Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

EU-Parlamenti választás 2014

Általános tájékoztatás

 

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
 
Tisztelt Választópolgár!
 
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. május 25. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak választását.
A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A névjegyzék ügyfélfogadási időben a helyi választási irodánkban Budapest VIII. Baross utca 63-67. I. emelet 100/2. szám alatt megtekinthető.
A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot.
A választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagországában gyakorolhatja választójogát. Az Európai Unió más tagállamának állampolgára akkor gyakorolhatja választójogát Magyarországon, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezik, és legkésőbb 2014. május 9-én 16.00 óráig kéri, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. 
Szavazni a pártok által állított pártlistára lehet, a pártlistán pártok közösen is állíthatnak jelöltet.
A választópolgár csak egy listára szavazhat.
 
Magyarországon, de a választás napján nem a lakcímén tartózkodó választópolgár szavazása
Fő szabályként mindenki a lakóhelye szerinti szavazókörben szavaz. Amennyiben a választópolgár a szavazás napján nem a lakóhelye szerinti településen tartózkodik, csak akkor élhet választójogával, ha az állandó lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzéken szerepel, és előzetesen kezdeményezte a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjénél (jegyző) a lakóhelyétől eltérő település kijelölt szavazókörébe való átjelentkezését.
Átjelentkezéssel kapcsolatos kérelmet 2014. május 23-án 16.00 óráig lehet benyújtani a választások hivatalos honlapján a www.valasztas.hu internetes oldalon, ügyfélkapun keresztül, levélben, vagy személyesen a lakóhely szerint illetékes választási irodánál. Ha az átjelentkezést követően a választópolgár meggondolta magát, 2014. május 23-án 16.00 óráig visszavonhatja, vagy módosíthatja átjelentkezési kérelmét.
 
A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó (pl. dolgozó, tanuló, turista) magyar választópolgárok szavazása:
 Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, annak legkésőbb 2014. május 17-én 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a választások hivatalos honlapján a www.valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a www.magyarorszag.huhonlapon.
 Kérelem nyomtatvány külképviseleten történő szavazáshoz itt
 A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem!
Magyarország külképviseleteinek (nagykövetségeinek, főkonzulátusainak) elérhetőségei megtalálhatók a Külügyminisztérium honlapján.
 

 

A mozgóurna iránti kérelmet (kérelem itt, a nyomtatvány csak segítség, nem kötelező)

a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb 2014. május 23-án, pénteken 16.00 óráig a helyi választási irodához, ezt követően a szavazás napján, a szavazatszámláló bizottsághoz - legkésőbb 15.00 óráig - meg kell érkeznie. 
 
 
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmazni kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, anyja nevét, és – amennyiben a választópolgár a szavazókör területén, de nem a bejelentett lakcímén tartózkodik a szavazás napján -, tartózkodásának helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, valamint a mozgóurna-igénylés okát.
Figyelem!
Az az állampolgár, aki a szavazás napját megelőzően május 23-án pénteken, 16.00 óráig nem kérte átjelentkezését az intézmény (kórház, idős otthon, bv. stb.) címe szerinti  szavazókörbe, még akkor sem adhatja le szavazatát az intézménybe kivitt mozgó urnába, ha egyébként az intézmény címe szerinti településen, de más szavazókör területén van a bejelentett lakóhelye, és mozgásában korlátozott.
Csak abban a kivételes esetben nincs szükség átjelentkezésre, ha fentebb megnevezett intézmény ugyanazon szavazókör területén helyezkedik el, ahol a választópolgár lakóhelye van.
 
Az átjelentkezéssel szavazók, valamint a település szintű lakóhellyel rendelkezők szavazása:
Amennyiben a választópolgár átjelentkezéssel szavaz, illetve település szintű lakóhellyel rendelkezik, akkor az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát. Az átjelentkezéssel szavazók, illetve a település szintű lakóhellyel rendelkezők Budapest VIII. településen a 62. számú szavazókörben a Ludovika tér 1. szám alatt, a Raoul Wallenberg Szakközép és Szakiskolában szavazhatnak.
Amennyiben a polgár település szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától –kérheti névjegyzékbe vételét..
Választójoga gyakorlásához segítséget igényelhet, az alábbiak szerint:
 A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében: kérelem nyomtatvány itt
-   Braille – írással készült értesítő megküldése,
- könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
- akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
- mozgóurnát kérhet
A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja is segítségére lehet.
 
 
Budapest, 2014. május 5.
                                                
 
                                                                                   Rimán Edina
                                                                                        jegyző
                                                                  a Helyi Választási Iroda vezetője
 
 
 

 

Kapcsolódó dokumentumok

visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben