-1/459-2277, 06-20/539-0533
(hétfő: 8 és 18 óra között, kedden és csütörtökön 8 és 16 óra között, szerdán 8 és 16:30 között, pénteken 8 és 13:30 között).

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben